Textbank

Inställningar > Klinik > Textbank


Textbanken är en samling av texter som används från olika delar av programmet, från Journal, Behandlingsplan, Tidbok, Undersökningsprotkoll och Remisser. De texter som används ofta bör läggas in här. 


Det går att ha en eller flera textbanker per klinik. Det vanligaste är att ha en gemensam textbank som används av hela kliniken. Det går även att ha en textbank per yrkeskategori eller per användare. 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Vald textbank

Här visas den valda textbanken. I vald textbank per typ och kategori hanteras fraser/texter. Textbanker som är valbara är de textbanker som är skapade av kliniken. Används av

Visar vilka användare som har ställt in vald textbank som förvald. 


Förvald textbank ställs in per användare, via Inställningar > Användare > Allmänna, välj [Standard textbank] via Behandlarinställningar. Den textbank som visas styrs utifrån den behandlare som är vald i behandlarlisten. 


Flik Globala

Fliken Globala är en textbank som innehåller förslag på texter som kan användas, såsom fyndtexter, koppling av tillstånd osv. När ny textbank skapas kan det vara bra att ha den globala textbanken som grund och därefter per Typ och Kategori ändra och lägga till texter som passar den egna verksamheten. Global textbank är inte ändringsbar, den går enbart att kopiera. 


Typ och Kategori

Text läggs in per Typ och Kategori. 


Exempel: Text som avser kompositlagning läggs in med Typ [Behandling] och Kategori [Yta-Komposit].


Typ motsvarar var i programmet texten ska användas från

Kategori motsvarar i detalj var texten ska hämtas in från


Förklaring av Kategorier per Typ

 • Fynd: Kategorier Yta, Rot, Tand och Mun - används från Fynd i Journal
 • Status: Kategorier Yta, Rot Tand och mun - används från Status i Journal
 • Behandling: Kategorier Yta, Rot, Tand och Mun - används från Behandling i Journal samt Behandlingsplan
 • Behandlingsplan: Kategori Behandlingsplansutskriftstext - används vid utskrift av Behandlingsplan och Kostnadsberäkning
 • Undersökningsprotokoll: Kategorier Egenvårdstext och Tandvårdssymboltext - används från US-protokoll
 • Tidbokning: Kategorier Ombokning patient, Ombokning mottagning, Tidsreservation, Ombokning felbokning, Avbokning patient, Avbokning mottagning, Avbokning felbokning, Utebliven, Utebliven felbokning och Bokningstext - används från Tidboken
 • Remiss: Kategorier Frågeställning/Önskad behandling, Status/Anamnes, Remisshändelse, Remissvar och Epikris - används från Remiss samt Remissvar
 • Epikris: Kategori Epikristext - används från Epikris i Journal
 • Övrig daganteckning: Kategori Text - används från Skriv anteckning i Journal
 • Ortodonti: Kategori Text - används från Lägg till journalrad i Ortodonti


Antal tecken per Typ

För samtliga typer som gäller journal går det att spara texter med upp till 10 000 tecken (vilket är det max antal tecken en journalanteckning kan innehålla).


För typer Behandlingsplan, Undersökningsprotokoll och Remiss är det max 1 000 tecken och typ Tidbokning är det max 230 tecken. 


Antalet tecken (maxlängd) som går att spara framgår per vald typ.


Ny fras

Använd knapp [Ny fras] för att lägga till ny text under vald Typ och Kategori. Den nya texten hamnar längst ner i listen. 


Ange Text. Tryck [Spara]Det går även att göra följande: 

 • Behandling flyttar revision: När text används från Journal flyttas revisionstid för behandlaren enligt det intervall som är registrerat på revisionen. Detta val finns enbart från vissa kategorier
 • Behandling uppdaterar US datum: När text används från Journal uppdateras datum för senaste US i den utökade patientlisten
 • Behandling uppdaterar RTG datum: När text används från Journal uppdateras datum för senaste Röntgen i den utökade patientlisten
 • Formatering av text: Text kan formateras med Fetstil eller Kursiv stil samt ändring av bakgrundsfärg (gul, rosa, cerise, lila, blå, grön och vit)


Tillgängliga tillståndskoder

För texter kopplade mot Typ: Behandling och som även ska användas vid debitering går att knyta mot "favoriter" av tillståndskoder för att underlätta valet av tillstånd när behandling utförs i journalen.


Välj tillståndskoder genom att markera koden via Tillgängliga tillståndskoder. Tryck [>>] för att flytta tillståndskoden till Valda tillståndskoder. För att ta bort kod från valda, markera kod och tryck [<<]. Exempel: För text med Kategori: Yta-Komposit väljs de tillståndskoder som är de vanligast förekommande vid behandling av karies. 


När texten används i journalen, då visas valda tillståndskoder med fetstil och överst i listan. 


Redigera text

För vald Typ och Kategori visas sparade texter i den nedre delen av fönstret. 


För att redigera en sparad text, markera texten i den nedre delen av fönstret. Texten visas nu i fältet "Text" och kan ändras/korrigeras.Ändra visningsordning av texter inom vald Typ/Kategori

För att ändra visningsordning av texter, använd pil upp/ned som visas till vänster om respektive sparad text.Ta bort text

För att ta bort en text, tryck på det röda krysset till höger om texten. 

OBS! En borttagen text kan inte återställas.Ny textbank

Knapp [Ny textbank] används när en helt ny textbank ska skapas. • Namn: Namnet på Textbanken
 • Kopiera texter från: Välj ev textbank som ska kopieras
 • Kopiera alla texter från Globala textbanken: Markeras för att kopiera global textbank


Tryck [OK].


Ändra namn

Knapp [Ändra namn] används för att byta namn på en befintlig textbank.Tryck [OK].


Ta bort textbank

Knapp [Ta bort textbank] används för att ta bort en textbank som inte längre används. Säkerställ att textbanken inte används innan den tas bort.Tryck [OK]Tryck [Ja] för att ta bort textbanken


Återställ textbank

Knapp [Återställ textbank] används för att återställa en felaktigt borttagen textbank. Välj textbank som ska återställas, tryck [OK].


Spara

Knapp [Spara] används för att spara ändringar.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling