Patientlist

Patientlisten är en sammanfattning av viktig information som rör patienten. Här finns uppgift om patientnummer, vem patienten är listad hos, information från Försäkringskassan och annat som beskrivs i detta avsnitt. Patientlisten går att utöka för att mer detaljerad information ska visas.  INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Information i patientlist

Standardvisning är patientens namn, personnummer (ålder), vem den är listad hos (resultatenhet) samt patientnummer. Övriga ikoner som visas beror på vad som är registrerat på patienten.


Patientnummer / Kopiera patientnummer

Patientens patientnummer visas till höger om patientnumret och det finns en kopieraknapp som används för att kopiera patientnumret.


Patient med Spärrad journal för andra kliniker

När patient har valt att spärra sin journal för andra kliniker visas patienten med ett rött hänglås.


Patient med Notis

När det finns en notis registrerad på patienten framgår den med en gul notislapp, antalet i rutan visar hur många aktiva notiser som finns. För att ta bort eller skapa ny, gå till Patient > Notis.

När muspekaren förs över ikonen framgår text som finns i Notisen.  


Patient med STB (Särskilt tandvårdsbidrag)

Patient som är registrerad med STB via Grunduppgifter visas med STB i blått.

När muspekaren förs över STB framgår vilken orsakskod som gäller för STB.


Regionspatient (N/F/S-tandvård)

Patient som är registrerad med N/F/S-tandvård (tandhälsostatistik) via Grunduppgifter, dvs patientavgift ersätts av regionen, visas med Region i grönt.

När muspekaren förs över Region framgår koden.


Patient med markering Abonnemang (via Ekonomisk fördelning)

Patient som har frisktandvårdsavtal tecknat med FTV visas med Frisktandvård i Ljuslila.


Patient med markering Asyl (via Ekonomisk fördelning)

Patient som är registrerad med ekonomisk fördelning visas med Asyl i lila.


Patient med ASA-klassificering

Patient med ifylld ASA-hälsodeklaration visas med ASA-klass (I-IV) till vänster om patientens namn.


Patient med CAVE i hälsodeklarationen

Patient med CAVE-markering i hälsodeklarationen visas med en gul varningstriangel. CAVE används för att uppmärksamma viktig medicinsk information om patienten, t ex om patienten är överkänslig mot vissa preparat el dyl.

När patientlist är utökad framgår rubrik för CAVE.


Patientens FK-information

FK-information hämtas in automatiskt för patient som är registrerad som försäkrad hos Försäkringskassan, den följer patienten oavsett var i Sverige den söker tandvård. 

Följande information visas:

  • Högkostnadsbelopp
  • Slutdatum i ersättningsperiod (om det finns en aktiv)
  • Antal ATB (max 2 st)
    Genom att föra muspekaren över ATB visas detaljerad information om ATB samt registreringsdatum hos FK (som kan påverka tillgängliga ATB)
  • STB-belopp
  • Senaste behandlingen (som har skickats in som ersättningsbegäran) Patient med ersättningsperiod på väg att gå ut

Patient som har en ersättningsperiod som är på väg att gå ut inom 30 dagar då visas FK-texten med röd text. 

Informationen kan användas för att ge patient ny tid inom ersättningsperioden eller om ersättningsperiod ska startas om (vilket sker när åtgärder skickas till FK).


Patient som handläggs manuellt

Patient som handläggs manuellt visas med orange FK-symbol. Patienten är registrerad hos Försäkringskassan, men där de alltid hanterar ersättningsbegäran genom manuell handläggning, t ex: Nyinskriven, Gränsgångare, Utlandssvenskar etc.

I samtliga fall är det Försäkringskassan som ska avgöra om patienten har rätt till ersättning eller ej, det sker genom att ersättningsbegäran skickas in till FK. Genom att skicka in ersättningsbegäran triggas rätten till ersättning igång. Det är patienten som ska välja om ersättningsbegäran inte ska skickas in.


Patient med Abonnemangstandvård

Patient med abonnemangstandvård inkl uppgifter om avtalsnummer och (period) visas när patienten har tecknat abonnemangstandvård, även kallad frisktandvård, hos Folktandvården.

 

Patient som har tecknat abonnemangsavtal ska i första hand söka tandvård hos den som avtalet är tecknat hos. Vid behandling ska patienten debiteras med ”Ingen FK-ersättning” om tillståndet som behandlas ingår i abonnemangsavtalet.Patient som saknas hos FK

Patient som saknas hos FK visas för patient som inte är registrerad hos Försäkringskassan, t ex patient med ofullständigt personnummer (reservnummer). Det betyder att debitering alltid ska ske med ”Ingen FK-ersättning”.


FK svarar inte - tekniskt fel

FK svarar inte – tekniskt fel visas med röd text när kommunikationen med Försäkringskassans IT-system inte fungerar. När texten är röd fungerar det inte att skicka ersättningsbegäran eller validera behandling. När symbolen är grön igen går det att kommunicera med FK som vanligt.


Utökad patientlist (Ctrl+2)

Läs mer här: Utökad patientlist (Ctrl+2)


Töm patientlist och/eller skapa ny patient (Ctrl+3)

Använd snabbkommando Ctrl+3 när patientlisten ska nollställas och ingen patient ska vara vald i patientlisten. Snabbkommandot används även för att registrera en ny patient via Grunduppgifter.Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling