Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Textbank

Textbank

Textbanken är ett verktyg som ger möjlighet att skapa färdiga texter för snabbare hantering av journal, behandlingsplan, tidbokning och remisser.

Det finns även en global textbank som man kan använda sig av när man skapar sin textbank.Skapa ny textbank

 1. Välj Inställningar-Klinik-Textbank. 
 2. Klicka på knappen [Ny textbank] som finns längst ner i vänstra hörnet. 
 3. Börja med att ge textbanken ett namn.

Om man önskar en tom textbank för att själv kunna skapa nya texter klicka på [Spara].

För att kopiera texter från en annan textbank väljer man den textbanken man vill kopiera och sätt en bock i rutan framför, avsluta med att klicka [Spara].

Vill man kopiera texter från den Globala textbanken sätter man en bock i rutan och klickar [Spara].För att kunna använda sin nya textbank måste man välja Inställningar-Användare-Allmänna och välja den önskade textbanken. När du gjort ett val kommer alla som väljer dig som behandlare använda denna textbank.

Välj den nya textbanken och klicka sedan ”Uppdatera”. OBS! Detta ska göras på varje behandlares inloggning.


Skapa nya journaltexter

 1. Välj Inställningar- Klinik - Textbank
 2. Välj önskad textbank.


    3. Klicka på fliken med textbankens namn.

    4. Välj "Typ och "Kategori" genom att klicka på pilen och markera önskat var i rullisten.


Typ och kategori styr var texten skall vara i FRENDA, se nedan bild från Journalen:
 


    5. Klicka på [Ny fras]

    6. Skriv in den nya journaltexten i textboxen ”Text”.

    7. För att lättare kunna välja tillståndskod till texten i journalen markerar man tillståndskoden i ”Tillgängliga tillståndskoder” och klickar på dubbelpilen, tillståndet finns då i ”Valda tillståndskoder”, det finns möjlighet att välja flera tillstånd.

    8. Vill man ändra formatet på journalraden välj fetstil, kursiv eller färg och även om man önskar uppdatera US datum och RTG datum.    9. Tryck [Spara]

  10. Den nya texten kommer att lägga sig längst ner bland textraderna, sortering av ordningen av texterna gör du genom att använda pilarna bredvid raden för att flytta texten upp eller ner.Ändra på befintlig journaltext

 1. Välj Inställningar-Klinik-Textbank
 2. Välj aktuell textbank.
 3. Klicka på fliken med textbankens namn.
 4. Välj den ”Typ” och ”Kategori” där texten finns som ska ändras.
 5. Markera den aktuella textraden och gör de ändringar som önskas.
 6. Tryck [Spara]

Globala Textbanken

Den globala textbanken är en samling färdiga texter som man kan använda som mall när man skapar sin textbank, välj att kopiera enstaka texter eller flera genom att kryssa i rutan till vänster om varje text.Man kan också välja att trycka på knappen [Markera alla] om man vill markera samtliga texter för den valda typen och kategorin.Man klickar sedan på knappen med textbankens namn som man vill kopiera till för att kopiera texterna till vald textbank.Ta bort eller ändra namn textbank

Längst ner till vänster på sidan för textbank har man en liten meny med fyra knappar.Ta bort textbank - Tar bort den valda textbanken efter att ha bekräftat genom att klicka på [OK] i bekräftelserutan som kommer. OBS! Du raderar då textbanken för samtliga användare.
Återställ textbank - Om man råkat radera en textbank av misstag kan man här återställa denna.

Ändra namn - Ett fönster visas där man kan fylla i ett nytt namn på den valda textbanken. Tryck sedan [OK] för att byta namn.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.