Senaste Nytt 2021-12-14/15

Här följer några av de nyheter och rättningar i den version av FRENDA Journal och FRENDA Röntgen som levereras 2021-12-14 samt 2021-12-15. 

Windows 11

Microsoft har påbörjat utrullningen av Windows 11 och de med Windows 10 har fått rekommendationer om uppgradering. 

FRENDA supporterar inte Windows 11 ännu. Vi ber er därför avvakta med uppdatering till Windows 11 på de datorer som använder FRENDA tills vi på ett säkert och kontrollerat sätt kunnat testa denna funktionalitet genomgående.


Logotyp
Vår nya grafiska profil har nu applicerats i programmet med nya loggan.

 

Ortodontijournal

Ytterligare testanvändare läggs nu till för att få in ytterligare feedback från flera av varandra oberoende ortodontister. Ortodontijournalen befinner sig fortfarande i ett utvecklingsskede och mer info kommer framöver.


Namnbyte på blockeringar i Tidboken

Byte av namn på blockeringar i tidbok för att klargöra vad respektive blockering gör.


Blockera - endast resurs byter namn till Blockera -resurs detta blockerar med andra ord endast resursen där blockeringen sätts, en fysisk blockering för att man inte skall sätta upp en tid där.


Blockera byter namn till Blockera - behandlare detta betyder att man blockerar behandlaren där blockeringen sitter. Denna blockering påverkar också statistiken för behandlarens Schemalagda kliniska tid.


Ytterligare bokningstyper i Tidbok

Två nya behandlingstyper finns nu tillgängliga för tidbokningar. 

Dessa nås via Inställningar- Klinik - Tidbok - BehandlingstypE-post i statistik 

Patienters e-postadresser syns nu i listor på Patientstatistik och Revision på följande platser.
Patientstatistik - Listade Patienter

Patientstatistik - Nylistningar

Patientstatistik - Avlistningar
Patientstatistik - Saknar Journalrad

Revisionsstatistik - Revision

Revisionsstatistik - Saknar revision


Remiss

Det är nu möjligt att sätta prioritet 0 när man mottar en remiss, detta är tänkt att användas i de fall där man som ex. receptionist inte kan göra bedömningen för prioritet.


Att-göra listan

Vi har ändrat texten för att klargöra vad bocken betyder.


FRENDA Röntgen


 
Ändra ordning på mallar och makron  

I inställningsvyn har det nu dykt upp två pilar i menyerna Mallar och Makron. De kan användas för att flytta ordningen på en mall eller ett makro. För att flytta en mall eller ett makro klickar man på det man vill flytta och använder sedan pil upp eller pil ned.


 


Byta plats på bilder

Logiken för vad som händer när man vill byta plats på två bilder har ändrats. Om du nu drar en bild från exempelvis plats 1 till plats 2 så hamnar bilden från plats 1 på plats 2 och bilden från plats 2 hamnar på plats 1 (tidigare blev den bilden avmonterad). Drar du en bild som är avmonterad eller raderad från listen till en befintlig plats kommer den bilden som tidigare låg i studien att hamna som avmonterad

 


Kortkommandon 
Ett flertal kortkommandon har lagts till i FRENDA Röntgen för att möjliggöra att man ska kunna styra stora delar av röntgenprogrammet utan att använda musen. Nedan följer en lista på vilka kortkommandon som fungerar i FRENDA Röntgen i dagsläget:

 

I alla dialogrutor gäller följande:

Välj alternativet Ok /Svara Ja - Enter () 

Välj alternativet Avbryt / Svara Nej - Escape

Stäng dialogrutan – Alt + F4

Markera nästa del av dialogrutan - Tab ()

Markera nästa alternativ i en drop-down-meny (rullista)- Piltangenter upp/ner  (↑ + ↓) 

Bocka i / bocka ur en kryssruta - Space (mellanslag)

Markera flera bilder – Shift + Piltangenter upp/ner  (↑ + ↓)                         

 

Öppna en ny studie – CTRL + N

Byt mall – CTRL + B

Importera bilder – CTRL + I

Exportera bilder – CTRL + E

Öppna Detaljvyn – CTRL + D

Uppdatera – CTRL + U

Öppna jämförelsevyn – CTRL + J

Skriv ut – CTRL + P

Aktivera ett plugin – 

Växla till studien ovan - CTRL + ↑ 

Växla till studien nedan - CTRL + ↓ 

Visa samtliga bilder från den valda studien i listen - CTRL + → 

Visa inga bilder från den valda studien i listen - CTRL + 

Markera nästa bild i studien - CTRL + space (mellanslag)

Rotera markerad bild 90 grader - CTRL + plustecken (+) 

Rotera markerad bild -90 grader  -CTRL + minustecken (-) 

Gå tillbaka till startvyn - EscapeBuggfix 

Diverse buggar har lösts i denna uppdatering.

  • I listan för "Saknar journalrad" ökar inte datum urvalet om man klickar på "Visa" i följd.
  • Incheckningar av patienter visas inte längre i Webbokningsstatistiken.
  • Det är inte längre möjligt att skapa en Webbokning via inställningarna utan att först ha angett Resurs och Behandlare
  • Det är nu möjligt att skrolla bland kortbetalningar i Kassaavstämningen
  • Det är nu möjligt att stänga förhandsvisningen av ett långt remissvar i Loggen på en remiss
  • När man använder ett "valfritt" mobilnummer under Patient - Kommunikation - SMS sparas inte längre detta nummer i patientens grunduppgifter.
  • Det gick att hamna i ett läge där journalrader inte kunde visas i sin helhet detta är nu åtgärdat och texten syns i sin helhet.
  • Texten på N/F Tandvård är nu rättat

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling