Senaste Nytt 2023-01-24/26

Här följer några av de nyheter och rättningar i den version av FRENDA Journal och FRENDA Röntgen som levereras 2023-01-24 samt 2023-01-26. Observera att versionen uppdateras på två olika datum beroende av kundgrupp. Om ny funktionalitet inte visas i FRENDA den 25/1 avvakta till 27/1.


Windows 11

FRENDA supporterar inte Windows 11 än. 

Microsoft har påbörjat utrullningen av Windows 11 och de med Windows 10 har fått rekommendationer om uppgradering. 

Avvakta därför med uppdatering till Windows 11 på de datorer som använder FRENDA tills vi på ett säkert och kontrollerat sätt kunnat testa igenom funktionaliteten.


Utskrift Ortodontijournal

Det går nu att skriva ut Ortodontijournalen. Längst ner till höger finns knapp [Skriv ut] 

Precis som i journalen behöver man ange vem som begärt utskriften. Informationen journalförs på samma sätt som för övriga journalutskrifter.

I förhandsgranskningen går det att välja att skriva ut eller spara ner utskriften som fil.


Delvis godkänd ersättningsbegäran

Ersättningsbegäran med status "Delvis Godkänd" som innehåller åtgärder med Avslag är det nu möjligt att låsa upp avslagna åtgärder och korrigera dem (till "Ingen FK-ersättning" eller ta bort). 


Ändra Påminnelse-SMS

Nu går det att ändra innehållet i de påminnelse-SMS som skickas ut. Det fungerar på motsvarande sätt som för kallelser via SMS och epost. 


OBS! Om ingen ändring sker kommer påminnelse-SMS att se ut som tidigare


För att ändra innehållet, gå till Inställningar > Resultatenhet > Påminnelse. Klicka sedan på [Redigera]

I dialogen som visas går det att ändra innehållet i påminnelse-SMS. 


Används webbtidboken är det viktigt att se till att taggen [Appointment.HandleUrlText] används i påminnelse SMSet för att patienterna ska få ombokningslänk för att kunna boka om sina tider via webbtidboken.  

Används inte webbtidboken då kommer inget innehåll för den taggen att visas i påminnelse-SMSet till patienten.


Revisionsintervall

Revisionsintervallet är nu ändrat att tillåta max 99 månaders revisionsintervall. 

Vi har uppmärksammat att man av misstag har råkat ange långa revisionsintervall. 

För att kontrollera om det finns felaktiga revisionsintervall, gå till Rapport > Statistik > Revisionsstatistik > Revision. 

  1. Ange ett "från datum" som ligger 24 månader framåt i tiden
  2. Ange ett "till datum" som är långt fram i tiden, t ex januari 2040 el dylikt
  3. Klicka på [Visa] för att ta fram samtliga patienter med revisioner längre fram än 24 månader.


Röststyrning Erosion

Det är nu möjligt att registrera erosioner via röststyrningen i journalen.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling