Utökad patientlist (Ctrl+2)

För att visa mer information i patientlisten, klicka på pil till vänster om patientnamnet eller använd snabbkommando Ctrl+2.


I den utökade patientlisten framgår mer detaljerade uppgifter såsom kontaktuppgifter, tidbokningar, revisioner samt skulder inom kliniken. Här visas även aktiva behandlingsplaner och remisser samt datum för senaste US och röntgen.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Information om patientlist

Läs mer här: Patientlisten


Information i utökad patientlist (Ctrl+2)

Från den utökade patientlisten är det möjligt att:

  • Dubbelklicka på tidbokning, tidboken öppnas med patientens tid
  • Utskrift av tidlapp med samtliga patientens framtida tider
  • Dra ner revision till Tidbok för att boka tid
  • Dubbelklicka på bevakning för att öppna Bevakningslistan med vald patient


Telefon / e-post

Telefon/e-post hämtas från patientens Grunduppgifter.


Tidbokningar

Tidbokningar visar patientens framtida tider oavsett klinik.
För att komma till patientens tid i tidboken, klicka på tidbokningen. Tidboken öppnas och vald patients tid är markerad med blått i vänsterkant om tidbokningen.

Tidlapp med samtliga patientens framtida tider skrivs ut via skrivarikonen. När patient har tid hos flera kliniker, då framgår det tydligt på tidlapp vilka tider som gäller vald klinik och andra kliniker. I utskriften tas inte parkerade och preliminära tider (Bokade/Ej kallade med Röda R) med.


Bevakningslista

Bevakningslista visar de bevakningar som finns på patienten (Avbokad, Utebliven, QuickCall osv). För att öppna bevakningslistan med aktuell patient, dubbelklicka på bevakningen.


Revisioner

Revisoner visar patientens samtliga revisioner oavsett klinik. 

För att komma till revisionen, dubbelklicka på revisionen så öppnas Grunduppgifter.


En revision kan bokas in direkt i tidboken, det sker genom att dra ner revisionen till önskad tid i tidboken. Bokningen får ett rött ”R” (preliminär), dvs den hanteras på samma sätt som en ”halvautomatisk kallelse”. Kallelsen finns att skriva ut via Revisionslistan, flik Bokade/Ej kallade.  


Ekonomi

Ekonomi visar patientens totala skuld, fördelat på fakturerat och förfallet, inom resultatenheten. 

Inom samma klinik framgår även om det finns en ofakturerad skuld hos annan resultatenhet.


Behandlingsplan

Behandlingsplan visar utskriven och accepterad behandlingsplan på patienten, inom resultatenheten.


Aktiva remisser

Aktiva remisser visar patientens samtliga aktiva remisser, oavsett klinik.


Senaste (datum för US och Röntgen)

Senaste visar datum för patientens senaste Undersökning (US) och RTG, datumen baseras på den senaste uppdatering i samband med daganteckning. Det är möjligt att manuellt ändra datumet, klicka på symbol för penna och välj annat datum.


Töm patientlist och/eller skapa ny patient (Ctrl+3)

Använd snabbkommando Ctrl+3 när patientlisten ska nollställas och ingen patient ska vara vald i patientlisten. Snabbkommandot används även för att registrera en ny patient via Grunduppgifter.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling