Studier

Alla bilder i FRENDA Röntgen ligger i en studie, som i sin tur bygger på en mall. 

För att ta nya bilder behöver du ha en studie med åtminstone lika många tomma celler som antal bilder du ska ta. 

En studie får alltid det datum som studien skapades och därför rekommenderar vi att du skapar en ny studie vid varje nytt bildtagningstillfälle. Det finns dock inga lås i studierna vilket gör det möjligt att ta nya bilder i gamla studier, något som kan vara användbart om du till exempel vill följa en specifik tand över tid.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Ny studie

För att skapa en ny studie klickar du på [Ny studie] längst upp till vänster. I fönstret som dyker upp väljer du vilken mall som ska ligga till grund för studien samt vilket namn studien ska få. FRENDA Röntgen har ett antal förkonfigurerade mallar men du kan även skapa helt egna mallar, läs mer här: Mallar


I samma fönster finns även valet "Starta plugin" om du har någon typ av utrustning kopplad. Bockar du i rutan får du välja vilket plugin som ska starta när du skapar en ny studie med denna mall, till exempel "Sensor" om du vill att sensorn direkt ska aktiveras varje gång du skapar en ny studie med mallen "Bitewing Liggande". Valet sparas för denna typ av studie på denna dator och behöver således göras en gång per dator och studietyp.
Byt mall

Om du tagit färre bilder än vad som behövs för undersökningen kan du välja att byta till en mindre mall genom att klicka på [Byt mall] uppe till vänster. På samma sätt kan du också gå från en mindre mall till en större i det fall du behöver ta ytterligare bilder. Finns det fler bilder än vad det finns celler i mallen du byter till kommer bilderna som inte får plats lägga sig som "Ej monterade" i listen ute till vänster.Ändra i en studie

Namnet på studien är det som valdes vid uppskapandet och går att ändra genom att markera studien och klicka på [Byt namn] uppe till vänster. Studien innehåller även ett datum som är det datum då studien skapades och detta är inte möjligt att ändra. Bilderna i studien har också ett datum och klockslag som är det faktiska datumet för när bilden togs. Är en studie helt tom på bilder kan du högerklicka på studien och välja att radera den för att slippa onödig information i vänsterlisten. Här gäller dock att studien är helt tom för att den ska kunna raderas. Den får alltså inte innehålla några borttagna bilder. I det fallet behöver de raderade bilderna flyttas till någon annan studie, läs mer här: Radera en studie

Genom att högerklicka på en bild får du upp en meny. Via den här menyn kan du spegelvända och rotera bilder direkt i startvyn. Det går även att avmontera och radera bilder. Den undre halvan innehåller funktioner som [Detaljvy], [Importera] resp [Importera 3D] (om cellen är tom), [Exportera], [Skriv ut] och [Presentera].


För att flytta en bild i studien håller du ner vänster musknapp och drar bilden till önskad cell. Finns det redan en bild i cellen kommer de två bilderna att byta plats. Vill du flytta en bild till en annan studie, läs mer här: Flytta bilder mellan studier


Bilder

En bild i FRENDA Röntgen kan finnas i ett antal olika lägen. Det vanligaste läget är att bilden visas i studien och har ett nummer utifrån den plats bilden har. Numret visas bredvid bilden i listen ute till vänster.En bild kan även vara avmonterad och benämns då som "Ej monterad" bredvid bilden i vänsterlisten. Detta läge är ett mellanlagringsläge och kan användas istället för att radera en bild tills du bestämt om bilden tillför något till studien eller inte. Nere till vänster i studien visas en varning när det finns en eller flera avmonterade bilder i studien. För att återföra en avmonterad bild håller du ned vänster musknapp och drar bilden till en tom cell i studien.Är en bild raderad syns denna endast om du expanderar studien i listen till vänster, högerklickar på studien och klickar på [Visa/Göm raderade bilder]. Bilden visas då i listen tillsammans med texten (Borttagen). I det här läget går bilden fortfarande att återställa genom att hålla ned vänster musklick och dra bilden till en tom cell i studien, alternativt genom att högerklicka på bilden och klicka på [Återställ bild]. Till sist kan en bild vara markerad som flyttad, vilket också bara syns om du expanderar studien i listen till vänster, högerklickar på studien och klickar på [Visa/Göm raderade bilder]. Bilden visas då i listen tillsammans med texten (Flyttad) och den kan inte återställas av dig som användare. Har en bild markerats som flyttad beror det oftast på att bilden tagits på fel patient och att bilden har exporterats och importerats till rätt patient. Läs mer här: Hur flyttas bilder från en patient till en annan?Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling