Prislista - Ny prislista: Uppdatera med ny referensprislista

Inställningar > Resultatenhet > Prislista


Varje år den 15 januari sker förändringar av referenspriser och ändring av tillstånds-/åtgärdskoder. För att få in rätt referenspriser och kunna använda nya tillstånds- och åtgärdskoder behöver prislistan uppdateras varje år. I FRENDA finns den nya refererensprislistan tillgänglig ca 1-2 månader före det att ändringen träder ikraft. 

Läs mer här: TLV: Ändringar i tandvårdsstödet 


Det går att förbereda kommande års prislista i förväg innan den ska börja att gälla. Den nya prislistan med nya referenspriser kan användas från behandlingsplanen för kostnadsberäkningar med planerade behandlingar som ska utföras efter den 15/1. För debitering av behandling (tillstånd/åtgärder) kan den nya prislistan användas från och med den 15/1.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Skapa ny prislista - Baserat på tidigare prislista

Tryck [Ny prislista]


 

 • Baserad på referensprislista: Den senaste referensprislistan är förvald (här finns även val för Specialistreferensprislista)
 • Kopiera pris från: Används för att kopiera tidigare prislista med t ex egna åtgärder och varor.
  Lämnas fältet blankt skapas en prislista med referenspriser
 • Namn: Ange Namn på ny prislista, årtal är bra att använda i namnet för att särskilja olika prislistor
 • Eget påslag %: Används för att göra en generell prishöjning på samtliga artiklar i prislista
 • Avrunda till närmaste (SEK): Används för att avrunda priser som höjts med eget påslag, val: Inget, 1, 5, 10, 20 kan anges
 • Gäller från och med: Ange Datum när ny prislista ska finnas valbar, t ex från behandlingsplan
 • Gemensam för kliniken: Används när prislista ska gälla för fler resultatenheter inom kliniken


Tryck [OK] för att spara


Kontrollera priser

Priserna i den nya prislistan behöver kontrolleras och justeras. Korrigering av priser sker manuellt, åtgärd för åtgärd. 


Skapa ny prislista - Från fil

Det går att importera en fil med prislista. För att det ska fungera behöver filen ha samma format som Frenda skapar vid Export. 


Exportera prislista

Export av prislista i Frenda-format sker via flik Skriv ut. 

Läs mer här: Prislista - Skriv ut prislista (pdf/excel)


Läs in prislista från fil

Tryck [Ny prislista], markera "Från fil" • Baserat på referensprislista: Den senaste referensprislistan är förvald (här finns även val för Specialistreferensprislista)
 • Fil: Välj fil genom att trycka [Välj...] och hämta den lokalt sparade filen
 • Namn: Ange Namn på prislista, årtal är bra att använda i namnet för att särskilja olika prislistor
 • Gäller från och med: Ange Datum när ny prislista ska vara valbar t ex från Behandlingsplan
 • Gemensam för kliniken: Används när prislista ska gälla för fler resultatenheter inom kliniken


Tryck [OK] för att spara


Aktivera prislista/Uppdatera behandlingspaket - tidigast den 15/1

 • Markera den nya prislistan och välj [Sätt som förvald]
 • Uppdatera behandlingspaket med den nya prislistan.
  Det sker via Inställningar > Resultatenhet > Behandlingspaket, knapp [Uppdatera priser (Samtliga behandlingspaket)]


Prislistor-Regionen (N/F/S-tandvård)

För uppdatering av priser mot regionen för N/F/S-tandvård går det att följa instruktionen ovan. Det finns ingen automatisk uppdateringsfunktion för regionsprislistor i Frenda med hänsyn till att samtliga regioner har sina egna priser.


När ny prislista skapas mot regionen behöver samtliga priser ändras manuellt, åtgärd för åtgärd, till det pris som är beslutat av regionen. 


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling