Ersättningsbegäran (via Patient > FK)

Patient > Ekonomi > FK > Ersättningsbegäran


Här visas ersättningsbegäran som är skickade till Försäkringskassan för vald patient och vald resultatenhet. INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Datumintervall

Skapad från och Skapad till anges med datumintervall för att presentera ersättningsbegäran för olika perioder. Det förvalda visningsintervallet är ett år tillbaka i tid. 


Gruppera

Gruppering används för att sortera de ersättningsbegäran som visas i listan. Följande val finns: Ingen Gruppering, Avvikelse, Behandlare, Bekräftad status, Betalspecifikation och Patient.


Högerklicksmeny


Vid högerklick i listan går det att öppna journalen eller ekonomin för patienten. Listan kan i sin helhet Visas i Excel eller Exporteras till Excel.


Visa mer information (+)

Använd + till vänster om ersättningsbegärans claim id för att visa mer information, t ex om vilka tillstånd/åtgärder som ingår.


Visa FK-logg

Knapp [Visa FK-logg] används för att visa detaljer/historik om en ersättningsbegäran, t ex av vilken anledning Försäkringskassan har meddelat Avslag eller datum för när en manuellt handlagd ersättningsbegäran har blivit godkänd. Knapp [Visa FK-logg] finns på flertal ställen i programmet. 


Markera ersättningsbegäran och tryck [Visa FK-logg] för att visa loggen:Ångra avvikelse

Knapp [Ångra avvikelse] används för att ändra avvikelse som registrerats via Betalspecifikation efter meddelande från Försäkringskassan. Motsvarande funktion för att ångra avvikelse finns även via Försäkringskassan > Betalspecifikation. 


  • Har "Tillgodo påförs patient" valts vid hantering av differens i betalspecifikation, vid [Ångra avvikelse] ändras posten till "Tillgodo påförs mottagning"
  • Har "Avdrag påförs patient" valts vid hantering av differens i betalspecifikation, vid [Ångra avvikelse] ändras posten till "Avdrag påförs mottagning


Sätt som hanterad

Knapp [Sätt som hanterad] används för att klarmarkera ersättningsbegäran som tagits bort i FRENDA men där makuleringen inte har gått igenom hos Försäkringskassan pga felsvar. I de här fallen behöver Försäkringskassan kontaktas för att de ska makulera ersättningsbegäran. Vid osäkerhet, kontakta supporten för ytterligare information. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling