Prislista - Inställningar

Inställningar > Resultatenhet > Prislista


I flik Prislistor visas de prislistor som vald resultatenhet har tillgång till. 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Prislistor

De prislistor som är tillgängliga och valbara för resultatenheten visas här. Namnet på prislistan är det namn som angavs när prislistan skapades. Datumet som visas inom parentes till respektive prislista är vilket datum som prislistan är giltig från, t ex "Prislista 2023 (2023-01-15)"


 • *-Förvald prislista
 • R-Förvald Regionsprislista, för patienter med N/F-tandvård
 • S-Förvald Specialistprislista, för behandlare med specialistkompetens
  Specialistprislista visas enbart för de användare som via Inställningar > Användare > Allmänna har valt att de kan använda specialistpriser
 • Svart text: Prislistan gäller enbart för resultatenheten
 • Blå text: Prislistan är gemensam för kliniken och används av flera resultatenheter.
  Vid ändring av pris i gemensam prislista påverkas samtliga resultatenheter som använder prislistan


Markerad prislista

För att välja en prislista, markera prislistan. Innehållet i den markerade prislistan presenteras till höger.


Rubriker

 • Åtg.Kod: Åtgärdskod enligt referensprislista
 • Text: Åtgärdskodens text enligt referensprislista
 • Priskod: Kod för att särskilja variant av samma åtgärd/vara/egen åtgärd
 • Egen text: Text som syns när priset används
 • Utskriftstext: Text som skrivs ut på kvitto/faktura
 • Ref.pris: Åtgärdskodens refererenspris
 • L: Lågt pris, används när åtgärd/vara/artikel har olika prisnivåer
 • N: Normalt pris, förvalt pris för åtgärd/vara/egen åtgärd
 • H: Högt pris, används när åtgärd/vara/egen åtgärd har olika prisnivåer
 • Momssats: Den momssats som är angiven för vara/egen åtgärd, gäller ej åtgärdskoder knutna till referensprislista
  Säkerställ att rätt momssats används: 0/6/12/25 kan användas


Ändra text/pris (Egen text, Utskriftstext, L, N, H)

Ändringsbara fält i prislistan är Egen text, Utskriftstext, L (Lågt pris), N (Normalt pris) och H (Högt pris).
Dubbelklicka i det fält som ska ändras.


Ta bort pris (Åtgärd/Vara/Egen åtgärd)

För att ta bort Åtgärd, Vara eller Egen åtgärd, högerklicka och välj [Ta bort]

Om valet är nedgråat är det inte möjligt att ta bort det priset.


Lägg till pris från Åtgärd

Högerklicka på Åtgärd/Vara/Egen åtgärd och välj [Lägg till pris från åtgärd]

Dialogruta för Nytt pris visas och nytt pris kan läggas till.

Ange text, pris och ev momssats. För åtgärdskoder med referenspris ändras priskoden (t ex 101:2) för att göra det möjligt att särskilja åtgärder i statistiken.


Informationsfält

Här presenteras följande fält:

 • Vald prislista: Den prislista som är markerad
 • Förvald prislista: Den prislista som är förvald för vald resultatenhet
 • Förvald specialistprislista: Den specialistprislista som är förvald för vald resultatenhet
 • Regionsprislista: Den regionsprislista som är förvald för vald resultatenhet


Sätt som förvald

Knapp [Sätt som förvald] används för att ange den markerade prislistan som förvald vid debitering inom vald resultatenhet.


Sätt som regionsprislista

Knapp [Sätt som regionsprislista] används för att ange den markerade regionsprislistan som förvald vid debitering av patienter med N/F-tandvård inom vald resultatenhet. 


Ny prislista

Knapp [Ny prislista] används för att skapa en ny prislista eller för att uppdatera till ny referensprislista. 

Läs mer här: Prislista - Ny prislista: Uppdatera med ny refererensprislista


Ändra prislista

Knapp [Ändra prislista] används för att ändra namn på en befintlig prislista. Det går även att ändra datum för när prislistan ska vara giltig från.


Ta bort prislista

Knapp [Ta bort prislista] används för att radera en prislista. 

Borttag av prislistor sker endast när en prislista har skapats felaktigt. 


Nytt pris

Knapp [Nytt pris] används för att lägga till åtgärd/vara/egen åtgärd i markerad prislista. 

Vara, läs mer här: Prislista - Lägg till Nytt pris: Vara

Egen åtgärd, läs mer här: Prislista - Lägg till Nytt pris: Egen åtgärd


Spara

Knapp [Spara] används för att spara de förändringar som har skett. 


Skriv ut prislista (pdf/excel)

Läs mer här: Prislista - Skriv ut prislista (pdf/excel)


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling