Senaste Nytt 2021-07-6/7

Här följer några av de nyheter och rättningar i den version av FRENDA Journal och FRENDA Röntgen som levereras 2021-07-06 samt 2021-07-07. 


 

Dagens patienter

Det är nu möjligt att skriva ut Dagens patienter utan patientinformation.

Högerklicka i Dagens patienter och välj "Dölj patientnamn" innan utskrift. 

För att se dold patientinformation - högerklicka och välj Visa patientnamn.
Snabbuträkning 

Det går i snabbuträkning nu att använda sig av samtliga åtgärdskoder i den förvalda prislistan. 

Om flera alternativ av samma åtgärd är skapade, kommer dessa att vara tillgängliga. 
Landsting ändrat till Region 

Begreppet Landsting är ändrat till Region. 


Signering med F9

Vid signering av journal med F9 är fokus nu på Ja - vilket innebär att det i praktiken går att klicka enter för att kunna signera med sin kod. 


Ikon för uteblivande 

Ikonen för uteblivande i tidboken är ändrad så att U syns tydligare. Epidemiologisk statistik

Fler parametrar för epidemiologisk statistik finns nu tillgängliga, då dessa skiljer sig mellan olika regioner. Behörigheter 

Användare med behörighet att tilldela behörigheter kommer att få ett varning om denne försöker ta bort sina egna behörigheter. 
Buggfix

  • Revision - startperioden ändras automatiskt när man väljer intervall  
  • Journal - när man filtrerar på tandnummer kommer information om den primära och permanenta tanden i samma position att visas. 
  • Remiss- inskannad remiss hamnar inte längre under Fil  
  • Hälsodeklaration - det röda krysset för att kunna ta bort mediciner är synligt oavsett längd på kommentar 
  • Behandlingsplan - det går nu att skriva ut en accepterad behandlingsplan under Uträkning/Skriv ut


FRENDA Röntgen


 
Ändra ordning på mallar och makron  

I inställningsvyn har det nu dykt upp två pilar i menyerna Mallar och Makron. De kan användas för att flytta ordningen på en mall eller ett makro. För att flytta en mall eller ett makro klickar man på det man vill flytta och använder sedan pil upp eller pil ned.


 

Byta plats på bilder

Logiken för vad som händer när man vill byta plats på två bilder har ändrats. Om du nu drar en bild från exempelvis plats 1 till plats 2 så hamnar bilden från plats 1 på plats 2 och bilden från plats 2 hamnar på plats 1 (tidigare blev den bilden avmonterad). Drar du en bild som är avmonterad eller raderad från listen till en befintlig plats kommer den bilden som tidigare låg i studien att hamna som avmonterad

 


Kortkommandon 
Ett flertal kortkommandon har lagts till i FRENDA Röntgen för att möjliggöra att man ska kunna styra stora delar av röntgenprogrammet utan att använda musen. Nedan följer en lista på vilka kortkommandon som fungerar i FRENDA Röntgen i dagsläget:

 

I alla dialogrutor gäller följande:

Välj alternativet Ok /Svara Ja - Enter () 

Välj alternativet Avbryt / Svara Nej - Escape

Stäng dialogrutan – Alt + F4

Markera nästa del av dialogrutan - Tab ()

Markera nästa alternativ i en drop-down-meny (rullista)- Piltangenter upp/ner  (↑ + ↓) 

Bocka i / bocka ur en kryssruta - Space (mellanslag)

Markera flera bilder – Shift + Piltangenter upp/ner  (↑ + ↓)                         

 

Öppna en ny studie – CTRL + N

Byt mall – CTRL + B

Importera bilder – CTRL + I

Exportera bilder – CTRL + E

Öppna Detaljvyn – CTRL + D

Uppdatera – CTRL + U

Öppna jämförelsevyn – CTRL + J

Skriv ut – CTRL + P

Aktivera ett plugin – 

Växla till studien ovan - CTRL + ↑ 

Växla till studien nedan - CTRL + ↓ 

Visa samtliga bilder från den valda studien i listen - CTRL + → 

Visa inga bilder från den valda studien i listen - CTRL + 

Markera nästa bild i studien - CTRL + space (mellanslag)

Rotera markerad bild 90 grader - CTRL + plustecken (+) 

Rotera markerad bild -90 grader  -CTRL + minustecken (-) 

Gå tillbaka till startvyn - Escape

 

Bugg på patient utan studier 

Tidigare var endast Ny studie och Exportera aktiverat när man öppnade en patient som helt saknade studier. Det är nu ändrat så att Ny studie och Uppdatera är aktiverat istället.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling