Senaste Nytt 2023-12-12/14

Här följer några av de nyheter och ändringar i den version av FRENDA Journal och Röntgen som levereras 2023-12-12 samt 2023-12-14. Uppdateringen sker på två olika datum beroende av kundgrupp, visas inte ny funktionalitet i programmet den 13/12 avvakta till 15/12.Journal: Förändring av Behandlingspaket

I Behandlingspaket går det nu att koppla ett eller flera besök samt ange antal dagar till föregående besök. Till respektive besök knyts behandlingar, texter och ev debiteringar i den ordning de är tänkt att utföras. Kopplingen till besök används för planerad behandling från behandlingsplanen.  Inställningar > Resultatenhet > Behandlingspaket:

  • Lägg till besök sker antingen när nytt behandlingspaket skapas eller vid redigering av ett befintligt paket
  • Sökfunktion att söka bland de behandlingspaket som finns sparade inom resultatenheten
  • Knappar för Kopiera/duplicera och Ta bort visas till respektive behandlingspaket


Använda behandlingspaket från behandlingsplan

När behandlingspaket används från behandlingsplanen skapas det nu ett besök per behandlingspaket som appliceras, tidigare lades all planerad behandling in som Besök 1. 


Det går att flytta planerad behandling mellan olika besök, viket sker på radnivå. Vid borttag av besök flyttas planerad behandling till Besök 1. 


Röntgen: Jämför bilder visar datum på vald bild

I Jämför bilder framgår nu bildtagningsdatum på respektive vald bild.


Spela filmen nedan för att se ändringen: 


Framtida utveckling

Arbetet med kommande funktionsändringar som är av mer omfattande art fortsätter. Mer information kommer att presenteras på sikt. 


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling