Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Patientlist

Det snabbaste sättet att få fram information om en patient är att använda sig av Patientlisten, här finns den "viktiga" informationen om vald patient samlad såsom senaste Röntgen och US datum.

Eventuella tidbokningar är klickbara och tar dig omedelbart till tiden i tidboken, man ser även om patienten har en skuld hos er eller en annan resultatenhet inom FRENDA (samma Klinik) och om patienten är uppsatt på någon bevakningslista eller har aktiva remisser eller behandlingsplaner.Teckenförklaringar på patientlisten:


ASA klass

ASA klass är den svenska översättningen på "American Society of Anestheiologists (ASA) Physical Status" och är ett system för att via frågor bedöma en patients hälsotillstånd

inför ev. operativa åtgärder. Det finns egentligen 6 klasser totalt men endast de första tre är relevanta för Tandvården.


ASA 1 - Frisk, icke-rökare,ingen eller minimal alkoholkonsumtion.


ASA 2 - En patient med lindrig systemsjukdom utan påtaglig funktionell begränsning. Exempel inbegriper (men begränsas inte till), aktiv rökare, regelbunden alkoholkonsumtion utan beroende eller missbruk*, graviditet, övervikt (BMI 30- 39), välkontrollerad diabetes/hypertoni, lindrig lungsjukdom.


ASA 3 - En eller flera allvarliga systemsjukdomar med påtaglig funktionell begränsning. Exempel inbegriper (men begränsas inte till): otillräckligt reglerad diabetes eller hypertoni, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), sjuklig fetma (BMI ≥40), aktiv hepatit, alkoholberoende eller alkoholmissbruk, pacemakerberoende, måttligt nedsatt ejektionsfraktion, ischemisk hjärtsjukdom, terminal njursvikt med regelbunden dialysbehandling, prematura barn med gestationsålder <60 veckor, genomgången (>3 månader) hjärtinfarkt eller  kranskärlsintervention, transitorisk ischemisk attack (TIA) eller stroke.


*Detta är en i sammanhanget förmodad ändamålsenlig tolkning av ”social alcohol drinker” som är ett välanvänt amerikanskt begrepp som ASA använder i sin text.

Efterforskningar bland vårdpersonal i USA och på internet tyder emellertid på att begreppet saknar entydig definition.


Källa: Dokumentet ”ASA-klassificering på svenska" från SFAI


Cave

Cavemarkering visas i patientlisten när en sådan registrering finns i aktuell Hälsodeklaration på patienten. För att läsa om Cave gå in i patientens Hälsodeklaratïon.

Cave används för att uppmärksamma viktig medicinsk information om patienten, exempelvis om patienten är överkänslig mot vissa preparat eller har en smittsam sjukdom, alternativt någon annan sjukdom som är av vikt att känna till.


Status FK

FK fungerar normalt och patienten finns registrerad hos FK - Visar patientens aktuella högkostnadsskydd.


Manuell handläggning - Patienten är ej ersättningsberättigad hos FK eller vården behöver förhandsprövas. Exempelvis: Ej taxerad inkomst i Sverige


Betyder att kommunikationen med försäkringskassans IT system inte fungerar. 

Det går inte att skicka ersättningsbegäran i detta tillstånd och man bör vara uppmärksam på när symbolen blir grön igen, först då kan man skicka in Ersättningsbegäran.


Om patienten har Abonnemangstandvård/Friskvårdsavtal hos Folktandvården så visas detta, sam giltighetstiden för det.


Denna patient är inte registrerad hos FK.


Om hela texten är röd så betyder det att ersättningsperioden kommer att gå ut inom 30 dagar.


Patienten har valt att spärra sin journal för andra kliniker.


En notis finns registrerad på patienten, läs denna genom att föra musen över ikonen, för att ta bort den gå till Patient - Notis.


Patienten är registrerad för STB i grunduppgifter.


Patienten har en sjukdom eller tillstånd registrerat i Landstingsstatistik i grunduppgifter.
Här visas vad som Cave markerats i Hälsodeklarationen


Telefonnummer och e-postadress


Här visas patientens tider i tidboken samt om patienten är uppsatt på bevakningslista.
Om man klickar på tiden hamnar man i tidboken med patientens tid markerat med blått i vänsterkant.
Om man klickar på bevakningen hamnar man i bevakningslistan


Här visas samtliga revisioner för vald patient

Om man klickar och håller in kan man dra ut revisionen i tidboken och sedan sätta som kallad.


I ekonomikolumnen ser man patientens totala skuld, hur mycket som är fakturerat, respektive förfallet.
Här visas också om patienten har ofakturerade skulder på en annan resultatenhet. 


Här ser man utskrivna och accepterade behandlingsplaner på patienten.
 Namnet som visas baseras på vad behandlingsplanen döpts till. 


Patientens alla aktiva remisser syns här


Senaste US och RTG datum baseras på senaste uppdatering vid utförande av åtgärd.

Detta kan också ställas in i Textbanken att ske automatiskt vid användning av specifika texter.

Redigering av datumet är möjligt manuellt  att klicka på pennan.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.