Hälsodeklaration

Patient > Hälsa > Hälsodeklaration


Hälsodeklarationen innehåller ett antal frågor som patienten ska besvara. Frågorna är indelade i olika områden. Det är enbart Ja-svar som ska fyllas i. INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Frågor i hälsodeklarationen

Frågor i hälsodeklarationen hanteras inom olika områden i hälsodeklarationen, till varje område finns ett flertal frågor. 


Det är enbart Ja-svar som ska fyllas i. Frågor besvarade med [Ja] kan kompletteras med ytterligare information i det anteckningsfält som öppnas.


För mer detaljerad information om områden och frågor, läs här: Frågor i hälsodeklarationen


Expandera/Fäll ut frågeområde

För att kunna besvara frågor behöver respektive område expanderas/fällas ut. Det sker genom att trycka på pilen till höger om rubriken. • Symbol pil upp (orange) betyder att frågeområde är expanderad/utfälld
 • Symbol pil ner (svart) betyder att frågeområde är ihopfälld 


Besvara frågor

För att kunna besvara frågor behöver respektive område expanderas/fällas ut. Frågor besvaras genom att markera [Ja], färgen för Ja ändras till orange och svaret kan kompletteras med anteckning.


Det är enbart Ja-svar som ska fyllas i.


Lägg till kompletterande anteckning till [Ja]

När fråga markeras med [Ja] öppnas ett anteckningsfält. Här går det att skriva kompletterande upplysningar. 


CAVE-markering

CAVE visas med en gul symbol för varningstriangel.

 

När symbolen är grå, då är CAVE inte markerad. Det går att markera/avmarkera CAVE för samtliga Ja-svar. Det sker genom att klicka på varningssymbolen. Vissa frågor har förvald markering för CAVE.I patientlisten visas varningssymbol när det finns en eller flera CAVE-markeringar i hälsodeklarationen. När patientlisten expanderas, då framgår även CAVE-markeringens område.Frågor med förvald CAVE-markering

Följande frågor har förvald markering med CAVE

 • Allmänt – Strålbehandlad
 • Allmänt – Benskörhet 
 • Allergier – Penicillin
 • Allergier – Lokalbedövning
 • Hjärt/kärlsjukdom – Stroke
 • Fysisk hälsa – Smittsam sjukdom


Medicinlista

Lägg till mediciner från FASS

Det finns en koppling till FASS för vårdpersonal som används för att söka och lägga till mediciner.

Klicka på [Lägg till]

 1. Sök medicinens namn i sökrutan, minst fyra (4) tecken måste behöver anges
 2. Välj medicin
 3. Via sökresultat, tryck på [+] för att lägga till rätt val
 4. Medicinen visas nu i Valda läkemedel
 5. För att lägga till fler mediciner, gör enligt steg 1-3
 6. Tryck på [OK] för att spara tillagda mediciner


Exempel på hur tillagda mediciner visas i medicinlistan.


Sök medicin via FASS för vårdpersonal

Använd länksymbolen för att läsa mer om den valda medicinen via FASS för vårdpersonal.


Lägg till övriga mediciner

Övriga mediciner används när medicinen inte kan hittas via FASS eller avser annat läkemedel.

Klicka på [Lägg till] och skriv fritext för att lägga till egna mediciner.


Registrera ny hälsodeklaration

För att fylla i frågor behöver respektive frågeområde vara expanderad/utfälld. Det är enbart Ja-svar som ska fyllas i.

Se till att rätt behandlare är vald i behandlarlisten, dvs den behandlare som ska vara ansvarig och signera hälsodeklarationen.


Klicka på [Skapa ny]

 1. Hälsodeklaration skapas med dagens datum (visas via Historik)
 2. Registrera patientens svar på frågor:
  • för att besvara fråga behöver respektive frågeområde vara expanderad/utfälld
  • det är enbart Ja-svar som ska fyllas i, markeras med [Ja]
  • komplettera med anteckning till Ja-svar där det är nödvändigt
 3. Fyll i patientens ev mediciner, via Medicinlista [Lägg till]
 4. Tryck [Spara] eller [Spara och signera]


Historik

Historiken visar patientens tidigare hälsodeklarationer, sparade/signerade, här framgår datum när den skapades och av vilken behandlare. Markera valt datum, tidigare hälsodeklaration presenteras enbart med de frågor som besvarats med Ja-svar inkl ev anteckning samt ev tillagda mediciner. Ett hänglås visas till höger om Frågor för hälsodeklarationer som inte är ändringsbara.


 


Ej signerad (ändringsbar)

En hälsodeklaration som visas med ett öppet hänglås och (ej signerad) är ändringsbar.


Byt behandlare

Ändra behandlare sker via Historik under förutsättning att hälsodeklarationen är öppen för redigering och inte är signerad. Tryck på symbol för Penna, byt ansvarig behandlare genom att välja rätt behandlare i listen.


Ta bort

Borttag av hälsodeklaration kan endast ske för osignerade och ändringsbara hälsodeklarationer.

Tryck på symbol för Papperskorg och bekräfta borttaget i dialogen som visas.


En signerad hälsodeklaration makuleras via Journalen.


Ej signerad (låst för redigering)

En hälsodeklaration som visas med ett stängt hänglås och (ej signerad) är låst för redigering, enligt samma villkor som gäller för journalrader.


Signering sker via journalen.


Signerad

En hälsodeklaration som visas med ett stängt hänglås är signerad.


Skriv ut hälsodeklaration

Skriv ut ifylld

Utskrift av en redan ifylld hälsodeklaration sker via Historik. Markera den hälsodeklaration som ska skrivas ut och tryck på Skrivarsymbolen.

 

Skriv ut tom - med patientuppgifter

Utskrift av en tom hälsodeklaration med enbart patientens grunduppgifter, klicka på [Skriv ut tom] som finns längst ner till vänster i hälsodeklarationen.


Skriv ut tom - utan patientuppgifter

Utskrift av en helt tom hälsodeklaration utan patientuppgifter sker via Rapport > Utskrift och klicka på [Skriv ut tom Hälsodeklaration].


Spara

[Spara] används när hälsodeklarationen ska hållas öppen för redigering och följer samma villkor som för journalrader.

En sparad hälsodeklaration visas på behandlarens personliga Startsida som osignerad journal.


En sparad hälsodeklaration kan även signeras via journalen.


Spara och signera

[Spara och Signera] används när hälsodeklarationen är korrekt ifylld.


En signerad hälsodeklaration presenteras enbart med de frågor som har Ja-svar.


Hantera borttagna frågor från tidigare hälsodeklaration

Hälsodeklarationen har genomgått en stor omarbetning under hösten 2022. 

När patientens föregående hälsodeklaration innehåller frågor som är borttagna behöver svaren manuellt placeras in under annat frågeområde.


När frågan är överförd till rätt område används knappen [Markera som hanterade].

 

Till vänster om [Spara] visas ett rött utropstecken när man har glömt att trycka på [Markera som hanterade].


Kopiera text som ska överföras till ny fråga

Markera texten som ska kopieras, högerklicka och välj [Kopiera].

Öppna rätt område och markera [Ja] på frågan. I anteckningsfältet, högerklicka och välj [Klistra in].

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling