Senaste Nytt 2023-09-19/21

Här följer några av de nyheter och ändringar i den version av FRENDA Journal och Röntgen som levereras 2023-09-19 och 2023-09-21. Observera att versionen uppdateras vid två olika datum beroende av kundgrupp. Om ny funktionalitet inte visas i programmet den 20/9 avvakta till den 22/9.


Framtida utveckling

Även i den här uppdateringen har stor tid lagts på kommande funktionsändringar som är av mer omfattande art. Mer information kommer på sikt. 


Röntgen


Ny funktion: Jämför bilder

Jämförelsevyn har utökats med ny funktionalitet, Jämför bilder. 


Det är möjligt att jämföra bilder i valfri studie, med max åtta (8) bilder valda. 


Bilderna presenteras i den ordningen som de har valts. Bilderna kan sorteras på en eller flera rader och kan presenteras antingen horisontellt eller vertikalt. Hur bilderna visas beror på antalet valda bilder. 


Det går tillfälligt att ändra kontrast, flytta, zooma eller invertera. Förändringar från jämförelsevyn sparas inte på bilden. Det finns även en knapp för att återställa till original för att ta bort de tillfälliga ändringar som har skett. Det går även att rensa samtliga valda bilder. 


När man klickar på en enskild bild visas den med gul ram och med gul symbol i studien för att tydliggöra vilken bild som är vald. 


Det finns även en knapp för att minimera visning av studier för att bilderna ska få större utrymme på skärmen. 


Namnändring: Jämför studier

Befintlig jämförelsevy har ändrat namn till Jämför studier och fungerar på samma sätt som tidigare.   


Detaljvyn

Ändringar i detaljvyn vid visning av bilder. 

Pilar [<] och [>] används för att förflytta sig till föregående eller nästa bild. Är det är många bilder i en studie visas även en scrollist för att enklare kunna förflytta sig mellan bilderna. 


Sortering av plugins

Funktionen för sortering av plugin återinförs.

 


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling