Patientlist

Det snabbaste sättet att få fram information om en patient är att använda sig av Patientlisten, här finns den "viktiga" informationen om vald patient samlad såsom senaste Röntgen och US datum.

Eventuella tidbokningar är klickbara och tar dig omedelbart till tiden i tidboken, man ser även om patienten har en skuld hos er eller en annan resultatenhet inom FRENDA (samma Klinik) och om patienten är uppsatt på någon bevakningslista eller har aktiva remisser eller behandlingsplaner.Teckenförklaringar på patientlisten:


ASA klass

ASA klass är den svenska översättningen på "American Society of Anestheiologists (ASA) Physical Status" och är ett system för att via frågor bedöma en patients hälsotillstånd

inför ev. operativa åtgärder. Det finns egentligen 6 klasser totalt men endast de första tre är relevanta för Tandvården.


ASA 1 - Frisk, icke-rökare,ingen eller minimal alkoholkonsumtion.


ASA 2 - En patient med lindrig systemsjukdom utan påtaglig funktionell begränsning. Exempel inbegriper (men begränsas inte till), aktiv rökare, regelbunden alkoholkonsumtion utan beroende eller missbruk*, graviditet, övervikt (BMI 30- 39), välkontrollerad diabetes/hypertoni, lindrig lungsjukdom.


ASA 3 - En eller flera allvarliga systemsjukdomar med påtaglig funktionell begränsning. Exempel inbegriper (men begränsas inte till): otillräckligt reglerad diabetes eller hypertoni, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sjuklig fetma (BMI ≥40), aktiv hepatit, alkoholberoende eller alkoholmissbruk, pacemakerberoende, måttligt nedsatt ejektionsfraktion, ischemisk hjärtsjukdom, terminal njursvikt med regelbunden dialysbehandling, prematura barn med gestationsålder <60 veckor, genomgången (>3 månader) hjärtinfarkt eller  kranskärlsintervention, transitorisk ischemisk attack (TIA) eller stroke.


*Detta är en i sammanhanget förmodad ändamålsenlig tolkning av ”social alcohol drinker” som är ett välanvänt amerikanskt begrepp som ASA använder i sin text.

Efterforskningar bland vårdpersonal i USA och på internet tyder emellertid på att begreppet saknar entydig definition.


Källa: Dokumentet ”ASA-klassificering på svenska" från SFAI


Cave

Cavemarkering visas i patientlisten när en sådan registrering finns i aktuell Hälsodeklaration på patienten. För att läsa om Cave gå in i patientens Hälsodeklaratïon.

Cave används för att uppmärksamma viktig medicinsk information om patienten, exempelvis om patienten är överkänslig mot vissa preparat eller har en smittsam sjukdom, alternativt någon annan sjukdom som är av vikt att känna till.


Status FK

FK fungerar normalt och patienten finns registrerad hos FK - Visar patientens aktuella högkostnadsskydd.


Manuell handläggning - Patienten är ej ersättningsberättigad hos FK eller vården behöver förhandsprövas. Exempelvis: Ej taxerad inkomst i Sverige


Betyder att kommunikationen med försäkringskassans IT system inte fungerar. 

Det går inte att skicka ersättningsbegäran i detta tillstånd och man bör vara uppmärksam på när symbolen blir grön igen, först då kan man skicka in Ersättningsbegäran.


Om patienten har Abonnemangstandvård/Friskvårdsavtal hos Folktandvården så visas detta, sam giltighetstiden för det.


Denna patient är inte registrerad hos FK.


Om hela texten är röd så betyder det att ersättningsperioden kommer att gå ut inom 30 dagar.


Patienten har valt att spärra sin journal för andra kliniker.


En notis finns registrerad på patienten, läs denna genom att föra musen över ikonen, för att ta bort den gå till Patient - Notis.


Patienten är registrerad för STB i grunduppgifter.


