Senaste Nytt 2022-03-15/16

Här följer några av de nyheter och rättningar i den version av FRENDA Journal och FRENDA Röntgen som levereras 2022-03-15 samt 2022-03-16. 

Windows 11

Microsoft har påbörjat utrullningen av Windows 11 och de med Windows 10 har fått rekommendationer om uppgradering. 

FRENDA supporterar inte Windows 11 ännu. Vi ber er därför avvakta med uppdatering till Windows 11 på de datorer som använder FRENDA tills vi på ett säkert och kontrollerat sätt kunnat testa denna funktionalitet genomgående.


Revision
Vi har lagt till möjligheten att direkt i Tidbok- Revision  "Ej bokade" kunna se vilket eller vilka kallelsesätt en revision kommer att använda. 

TIPS! Ni kommer väl ihåg att det är möjligt att arrangera kolumnerna efter eget tycke? genom att  dra och släppa dom i den ordningen ni önskar. (valet återställs när ni startar om FRENDA)Om man vill ändra i en revision har man tidigare behövt hämta upp patienten, klicka Patient  - Grunduppgifter och sedan på den revision man önskar ändra. Vi tyckte det var lite väl många steg, därför finns nu möjlighet att enklare redigera en patients revision direkt ifrån revisionslistan, Klicka på patienten du önskar ändra revision på, så att den får en svart ram. Högerklicka och välj [Redigera revision] detta öppnar upp den patientens revision. Klicka på [OK] För att spara eventuella förändringar. Behandlingsplan
Vi har gjort en grafisk justering av tidbokningar i behandlingsplanen. 

Samt gjort det möjligt att ändra i Belopp och rabattfältet direkt i raden, med samma funktionalitet som man känner igen från Patient - ekonomi.Avliden patient
I vissa fall har man kunnat skicka en kallelse till en avliden patient. Vi har nu säkerställt att detta inte kan ske.
När en patient markeras som avliden tas samtliga tidsbokningar, både preliminära och vanliga, bort. 


Rapport Obetalda Fakturor
I rapporten för obetalda fakturor kan man nu se patientens adressdetaljer.


Libretto
Det problem som uppstod efter förändringar SLL gjort i Librettoinläsningen är nu korrigerat. Det innebär att de kliniker som använder det, nu åter kan skapa och skicka in Librettofiler. Dessa avser i de allra flesta fall endast kliniker i Stockholms regionen.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling