Bilagor - EHK & FHP (via Patient > FK)

Patient > FK > Bilagor - EHK & FHP


Här skapas och skickas ärende med bilagor till efterhandskontroll (EHK) och förhandsprövning (FHP) till Försäkringskassan för vald patient och vald resultatenhet. INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Historik

Här framgår ärendelista för samtliga ärenden om bilagor som skickats till Försäkringskassan. Det framgår information om ärendet rör efterhandskontroll (EHK) eller förhandsprövning (FHP). 


Status 

 • Skapad: Ärendet är skapat men ännu ej skickat till Försäkringskassan. Skapade ärenden går att ta bort, vilket sker genom att trycka på symbol för Papperskorg
 • Skickar: Ärendet skickas till Försäkringskassan
 • Skickad: Ärendet är skickat till Försäkringskassan. I samband med detta stängs ärendet
 • Misslyckad: Ärendet är skickat till Försäkringskassan, men de har inte tagit emot ärendet.
  Felmeddelandet från Försäkringskassans framgår på Startsidan > Meddelande till Resultatenhet. Vanliga fel: Fel ärende-id har angivits, ärendet-id är stängt för inskick hos Försäkringskassan, ärende-id avser ett annat mottagningsnummer (Klinikid) hos Försäkringskassan etc.


Förberedelser

I brev från Försäkringskassan framgår förutom ärende-id beskrivning om den information som ska biläggas samt hur länge ärendet är öppet för inskick. 


Gör utskrifter från journal, parodjournal (behöver inte skrivas ut). Kontrollera vilken annan information och filer som ska ingå, t ex ekonomiska underlag och spara dessa filer på datorn.


Det går enbart att skicka ärenden som gäller vald resultatenhets mottagningsnummer (Klinikid) hos Försäkringskassan. 


Skapa ny

Knapp [Skapa ny] används för att skapa ärende


Val Efterhandskontroll

Ange ärende-id som gäller efterhandskontroll (börjar på 7). Tryck [OK].


Val Förhandsprövning

Välj Ärende Id. Tryck [OK].


Förhandsprövning måste vara skickad till Försäkringskassan och ha tilldelats ett claimnummer (börjar på 8) samt ha status "Manuell handläggning".  Läs mer här: Förhandsprövning


Ärendeinformation

Här visas information om aktuellt ärende, när det är skapat, av vilken användare och för vilken behandlare. 


Meddelande

Här skrivs meddelande till Försäkringskassan för valt ärende. Observera att det endast är möjligt att skicka ett meddelande per ärende-id. 


Frenda-fil

Knapp [Frenda-fil] används för att lägga till filer som finns sparade på patienten via Patient > FK. Markera fil, tryck [OK]. En fil åt gången kan läggas till.Om en fil/bilaga av någon anledning inte visas här, spara ner den på datorn och använd knapp [Fil] istället.


Fil

Knapp [Fil] används för att lägga till filer som finns sparade på datorn, dvs filer som inte finns i FRENDA. Markera fil,  tryck [OK]. En fil åt gången kan läggas till.


För röntgenbild som läggs till behöver uppgift om exponeringsdatum anges.


Exempel på fil: Röntgenbilder från annat röntgensystem än FRENDA Röntgen, betaltransaktion för kortköp (när fristående betalterminal används), betalningsunderlag från plus- eller bankgiro samt dagskasseinsättningskvitto (kontanter) etc.


Tänk på att radera filer som sparas på datorn (GDPR). 


Journal

Knapp [Journal] används för att hämta utskrifter från journal. Markera utskrift, tryck [OK]. En fil åt gången kan läggas till.Finns det ingen utskrift, gå till journal och generera utskrift med det innehåll som Försäkringskassan önskar. 


Parodjournal

Knapp [Parodjournal] används för att hämta utskrifter från parodjournal. Markera utskrift, tryck [OK]. En fil åt gången kan läggas till.Finns det ingen utskrift, gå till parodjournal och generera utskrift med det innehåll som Försäkringskassan önskar.


Ekonomi

Knapp [Ekonomi] används för att hämta utskrifter från Avslutad ekonomi.

Markera kvitto/faktura, tryck [OK]. En fil åt gången kan läggas till. 1. Kontantfaktura - kort:
  Kopplad betalterminal: Betalningsunderlaget för kortköpet finns på kvittot i FRENDA
  Fristående betalterminal: Betalningsunderlaget för kortköpet behöver kompletteras separat via knapp [Fil]
 2. Faktura:
  Betalningsunderlaget från plus- eller bankgirot behöver kompletteras separat via knapp [Fil]
 3. Kontantfaktura:
  Betalningsunderlaget från dagskasseinsättning via bank behöver kompletteras separat via knapp [Fil]


Röntgen

Knapp [Röntgen] används för att hämta röntgenbilder. Frenda Röntgen ska vara igång.


 1. Tryck [Röntgen]
 2. Gå till FRENDA Röntgen, längs ner till vänster visas information "Bildöverföring på"
 3. Öppna studie, markera bild/er som ska föras över. Vid flera bilder, håll [Ctrl]-tangenten på tangentbordet intryckt.
 4. Högerklicka och välj [Skicka bild]
 5. Bilder överförs
 6. Gå till FRENDA. Överförda bilder visas, tryck [OK]


Spara

Knapp [Spara] används för att spara när ärendet ännu inte är färdigt att skickas till Försäkringskassan.


Skicka

Knapp [Skicka] används för att skicka bilagor till Försäkringskassan för valt ärende när innehållet är komplett. 


När ärendet är skickat med lyckat resultat stängs ärendet hos Försäkringskassan. Vid ev komplettering behöver kontakt tas med Försäkringskassan.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling