Ortodontijournal

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning

Denna del av Patientens journal är främst avsedd för specialistvård inom Ortodonti. Den är uppbyggd i flera delar, den nedre delen är Journalanteckningar skapat i Ortodontijournalen, den övre delen innehåller Arbetsytor, sessioner och Block.
I blocken fyller man sedan i värden och relevant information, varje enskilt block kan låsas när man inte avser ändra eller lägga in ytterligare värden. På samma sätt kan man också låsa hela Sessioner med samtliga block i dessa.


Journal

Journal förs via [Lägg till journalrad].
Den läsbara nedre delen av Ortodontijournalen visar endast innehåll som är skapat via Ortodontijournalen. Ingen info från patientens övriga vård syns här. Därför är det viktigt att alltid kontrollera Patient - Journal så att man inte missar ev. information om andra pågående behandlingar. Redigering av en rad kan ske enligt samma regler som för en vanlig journalrad, fram tills dess att den är signerad eller låst. Formatering kan göras fortsatt efter detta. För att komma åt redigeringen dubbelklicka på raden du önskar redigera.

Arbetsytor,Sessioner och Block


Arbetsytor

Arbetsytor är en samlad yta som innehåller Sessioner och block, och således skulle kunna vara exempelvis ett namn på patientens behandling
Exempel "Korrigering av trångställning"

För att ta bort en arbetsyta klicka [Ta bort arbetsyta]  

Efter avslutad behandling ligger arbetsytan kvar.  Om det blir aktuellt med en ny behandling i framtiden eller en annan behandlingstyp skapar man med fördel en till Arbetsyta för detta.
OBS! Om man tar bort en arbetsyta tas alla sessioner , block och inmatade värden i densamma bort och kan inte återställas. Detta är endast möjligt om inga block är låsta.


Session

Sessioner är de vita "ark" som man lägger till i en Arbetsyta, en arbetsyta kan innehålla flera Sessioner. Dessa kan kollapsa om man dubbelklicka i övre delen  (1) , eller genom att klicka på pilen i vänstra hörnet (2). 

Detta kan vara användbart för att dölja exempelvis mätningar som görs i behandlingens början men som inte är nödvändigt att titta på vid varje efterföljande besök. För att öppna en kollapsad Session dubbelklicka på namnet eller klicka på pilen.

Sessionerna döps enligt önskemål när de skapas via [Lägg till session], denna titel kan ändras om man klickar på pennan i Sessionens övre högra hörn. 

En Session behöver fyllas med Block för att kunna användas. För att lägga till ett block använd [+] i övre högra hörnet av sessionen du önskar lägga till det på. På samma sätt kan du radera en session och dess innehåll genom att använda Soptunnan. Om alla block i en session behöver låsas kan man låsa hela sessionen genom att klicka på Nyckeln.


OBS! Om du raderar en Session så raderar du även alla block och värden i denna, dessa går ej att återställa. Om en session innehåller ett låst block, så kan man inte längre radera denna session.


Block

Block är vad man lägger in i en Session för att kunna mata in värden eller information. För att lägga in block i en Session klicka på [+] i sessionens övre högra hörn. Här klickar man sedan i de block som önskar användas. så läggs de till i "Valda block" Man kan ändra ordningen genom Drag and drop, klicka och håll in på den högra ikonen på blocket för att ändra ordningen. När ett block är fyllt med den information som avses och detta inte skall ändras kan man låsa blocket (signera)Du har också möjlighet att ändra titel på Blocket till vad du själv önskar, detta kan vara användbart om du skulle sakna ett block.
Exempel: Du vill ha ett block för patient information, men detta saknas i tillgängliga block. Du kan då välja att använda blocket som heter Notering. Och döpa detta till patientinformation.


Vissa av blocken har "Valbara värden" för att se vad dessa är klicka på pilen. De valbara värdena kan vara att lägga till ett fält som tillåter text under en bild eller fil, eller som i Profilanalys - Bergen Short, en möjlighet att lägga till eller ta bort vilka världen man önskar skall finnas i blocket. Detta är ett effektivt sätt för att kunna använda den information som är relevant för dig.

Denna möjlighet finns endast när du lägger till Blocket i en session, inte i efterhand när det redan är skapat.Blocken som heter Fil och Bild är lite speciella då dessa tillåter dig att bifoga en fil direkt i blocket (Max 20mb) , som sedan öppnas via ett knapptryck i ett eget fönster, eller Bild som lägger in en bild som syns direkt i blocket.
En bild kan läggas till direkt ifrån exempelvis ditt skrivbord. Eller om du har kopierat en bild från urklipp.
För att ta bort en fil eller bild som är tillagd i dessa block, radera blocket i sin helhet via soptunnan och lägg till blocket på nytt. Det går bra att ersätta en Bild genom att istället välja en annan bild då kommer den första bilden skrivas över.
Detta är ej möjligt när det gäller fil utan där får man radera blocket och lägga in ett nytt Fil block.


Skapa Mall

Ortodontijournalen är uppbyggd i flera delar, Arbetsytor, Sessioner och Block. Dessa är samtliga en del av behandlingsprocessen. När man byggt upp en Arbetsyta bestående av Sessioner och Block som man vill spara kan man skapa en mall av dessa. Men detta görs först när man lagt in alla sessioner och block man önskar använda vid en speciell typ av behandling. Använd knappen [Skapa mall] först när allt är på plats.


Arbetsflöde

Ett förslag på arbetsflöde för en ny ortodonti patient i ortodontijournalen är följande: 

  1. Skapa en Arbetsyta och namnge denna efter vilken typ av behandling som skall göras
  2. Lägg till en session och namnge den.
  3. Lägg till de block som önskas i den Session du skapar
  4. Fyll i dina värden i blocken.
  5. Spara nere i högra hörnet
  6. För din journal via knappen [Lägg till journalrad]
  7. Gå in i Patient - Journal och kontrollera att allt ser rätt ut med din journaltext, lägg in eventuell debitering och signera.


Tips! 


Skapa egna mallar med Sessioner och Block som passar er kliniks arbetssätt bäst, och spara ned dessa som en mall.
Det underlättar för er för att snabbt kunna finna de värden som är relevanta för behandlingarna oavsett vem på kliniken som behandlat patienten innan. På samma sätt kan ni göra om ni exempelvis får en remitterad patient från en annan FRENDA klinik och tycker den mallen är bra.Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling