Senaste Nytt 2022-09-18/20

Här följer några av de nyheter och rättningar i den version av FRENDA Journal och FRENDA Röntgen som levereras 2022-09-18 samt 2022-09-20. 

Windows 11

Microsoft har påbörjat utrullningen av Windows 11 och de med Windows 10 har fått rekommendationer om uppgradering. 

FRENDA supporterar inte Windows 11 ännu. Vi ber er därför avvakta med uppdatering till Windows 11 på de datorer som använder FRENDA tills vi på ett säkert och kontrollerat sätt kunnat testa denna funktionalitet genomgående.


Nya Siths-kort

Följande information gäller inte KGIT-anslutna datorer hos Praktikertjänst AB eller för Smile kliniker.


Under hösten och vintern 2022 kommer nya typer av Siths-kort börja skickas ut till nya användare samt användare som förnyar sina kort. Dessa kort är av en typ och kommer att kräva att ni uppdaterar den så kallade "FRENDA förinstallationsfil" som finns att hämta >här<


Ni som redan har kort berörs inte förrän det är dags att förnya kortet, vilket kan dröja flera år. Eller tills ni anställer ny personal. Om förinstallationen ej är installerad och man använder ett nytt kort kommer man inte kunna logga in på någon dator på kliniken medan alla med gamla kort kan fortsätta använda FRENDA som vanligt.


Med anledning av detta rekommenderar vi på FRENDA att ni vid tillfälle under hösten installerar denna nya Förinstallationsfil. Det tar bara några minuter per dator att genomföra, men skall göras på samtliga datorer på kliniken när det görs.


Hälsodeklaration

Hälsodeklarationen har fått en omarbetning och ändrat utseende och funktion från tidigare. 

 

Detta för att vissa frågor har varit utdaterade och översikten i Hälsodeklarationen har behövts förbättras. Denna omarbetning har varit under arbete under en längre tid med flertalet olika kvalitetstandläkare, och kliniker som har bearbetat och kontrollerat resultatet. Detta medför att vissa frågor som tidigare besvarats har ändrats eller tagits bort. 


OBS! Alla svar och dess texter finns alltid kvar historiskt att se i sin helhet. 

Däremot kommer de inte följa med vid nyskapande av en hälsodeklaration.


I de fall man besvarat frågor som är bortplockade kommer användaren att notifieras om detta via en ruta i nedre vänstra hörnet när man skapar en Ny hälsodeklaration.

För att säkerställa att ingen information förbises på den nya hälsodeklarationen så måste ni på kliniken hantera dessa och föra in eventuell information som ni vill ha med i den nyskapade Hälsodeklarationen, och markera de som hanterade, innan ni kan gå vidare och spara en hälsodeklaration. 


Under en övergångsperiod i början kommer en extra popup varna om detta, denna dialog kommer plockas bort vid nästa uppdatering av FRENDA.Frågorna har fått tydligare rubrikindelning som kan fällas ut eller ihop.

När en rubrik är ihopfälld kommer endast besvarade frågor visas. 

I detta läge är det ej möjligt att ändra svaret, rubriken måste vara utfälld för att man skall kunna svara på frågan.

Anteckningar för varje ifylld fråga kan skrivas direkt i efterföljande textfält som öppnas så snart man klickar Ja. Om ingen information behöver skrivas fortsätter man bara vidare till nästa fråga. Behöver man skriva något så kan det skrivas direkt efter att man klickat på Ja, och sedan gå vidare till nästa fråga.

 

Medicinlistorna presenteras nu vid sidan istället för i botten på hälsodeklarationen

När man lägger till en medicin ser fönstret lite annorlunda ut.
Sök medicinen som vanligt i textfältet och klicka på "+" för att välja medicinen.
Du kan söka i sökfältet igen efter ytterligare mediciner, på detta sättet kan du välja flera mediciner på samma gång.

När de mediciner man önskar lägga till är valda kan man välja om man vill lägga till en kommentar eller Cavemarkera en medicin. (Detta kan även läggas till senare om så önskas) Klicka på Ok för att lägga till medicinerna i hälsodeklarationen.


När Hälsodeklarationen är sparad och signerad kommer den precis som innan endast visa den information som är ifylld, med kompletterande texter direkt under den besvarade frågan.


Efterhandskontroller

En efterfrågad funktion i FRENDA har varit att kunna skicka bilagor till efterhandskontroller digitalt till Försäkringskassan. Första steget är nu taget och det går nu på patientnivå skicka in en efterhandskontroll. Via Patient - FK - Efterhandskontroll finns nu ett nytt fönster. Fönstret är indelat i 4 olika fält. 

1. Ärendelistan. Här ser man samtliga ärenden från er Resultatenhet som är skapade på patienten i FRENDA samt status för dessa.

2. Informationsfältet. Här visas information om valt ärende

3. Meddelande. Här skrivs eventuellt meddelande till Försäkringskassan i valt ärende (OBS! Det är endast möjligt att skicka ett meddelande per ärende, detta är reglerat av Försäkringskassan)

4. Bilagor. Här visas samtliga bilagor som bifogats i ärendet. Bilagor kan kontrolleras genom att klicka på ikonen ute till höger.


Innan man skapar ett ärende är det viktigt att man gjort den eventuella journalutskrift och eller Parodjournalsutskrift som behövs så att denna kan inhämtas till Efterhandskontrollen. Ni behöver alltså inte skriva ut dom fysiskt utan det räcker att generera denna och stänga ned fönstret.


Skapa ett ärende genom att klicka på [Ny]


Ange det ärende ID som ni finner i brevet från Försäkringskassan och klicka [Ok]

När ärendet är skapat har du möjlighet att lägga till flera olika saker. Följande knappar finns tillgängliga.

Fil - Avser filer som inte kan hämtas från FRENDA röntgen eller filer som ni sparat ned på ert skrivbord. Filer som ligger under "Fil" i FRENDA behöver laddas ned och läggas på ert skrivbord och hämtas därifrån. Kom ihåg att radera filerna från skrivbordet sedan, tänk på GDPR!


Journal - Här kan ni nu hämta den journalutskrift ni skapade innan. Ser ni inte urskriften i listan. Gå tillbaka till journal och generera en ny utskrift och försök igen.

Parodjournal - Här visas en lista med dina utskrivna parodjournaler, om listan är tom behöver man gå till Parodjournal och skriva ut det status som önskar bifogas.


Ekonomi - Innan detta steg kan man gå in i Patient - Ekonomi - Avslutad ekonomi och identifiera vilka kvitton som är relevanta att skicka med i ärendet. Här har du sedan möjlighet att bifoga kvitton på ekonomi som berör efterhandskontrollen, ett kvitto åt gången kan läggas till.


Röntgen - Om man använder sig av FRENDA Röntgen kan denna användas, säkerställ att FRENDA Röntgen är startat innan, när knappen trycks ned aktiveras ett läge i FRENDA Röntgen som annars ej är tillgängligt. Det ger dig möjlighet att skicka över bilderna direkt till Efterhandskontrollen.
1. Klicka på Röntgen

2. Gå in i FRENDA Röntgen, här ser ni nu en orange text nere i listen "Bildöverföring på"

3. Markera den eller de bilder ni önskar skicka.

4. Högerklicka och välj "Skicka bild"

Din/a bild/er kommer nu skickas över till Efterhandskontrollärendet, det kan se ut såhär:

Har man ett annat röntgen system än FRENDA Röntgen så får man exportera ut de bilder man önskar bifoga och lägga till dessa via "Fil"


När ärendet är klart klickar man på Skicka.
Ärendet får en ikon i Ärendelistan att det skickas.

Om ärendet inte kan skickas visas en annan ikon, detta betyder att ärendet inte inkommit till Försäkringskassan

När ett ärende är skickat visas en grön bock.

En översikt över resultatenhetens samtliga Efterhandskontroller finns att tillgå under FK - Efterhandskontroll.


Tidbok

Vid uppstart av FRENDA eller större förändringar i schemat på kliniken har det funnits ett behov att kunna kopiera scheman mellan behandlare. Detta är nu möjligt.

Via Inställningar - Klinik - Tidbok - Schemamall

Skapa ett schema på en behandlare och spara detta. Använd sedan knappen [Kopiera till annan behandlare]
I rutan som dyker upp väljer man nu vilken behandlare man önskar kopiera schemat till. Samt vilken av de resurser som existerar man önskar kopiera schemat till.


QuickCall

När en Quickcall skapas från en bokad tid i tidboken kommer denna patient nu att försvinna från bevakningslistan för denna så snart den tid man satt upp Quickcall på är passerad. Detta gör att man manuellt slipper plocka bort dessa.

Detta påverkar inte patienter som sätts upp på Quickcall listan från Grunduppgifter.


Revisionslistan

För att spara klick när ett datum väljs framåt i tiden kommer "Till" automatiskt ändras till den sista dagen i den månad man valt.


Inställningar Tidbok

I inställningarna för visningsläge hade vi tidigare möjligheten att lägga till en spårkolumn som ändras baserad på vilken behandlare man har vald i listen via en "checkbox" , för att öka flexibiliteten i användningen har vi lagt till denna som en tillgänglig behandlare/resurs istället. Detta möjliggör att styra var i sitt visningsläge spårkolumnen skall visas.

Ortodontijournal

Det är möjligt att signera enskilda block i Ortodontijournalen idag, detta medför mycket klickande om man vill signera alla block i en Session. Vi har nu lagt till möjligheten att signera alla block i en Session för att bespara er klick.Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling