Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Installation av FRENDA

Installationsfilen kan du hämta här.

För kunna använda FRENDA behöver man se till att följande komponenter finns på datorn:

FRENDA.klient installerar en rad saker som behövs för att köra FRENDA – NetID, MSI:er för röststyrning, COM-objekt för koppling till betalterminal m.m.


1. Kör filen FRENDA.Klient.exe som administratör:


2. Installationen kommer nu gå igenom en rad olika steg och installera allt som behövs för att köra FRENDA (notera att installationsfilen avinstallerar eventuella gamla versioner av FRENDA):
 


3. Kontrollera att följande URL:er har kommit med i Trusted Sites (betrodda platser) i Internet Explorer:
För Praktikertjänst: https://*.ptj.se 
För icke-Praktikertjänsthttps://*.frenda.se


Testa inloggning i FRENDA

1. Gå till https://frenda.ptj.se om kund är inom Praktikertjänst och https://journal.frenda.se om icke-Praktikertjänst i Internet Explorer 

2. Kontrollera att ditt e-tjänstekort sitter i kortläsaren.

3. Skriv in din pinkod.

4. Skapa en genväg på skrivbordet genom att i Explorer ta tag i lilla FRENDA-ikonen och dra ut till skrivbordet.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.