Senaste Nytt 2022-02-15/16

Här följer några av de nyheter och rättningar i den version av FRENDA Journal och FRENDA Röntgen som levereras 2022-02-15 samt 2022-02-16. 

Windows 11

Microsoft har påbörjat utrullningen av Windows 11 och de med Windows 10 har fått rekommendationer om uppgradering. 

FRENDA supporterar inte Windows 11 ännu. Vi ber er därför avvakta med uppdatering till Windows 11 på de datorer som använder FRENDA tills vi på ett säkert och kontrollerat sätt kunnat testa denna funktionalitet genomgående.


Tidbok
Det är nu möjligt att ha en spårkolumn som baseras på den valda behandlaren (denna inställning görs i Inställningar-Klinik- Tidbok-Visningsläge), utöver detta har vi förbättrat utseendet på spårkolumnen genom att inkludera bokningstext samt vilken resurs patienten är bokad på. Detta innebär möjlighet för en behandlare att jobba efter en spårkolumn där endast dennes bokade tider syns, utan att se på alla resurser.

Komihåg! Det är inte möjligt att boka direkt i en spårkolumn då bokningar är avsedda för resurser.


Via knappen [Visa schema] i nedre högra hörnet har vi nu utökat funktionaliteten.

Det är nu möjligt, precis som i Inställningar - Schema att förlänga eller förkorta tider genom att dra i kanterna. Vi presenterar också mer information vid mouseover på blocken, och det går nu att radera block genom att markera blocket och trycka på Delete på tangentbordet. 

 

Ortodontijournal

Ortodontijournalen släpps nu för alla användare att använda. Läs mer om hur den fungerar i hjälpavsnittet för Ortodontijournalen här


Journal 

Vi har lagt till möjlighet att se texten för ett fynd via mouseover på fyndet, detta gäller både journalen och behandlingsplanen.


Behandlingsplan

  • Det är inte längre ett krav att en behandlingsplan skall ha ett unikt namn.
  • Ordningen på hur behandlingar läggs in i behandlingsplanen matchar nu journalen där den senaste inlagda hamnar överst.
  • Vi har infört möjligheten att byta ordning på behandlingarna via Drag and drop (dra och släpp)Både i nedre delen men också i tidbokningarna 
  • FK Status och FHP kolumnerna har flyttats ut till kanten då dessa inte används lika ofta som de andra kolumnerna.
  • Det är möjligt att göra mindre förändringar i den beskrivande texten direkt på raden istället för att behöva gå in i redigeringsläget. 
  • Färgen för en utförd rad var densamma som en selekterad rad. Vi har nu ändrat denna färg så att man enklare kan se vilka rader som är utförda. 
  • Planerade tidbokningar är nu större och du kan ange mer bokningstext än innan. Logiken för hur man skapar nya eller ändrar har också ändrats för att underlätta handhavandet. Dubbelklick på en bokning öppnar möjligheten att redigera. 
  • För att lägga till en behandling för ett visst besök gör man som tidigare när behandlingen läggs in, eller direkt via Besökskolumnen i Behandlingsplanens nedre del. Detta ger er en bättre överskådlighet för vilka besök som görs när.  
  • Det är nu möjligt att se vilka åtgärds koder som är planerade att utföras direkt i rutan för Besök 


FRENDA RöntgenStöd för serier av 3D-bilder 

Tidigare gick det bara att importera den vanligaste formen av 3D-bilder, så kallade DICOM-stackar. 

Nu har vi utökat stödet till att även inkludera serier av 3D bilder. När man nu trycker på importera 3D ifrån en tom cell så kommer rutan nedan upp. Den ger lite information kring bilderna, och är det så att det finns flera 3D-bilder kommer de alla att visas. När man sedan valt studie klickar man på knappen importera.

 

Generell kalibrering

Vi har märkt att en del röntgenutrustning varierar några få pixlar i bredd och höjd mellan bilderna, vilket medförde att det inte fungerade med den generella kalibreringen. Därför har vi nu infört tolerans för en liten skillnad i bredd och höjd mellan den bilden man tagit och den man först kalibrerade på. Så om ni haft problem med att få den generella kalibreringen att fungera så ska det nu gå.

 

Ytterligare en varning för spegelvända bilder

Vi har lagt till ytterligare en varning om att en bild är spegelvänd, så att man nu ser det direkt ifrån startvyn. Detta syns via det röda utropstecknet som dyker upp längst upp till höger när en bild är spegelvänd horisontellt eller vertikalt. Håller man muspekaren över ikonen syns även en text där det står att bilden är spegelvänd.

 

Flyttad bild till annan patient

Vi har lagt till ett nytt läge för bilder som är tänkt att användas för de bilder som man råkat ta på fel patient. För att flytta bilden gör man enligt gamla sättet ( Exportera bilden, och importera på rätt patient, notera gärna den rätte patientens patientnummer, efter att bilden nu är importerad på rätt patient gå tillbaka till den felaktiga patienten och radera bilden) Efter att man raderat bilden högerklickar man på studien och väljer att visa raderade bilder. Sedan högerklickar man på den raderade bild som man vill markera som flyttad.

 

När man gjort det så dyker följande dialog upp, och där fyller man i patientnumret på den patient som man flyttat bilden till.

Observera att du själv inte kommer att kunna återställa bilden när du gjort detta val.

 

 

Bilden kommer sedan att synas i studien på samma sätt som en raderad bild men då med statusen flyttad.

 

Buggfix – Problem med att FRENDA Röntgen kraschar i detaljvyn.

Vi har fått in några ärendet om att FRENDA Röntgen kraschar i vissa lägen i detaljvyn. Några av dessa har åtgärdats i denna version, och vi fortsätter arbeta på de andra så det förhoppningsvis är helt löst i nästa version.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling