Bildförbättringar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Under [Ändra] och "Avancerat" i den övre listen finns avancerade verktyg för att justera en bild. Används verktygen korrekt kan de förbättra en bild och underlätta diagnostisering, men de bör användas med viss försiktighet.Ändringar du gör här påverkar aldrig originalbilden vilket innebär att du alltid kan ta bort ändringarna. Du ser vilka ändringar som tillämpats på en bild genom att klicka på "Detaljer" uppe till höger. Under "Ändringar" i listen till höger visas samtliga bildjusteringar och du kan radera respektive ändring genom att klicka på papperskorgen. Bildförbättring

Det första verktyget i listan heter "Bildförbättring". Med hjälp av detta verktyg kan du ändra kontrast samt lägga på kantförstärkning och latitudreduktion. Du väljer även vilket filter som förändringarna beräknas utifrån.Kontrast

"Kontrast" används för att öka kontrasten i bilden och du kan välja ett värde mellan 0-100. När du öppnar verktyget "Bildförbättring" är det förvalda värdet 0, vilket lämnar kontrasten i bilden oförändrad. Beroende på bildens utgångsläge kan du öka detta värde för att uppnå önskat resultat.


Kantförstärkning

"Kantförstärkning" används vanligtvis för att förstärka gränser i en bild och läggs till i bildförbättringen genom att du bockar i rutan. En kant är definierat som gränsen mellan två objekt i en bild, där de två objekten kan vara till exempel tand och tandkött. Kantförstärkningen regleras utifrån två parametrar. Den första är "Nivå" som reglerar antalet lager som läggs på bilden. Som standard används tre lager vid en kantförstärkning och du kan som lägst gå ned till 1 och som högst till 8. Den andra parametern för kantförstärkning är "Koefficient". När koefficienten står på 1 är det så som kanten är som standard i bilden, det vill säga ingen kantförstärkning. Ett högre värde ger en synligare kant och ett lägre värde ger en mindre synlig kant. Som standard står värdet här på 1,7 vilket är det rekommenderade standardvärdet, men det kan naturligtvis variera utifrån hur bilden ser ut.


Latitudreduktion

"Latitudreduktion" används vanligtvis för att dämpa den bländande effekten från fyllningar eller metall och läggs till i bildförbättringen genom att du bockar i rutan. Latitud, eller dynamiskt intervall, är definierat som det område mellan en under- och en överexponering inom vilket det går att få fram en kontrast som man kan skapa en bild utifrån. Eftersom detta område kan variera utifrån hur röntgenutrustningen används och patientens anatomiska struktur kan man ibland förbättra bilder genom att ändra detta intervall. Det är oftast genom att minska intervallet som man förbättrar bildkvaliteten. "Nivå" reglerar precis som vid en kantförstärkning antalet lager som läggs på bilden. Som standard används värdet 5, och kan ändras mellan 1 och 8. Genom att ändra koefficienten minskar eller ökar du latitudreduktionen. Ett lägre värde ger en mindre latitudreduktion och ett högre värde ger en större latitudreduktion.


Filter

Längst ned väljer du vilket filter du vill använda dig av. Dessa filter är olika typer av algoritmer som påverkar bilder på olika sätt. Som standard är "Gaussian" valt vilket är ett filter som jämnar ut bilden genom att ta bort störningar och suddigheter. Generellt sett kan man säga att detta är det mest användbara filtret och det behöver sällan ändras. Algoritmen som används är en gaussisk processregression, eller kriging. Övriga tre filter gör olika typer av storleksändrande beteende på algoritmerna:


  • Normal: Den enklaste och snabbaste typen som arbetar på två pixlar per beräkning utifrån principen för proximal interpolation
  • Resample: En linjär interpolation vilket enkel förklarat innebär att man arbetar utifrån fyra pixlar per beräkning. Detta filter är något kraftfullare än filtret Normal
  • Bicubic: En bikubisk interpolation på 16 pixlar per beräkning, vilket innebär att det är kraftfullare och långsammare än både Resample och Normal


Frihandsrotering

"Frihandsrotering" gör det möjligt att fritt ändra bildens rotering, vilket kan vara användbart för exempelvis foton inom estetisk tandvård. Du väljer vilket gradtal du vill rotera till genom att dra den runda cirkeln framåt eller bakåt från läget 0. Du kan flytta reglaget mellan -180 grader och 180 grader.Gamma

"Gamma" är en inställning som påverkar färgernas intensitet och används vanligtvis för att göra en bild ljusare eller mörkare. Varje förändring här sker via en logaritmisk skala, eftersom ögat uppfattar förändringar i intensitet som likvärdig först när förhållandet av förändring är likvärdig.Öppnar du verktyget "Gamma" kommer du inte att se någon förändring eftersom standardvärdet 1 behåller det värde som din röntgenutrustning levererat. Går du under 1 kommer det att ske en gammakompression, vilket innebär att bildens intensitet minskar och ögat uppfattar den som mörkare. Går du istället över 1 kommer en gammaexpansion att ske, vilket innebär att intensiteten ökar och uppfattas som ljusare av ögat.


Median

"Median" är en filterinställning som manipulerar bilden genom att ändra färgerna på bildpunkterna inom en specificerad dimension. Syftet med "Median" är att minska störningarna i bilden. Har du en bild som upplevs som kornig är alltså detta en passande funktion att använda.


När du öppnar "Median" får du möjlighet att justera parametern dimensionen. Det du väljer är inom hur stort område du vill påverka. Desto större område du väljer, desto slätare kommer bilden att bli. Den bästa varianten av "Median" kommer alltså att vara den som tar bort störningarna, men behåller skärpan på de områden som du är intresserad av.


Skärpa - avancerad

En bilds skärpa kan ställas in utifrån tre olika parametrar:

  • Nivå: Avgör hur skarpa kontraster det ska vara i kanterna mellan ljust och mörkt. Ett högt värde ger skarp kontrast
  • Radie: Avgör hur många pixlar som kan ändras på varje sida av en kant. Ett högt värde ger skarp kontrast
  • Tröskelvärde: Avgör vid vilket värde en kant kan existera. Ett lågt värde här kombinerat med ett högt värde i de andra två parametrarna ger den skarpaste kontrasten mellan ljust och mörktVar artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling