Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Hälsodeklaration
Registrera ny hälsodeklaration

 1. Klicka på [Ny]
 2. Bocka i önskade rutor, det finns möjlighet att lägga till anteckningar för varje ruta.
 3. Klicka [Spara] om hälsodeklarationen ska hållas öppen för redigering eller [Spara och signera] för att journalföra hälsodeklarationen, detta görs när man inte skall göra någon mer förändring. Den person som står som behandlare när man spar Hälsodeklarationen är den som måste klicka på [Spara och signera].
  Detta kan kringgås genom att byta till sig själv som behandlare och spara på nytt, då kan du signera denna.


Läsa hälsodeklarationen

När hälsodeklarationen är signerad och sparad visas endast de markerade valen för att ge en enklare översikt.Markera eller avmarkera CAVE

Genom att klicka på varningssymbolen kan man justera CAVE-markeringarna för patienten, gul symbol ger CAVE-markering och grå indikerar inte CAVE.


CAVE-makeringen visas på patientlisten framför patientens namn och ytterligare information visas om man fäller ut patientlisten.Lägg till egna mediciner 

I FRENDA finns möjlighet att registrera egna mediciner och tillstånd såväl som att söka och lägga till mediciner från FASS.


Söka medicin i FASS

 1. Skriv namn i sökrutan
 2. Välj medicinen i rullisten
 3.  För att läsa mer om medicinen hos FASS så klickar man på länk-ikonen, för att välja en medicin klicka på [Välj]
 4. När medicinen är vald visas den i det gråa fältet ovanför sökfunktionen, lägg till den i patientens hälsodeklaration genom att klicka på [Lägg till]
 5. I patientens medicinlista kan man välja att ta bort medicin, ge CAVE-markering eller få mer information via länk-ikonenOBS! Så snart hälsodeklarationen är signerad så är det inte möjligt att ta bort eller lägga till CAVE-markeringar


Skriva ut hälsodeklarationen

För att skriva ut en hälsodeklaration klicka på Skriv ut i nedre vänstra hörnet.
För att skriva ut en tom hälsodeklaration med patientens namn och adressuppgifter förifyllda, klicka på pilen till höger om utskriftsikonen och välj "Skriv ut tom".
Om man önskar skriva ut en helt blank hälsodeklaration där patienten får fylla i både namn och personuppgifter gå till:
Rapport - Utskrift och skriv ut den där.


Skriva anteckning

Det är möjligt att skriva en anteckning till en bockad ruta. 

För att göra en anteckning, klicka på rutan och fyll i textfältet till vänster.


När en hälsodeklaration är signerad så visas anteckningen som en text under frågan.


Historik för valt tillval
Om man klickar på en tillval Ex. Cancer
Så får jag upp historiska anteckningar för det valet

Historik, visa tidigare hälsodeklaration

Klicka på ett tidigare datum i listan under Hälsodeklarationer.


Ta bort hälsodeklaration

Klicka på [Ta bort]. Det går endast att ta bort icke signerade hälsodeklarationer.

För att ta bort en signerad hälsodeklaration måste denna makuleras via Journalen


ASA


Riskklassificering enligt ASA (American Society of Anaesthesiologists) modifierad för tandvård, detta är baserat på en hälsodeklaration som möjliggör att patienten kan placeras i rätt riskklass.


ASA-klass
Hälsotillstånd
Betydelse för tandvård
1
Friska patienter
Ingen
2
Patienter med mindre allvarlig allmänsjukdom till exempel väl reglerad hypertoni eller diabetes mellitus, lindrig astma, graviditet
Normalt liten betydelse för tandvård; uppmärksamhet rekommenderas
3
Patienter med allvarliga allmänsjukdomar som medför inskränkningar i livsföringen men inte i arbetsförmågan, till exempel dåligt inställd diabetes mellitus, svår astma, pågående allvarlig infektion, kraftig övervikt (BMI >40)
Vid omfattande behandling bör behandlande läkare konsulteras. Begränsa behandlingarna och undvik stress så långt som möjligt
4
Patienter med allvarliga allmänsjukdomar som innebär ständigt livshot, till exempel aktuell hjärtinfarkt, gravt hjärtfel, avancerad hypertoni, diabetes mellitus eller njursjukdom
Konsultera behandlande läkare, endast akuttandvård polikliniskt, omfattande ingrepp bör utföras på sjukhus
5
Patienter som är döende
Tandvård är inte aktuell
6
Organdonatorer efter att hjärndöd fastställts
En patient som har en ASA-klassifiering visas på samma sätt som CAVE med en ikon i patientlisten.Registrera ny ASA

 1. Klicka på [Ny]
 2. Klicka i [Ja] eller [Nej]på alla frågor, följdfrågor finns på vissa och är tvingande för att gå vidare.
 3. Klicka på [Spara] om hälsodeklarationen ska hållas öppen för redigering eller [Spara och signera] för att journalföra hälsodeklarationen.Ta bort ASA

Klicka på [Ta bort]

Signerade ASA-formulär går inte att ta bort.


Se tidigare ASA registreringar

Välj ett ett datum för att ladda tidigare registrering.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.