Senaste Nytt 2021-09-22/29

Här följer några av de nyheter och rättningar i den version av FRENDA Journal och FRENDA Röntgen som levereras 2021-09-22 samt 2021-09-29. 


 


Grunduppgifter

Adress

Vi har lagt till möjligheten att lägga in adresser i utlandetRevisioner

Revisioner i patientens grunduppgifter är nu sorterade i kronologisk ordning istället för den ordning de lades in:


Journal

Man kan nu se direkt när man lägger in en text från textbanken om den har en fördefinierad färg. Möjlighet finns också att här ge en färg till den journalrad man håller på att skapa genom att klicka på "färgboxarna" under, likväl som Fetstil eller Kursiv. Valet gäller endast den journalrad man just nu håller på med och påverkar inte Textbankens inställning.


FRENDA komprimerar texter som är längre än 8 rader. För att se dessa rader behövde man klicka på "Visa mer" på den raden.

Vissa användare har önskat att slippa använda denna funktion.
Det finns nu möjlighet att ta bort den funktionen. Den inställningen sker på användarnivå.
Inställningar - Användare - Allmänna
Remiss

Remiss visar nu alla remisser som finns på patienten oavsett vilken FRENDA klinik som ansvarar för den. Om du inte tillhör den klinik som mottagit eller skickat remissen, kan du endast läsa remissen. Dessa remisser är "nedgråade" i Listan över Samtliga, medan era remisser står med svart text:

I denna lista är det nu möjligt att dubbelklicka för att öppna remissen, istället för att klicka på remissen och välja Öppna.

När man arbetar med en remiss har vi också ändrat storleken på de rutor som finns och gjort mer plats för textrutorna.

Under Kommunikation - Remiss finns också en tydligare indelning av samtliga remisser, detta för att lättare se vilka remisser som är interna (Inom kliniken)

Denna indelning återfinns också på Startsidan.


Rapport/statistik

Alla menyer i statistik är nu på resultatenhetsnivå.Behandlingsplan 

Klinikens telefonnummer är nu tillagt på utskrifter av kostnadsberäkningar och behandlingsplaner:

Det är nu möjligt att välja vilken prislista man vill använda när man skapar en snabbuträkning:

Behandlingspaket 

Nu har man möjlighet att förhandsdefiniera färger på rader som läggs till via Behandlingspaketen.
Detta görs i inställningarna för behandlingspaket: Inställningar - Resultatenhet - Behandlingspaket.
Och varje behandlingsrad man lägger till kan ha en egen färg om så önskas. Färgen väljs vid skapandet eller vid redigering av behandlingpaketet och för respektive rad via "färgboxen"


Patientkategorier

Man kan nu masstilldela kategorier i Listade Patienter samt i Revisionslistan. 

Det går även att utnyttja patientkategorier när man tittar på statistik för åtgärder.

Kassaavstämning

Det är nu möjligt för de med manuell avläsning av betalterminal att ange minusbelopp i kassaavstämning.


Mindre förändringar

  • Två nya taggar finns nu att använda i Brevmallar
    [Patient.Number] Genererar det Patientnummer som patienten har.
    [Patient.Ssn] Genererar patientens Personnummer
  • Ordet Regionsstatistik är nu utbytt mot det mer vedertagna tandhälsostatistik
  • Ordet  Beläggningsgrad  är ändrat till ett mer beskrivande ord:  Bokningsgrad
  • Samtliga datumformat i FRENDA skall nu följa formatet : YYYY-MM-DD
  • Möjligheten att söka behandlare med tangentbordet i behandlarlisten är nu implementerat på samtliga behandlarlistor i programmet.
  • Menyn under Patient följde inte samma mönster när man lämnade ett menyval som övriga programmet, detta är nu ändrat.


Logg

En tydligare indelning och förtydligande är nu implementerat i loggen för att underlätta vid PDL kontroller.  Buggfix

Man kunde hamna i ett tillstånd där OK knappen inte tändes när man skulle avskriva en faktura.

Detsamma problem fanns för Remiss, båda är nu åtgärdade.
Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling