ASA

Patient > Hälsa > ASA


ASA-klass är den svenska översättningen på "American Society of Anesthesiologists (ASA) Physical Status" och är ett system för att via frågor bedöma en patients hälsotillstånd inför ev operativa åtgärder. Det finns totalt sex (6) ASA-klasser, men det är bara ASA-klass 1-3 som är relevanta för tandvården.


Läs mer här: Länk till sfai.se (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård)


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


ASA-klasser 


ASA-klassHälsotillståndBetydelse för tandvårdSymbol på patientlist
1
Friska patienterIngen
2
Patienter med mindre allvarlig allmänsjukdom till exempel väl reglerad hypertoni eller diabetes mellitus, lindrig astma, graviditet
Normalt liten betydelse för tandvård; uppmärksamhet rekommenderas
3
Patienter med allvarliga allmänsjukdomar som medför inskränkningar i livsföringen men inte i arbetsförmågan, till exempel dåligt inställd diabetes mellitus, svår astma, pågående allvarlig infektion, kraftig övervikt (BMI >40)Vid omfattande behandling bör behandlande läkare konsulteras. Begränsa behandlingarna och undvik stress så långt som möjligt
4
Patienter med allvarliga allmänsjukdomar som innebär ständigt livshot, till exempel aktuell hjärtinfarkt, gravt hjärtfel, avancerad hypertoni, diabetes mellitus eller njursjukdomKonsultera behandlande läkare, endast akuttandvård polikliniskt, omfattande ingrepp bör utföras på sjukhus
5
Patienter som är döendeTandvård är inte aktuell
6
Organdonatorer efter att hjärndöd fastställts


Patientens ASA-klassificering visas med en ikon till vänster om patientens namn.Registrera ny ASA

Finns det ingen tidigare ASA-registrering, då går det att besvara frågorna direkt. 

Klicka på [Ny]

  1. Samtliga frågor ska besvaras med [Ja] eller [Nej]
    • Vid [Ja] finns följdfrågor att besvara, anges med [Ja] eller [Nej] samt kompletterande upplysningar
    • När [Ja] anges framgår riskklassen
  2. Välj [Spara] för att journalföra och hålla ASA öppen för redigering (enligt samma villkor som för journalrader)
    Välj [Spara och signera] för att journalföra och signera ASA direkt
Ta bort ASA

Välj [Ta bort]

Det går enbart att ta bort osignerade ASA-hälsodeklarationer. 


Se tidigare ASA

Samtliga tidigare ASA-registreringar visas till vänster. För att ta del av tidigare registrering markeras det datumet.


 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling