Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Hälsodeklaration
Registrera ny hälsodeklaration

 1. Välj den behandlare som skall vara ansvarig för Hälsodeklarationen uppe i högra hörnet i FRENDA
 2. Klicka på [Skapa ny]
 3. Om närmast föregående Hälsodeklaration innehåller frågor som är borttagna från den nya hälsodeklarationen, ombesörj att dessa läggs in på lämplig plats i den nya hälsodeklarationen. och [Markera som hanterade]
   
 4. För att besvara frågor måste en rubrik vara "expanderad"
 5. Klicka på [Ja] på de frågor där patienten svarar ja, det finns möjlighet att lägga till anteckningar för varje besvarad fråga.
 6. Klicka [Spara] om hälsodeklarationen ska hållas öppen för redigering eller [Spara och signera] för att journalföra hälsodeklarationen, detta görs när man inte skall göra någon mer förändring. Den person som står som behandlare när man skapar Hälsodeklarationen är den som måste klicka på [Spara och signera].
  Detta kan ändras så länge Hälsodeklarationen inte är låst eller signerad genom att klicka på pennan ute till vänster under Historik, då kan du signera denna.


Läsa hälsodeklarationen

När hälsodeklarationen är signerad och sparad visas endast de markerade valen för att ge en enklare översikt.Markera eller avmarkera CAVE

Genom att klicka på varningssymbolen kan man justera CAVE-markeringarna för patienten, gul symbol ger CAVE-markering och grå indikerar inte CAVE. Notera att frågan måste vara besvarad med Ja för att ge en markering på patienten.


CAVE-makeringen visas på patientlisten framför patientens namn och ytterligare information visas om man fäller ut patientlisten.Lägg till egna mediciner 

I FRENDA finns möjlighet att registrera egna mediciner.


Lägg till medicin från FASS

 1. Klicka på [Lägg till]
 2. Skriv namn i sökrutan.  (FASS medger inte sökning om inte minst 4 tecken är skrivna) 
 3. Välj medicinen i rullisten
 4.  För att läsa mer om medicinen hos FASS så klickar man på länk-ikonen, för att välja en medicin klicka på [+]
 5. När medicinen är vald visas den i det högra fältet "Valda läkemedel". Man kan direkt söka efter ytterligare mediciner så att samtliga mediciner kan läggas till direkt. Du har också möjlighet att direkt skriva en kommentar om medicinen, exempelvis om man inte känner till dosering eller liknande, samt Cavemarkera den. Lägg till den i patientens hälsodeklaration genom att klicka på [Ok]
 6. I patientens medicinlista kan man välja att ta bort medicin, ge CAVE-markering, samt komplettera med en kommentar eller få mer information via länk-ikonenOBS! Så snart hälsodeklarationen är signerad så är det inte möjligt att ta bort eller lägga till CAVE-markeringar


Skriva ut hälsodeklarationen

För att skriva ut en redan ifylld hälsodeklaration klicka på Skriv ut till vänster om den hälsodeklaration som önskas skriva ut.


För att skriva ut en tom hälsodeklaration med patientens namn och adressuppgifter förifyllda, klicka på  [Skriv ut tom] i nedre vänstra hörnet.
Om man önskar skriva ut en helt blank hälsodeklaration där patienten får fylla i både namn och personuppgifter gå till:
Rapport - Utskrift och skriv ut den där.


Historik, visa tidigare hälsodeklaration

Klicka på ett tidigare datum i listan under Historik.


Ta bort hälsodeklaration

Klicka på "soptunnan". Det går endast att ta bort icke signerade hälsodeklarationer.

För att ta bort en signerad hälsodeklaration måste denna makuleras via Journalen


ASA


Riskklassificering enligt ASA (American Society of Anaesthesiologists) modifierad för tandvård, detta är baserat på en hälsodeklaration som möjliggör att patienten kan placeras i rätt riskklass.


ASA-klass
Hälsotillstånd
Betydelse för tandvård
1
Friska patienter
Ingen
2
Patienter med mindre allvarlig allmänsjukdom till exempel väl reglerad hypertoni eller diabetes mellitus, lindrig astma, graviditet
Normalt liten betydelse för tandvård; uppmärksamhet rekommenderas
3
Patienter med allvarliga allmänsjukdomar som medför inskränkningar i livsföringen men inte i arbetsförmågan, till exempel dåligt inställd diabetes mellitus, svår astma, pågående allvarlig infektion, kraftig övervikt (BMI >40)
Vid omfattande behandling bör behandlande läkare konsulteras. Begränsa behandlingarna och undvik stress så långt som möjligt
4
Patienter med allvarliga allmänsjukdomar som innebär ständigt livshot, till exempel aktuell hjärtinfarkt, gravt hjärtfel, avancerad hypertoni, diabetes mellitus eller njursjukdom
Konsultera behandlande läkare, endast akuttandvård polikliniskt, omfattande ingrepp bör utföras på sjukhus
5
Patienter som är döende
Tandvård är inte aktuell
6
Organdonatorer efter att hjärndöd fastställts
En patient som har en ASA-klassifiering visas på samma sätt som CAVE med en ikon i patientlisten.Registrera ny ASA

 1. Klicka på [Ny]
 2. Klicka i [Ja] eller [Nej]på alla frågor, följdfrågor finns på vissa och är tvingande för att gå vidare.
 3. Klicka på [Spara] om hälsodeklarationen ska hållas öppen för redigering eller [Spara och signera] för att journalföra hälsodeklarationen.Ta bort ASA

Klicka på [Ta bort]

Signerade ASA-formulär går inte att ta bort.


Se tidigare ASA registreringar

Välj ett ett datum för att ladda tidigare registrering.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.