Patienten har en sjukdom eller tillstånd registrerat i Landstingsstatistik i grunduppgifter.
Här visas vad som Cave markerats i Hälsodeklarationen


Telefonnummer och e-postadress


Här visas patientens tider i tidboken samt om patienten är uppsatt på bevakningslista.
Om man klickar på tiden hamnar man i tidboken med patientens tid markerat med blått i vänsterkant.
Om man klickar på bevakningen hamnar man i bevakningslistan


Här visas samtliga revisioner för vald patient

Om man klickar och håller in kan man dra ut revisionen i tidboken och sedan sätta som kallad.


I ekonomikolumnen ser man patientens totala skuld, hur mycket som är fakturerat, respektive förfallet.
Här visas också om patienten har ofakturerade skulder på en annan resultatenhet. 


Här ser man utskrivna och accepterade behandlingsplaner på patienten.
 Namnet som visas baseras på vad behandlingsplanen döpts till. 


Patientens alla aktiva remisser syns här


Senaste US och RTG datum baseras på senaste uppdatering vid utförande av åtgärd.

Detta kan också ställas in i Textbanken att ske automatiskt vid användning av specifika texter.

Redigering av datumet är möjligt manuellt  att klicka på pennan.


Söka en patient

När man söker en patient i FRENDA så går det att söka på vilken parameter som helst i sökfältet.
När man skrivit in 2 bokstäver eller siffror kommer FRENDA visa de patienter som tillhör din kundstock (max 30 åt gången) desto fler bokstäver du skriver desto mer precis blir din sökning. Om man söker efter ex. en Anna så kommer alla klinikens Anna att presenteras i listan, observera att Efternamnen ej sorteras i bokstavsordning då din sökfras endast är Förnamnet. När den patient du eftersöker syns, dubbelklickar man på den så hämtas den upp i patientlisten.
För att söka patienter utanför er kundstock kan man endast använda sig av kompletta personnummer (YYYYMMDD-XXXX) eller kompletta patientnummer. OBS! När man söker en patient utanför sin kundstock är det tvingande att ange av vilken anledning man öppnar den patienten, detta journalförs också på berörd patient per automatik.

Knappar som följer med oavsett var i FRENDA man befinner sig
Dessa knappar finns alltid tillgängliga i FRENDA oavsett var du befinner dig och betyder i ordning:

Bokmärke - Ett bokmärke kan skapas när du gjort ett urval i en lista eller liknande, när man klickar på bokmärket kommer man direkt in i det urval man gjort utan att behöva navigera sig fram till listan var gång.
Bokmärket är aktivt tills dess att du loggar ut från FRENDA ,stänger ner programmet eller skapar ett nytt bokmärke.

Meddelande - Meddelanden som skickat från FRENDA, eller anlänt registreringar kan ses här, om ett rött (!) visas finns där meddelanden att läsa
Att göra - Att göra är avsedd för att skapa anteckningar inom kliniken, eller till personer inom kliniken. Siffran på ikonen representerar hur många "Att göra" som finns gemensamt på kliniken och dina personliga. En "Att göra" kan skapas gemensamt för kliniken ex: "Kom ihåg att köpa bullar till Fredagsfikat"  den kan också användas av dig själv för att påminna om saker såsom att skriva en remiss eller liknande. För att skapa en Ny klicka på "Ny" Välj Typ: Klinik eller Personlig (Du kan ej skapa att göra till andra kliniker


Om notisen skall kopplas till en patient välj Koppla till laddad Patient (Detta kommer ej synas på patienten ifråga på något sätt) Om du vill skapa en "Att göra" för en specifik patient se till att ha denna patient laddad i Patientlisten innan.  
 
För att stänga en "Att göra" sätt en bock i [Klar] och klicka på Spara.Dagens patienter para.är avsedd för att man skall kunna skriva ut en lista med patienter och patientbehandlingar för en specifik dag. Även ett s.k tidboksblad kan skrivas ut här. Välj den dag som avses och klicka på "Visa kalender" och sedan skrivarikonen uppe till höger.

Länkar -Här finner man länk till Logmein support som används av FRENDA supporten när ni ringer oss. samt ev. andra länkar som er Vårdgivare lagt in 

Inställningar - Tar dig till Inställningar i FRENDA

Hjälpavsnitt - Klicka här för att komma till hjälpavsnittet. Det hjälpavsnitt som presenteras avser den sida du befinner dig på. Exempelvis Tidbok Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling