Tidbok

Resurs

Inställningar-Klinik-Tidbok-Resurs

Det första som behöver göras för att använda tidboken är att skapa resurser (se det som rum/stolar).

  1. Välj [Ny resurs].
  2. Döp resursen.
  3. Tryck [Spara].

Här visas även vilka behandlare som använder resursen.

Efter att man sparat resursen går det att ändra namn samt även inaktivera resursen från och med ett visst datum.


OBS! Man kan inte kan ta bort resurser.

Behandlare 

Inställningar-Klinik-Tidbok-Behandlare

Tilldela resurser till de behandlare som ska använda tidboken. Det går att tilldela samma resurs till flera olika behandlare.


  • Behandlare: Välj behandlare i rullistan.
  • Tidsbokningsintervall: Ange det intervall behandlaren jobbar med 5 min, 10 min eller 15 min.
  • Visa pride: För varje behandlare kan man kryssa i visa pride eller inte.
  • Min antal minuter:  Minsta antal minuter mellan varje automatisk revisionskallelse för vald behandlare.
  • Max antal auto: Maximalt antal automatiska revisionskallelser som vald behandlaren vill ha per dag. 
  • Resurser: Kryssa i de resurser som behandlaren skall använda.

Avsluta med att klicka på [Spara] som finns ner i högra hörnet.

Behandlingstyp (Behandlingsfärger)


Här väljer du vilka behandlingsfärger som skall vara tillgängliga när du bokar patienter och skapar revisioner.


Här syns era behandlingsfärger:OBS! Det är ej möjligt att skapa egna typer.


Schemablock


Inställningar-Klinik-Tidbok-Schemablock 


Här finns möjlighet att

- göra egna schemablock

- redigera befintliga schemablock

- ta bort schemablock

 - använda de standardblock som redan finns.
-välja om schemablocksnamnet skall synas i tidbokenTill vänster syns de block som finns tillgängliga och till höger är inställningarna för det valda blocket.Skapa egna schemablockKlicka på [Nytt schemablock] för att skapa ett nytt schemablock och tillämpa inställningarna för blocket till höger.

Blocknamn - Skriv in namn på blocket.

Bokningsbar - Bocka i om man ska kunna boka patienter på blocket  om det inte är bokningsbar tid blir det randigt i tidboken.

Bokningsbar automatisk kallelse - Bocka i om man ska kunna generera automatiska kallelser för revisioner på blocket.

Bokningsbar på webben - Bocka i om man vill att blocket ska kunna användas av webtidboken för patienter.

Visa blocknamn i tidboken - Visar blocknamnet i tidboken för detta block, se exempel nedan.

Bakgrundsfärg - Välj färg på blocket det finns även möjlighet att ändra färg på befintliga block och att döpa om blocken.

Tryck [Spara] som finns längs ner i högra hörnet för att spara ändringarna.


Schemamall

I schemamallen kan du skapa ny mall, redigera en befintlig, kopiera mall och ta bort mall.


Ändra en mall

1. Välj rätt behandlare och rätt mall.

2. Gör dina ändringar.
3.Välj [Spara].
4. Gå in i "Schema" och klicka på "Applicera mall" och välj det datum som mallen skall gälla ifrån.

Kopiera mall 

1.Välj rätt behandlare och mall som önskar kopieras

2.Klicka på [Kopiera till annan behandlare]

3.Välj nu vilka resurser som önskar kopieras och till vilka resurser dessa skall kopieras på mottagaren.


Ta bort mall 

1.Välj rätt behandlare och mall
2. Välj [Ta bort]


Schema

1. Välj behandlare längst ner i vänstra hörnet.
2. Lägg ett schemablock genom att markera tidpunkt i schemat och dra neråt.
3. Markera i schemaläggaren för vilka dagar och vilka resurser schemat skall gälla för.
4. Välj malltyp t ex. lunch.

5. Välj [OK].

6.När veckans schema är lagt skall det kopieras till en mall.

7.Välj [Kopiera till ny mall], längst ner i högra hörnet.
8. Ge mallen ett namn.

9.Välj [Applicera mall] längst ned i högra hörnet.
10. Välj vilken mall du vill applicera
11. Välj från när mallen skall appliceras och till när. (OBS! En mall kan appliceras som längst 2 år framåt i tiden)

12. Ange om den skall tillämpas varje vecka (1)  varannan (2) var tredje(3) osv.
13. Välj om mallen skall tillämpas även på helgdagar
14. Klicka OK
 

Ändra schema för en dag eller en vecka

1. Ta bort block: högerklicka på blocket du vill ta bort och välj "Ta bort".

2. Justera schemat för just den dagen eller veckan (ex. ta bort arbetspass eller lägg till extra pass).
3. Appliceringen till schemat sker automatiskt, och visas direkt i tidboken.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling