Senaste Nytt 2021-06-8/9

Här följer några av de nyheter och rättningar i den version av FRENDA Journal och FRENDA Röntgen som levereras 2021-06-08 samt 2021-06-09 för PTJ.


Att göra

Det har tidigare varit möjligt att skapa "Att göra"  gemensamt på kliniken eller en personlig till sig själv.
Man kan nu göra personliga "Att göra" till en specifik kollega genom att välja denne i listen.

All funktionalitet sedan innan finns kvar. Och om jag önskar lägga denna "att göra" post vidare till en annan kollega så väljer jag istället dennes namn i listen och sedan [Spara]
När man blir tilldelad en "att göra" får man en Pop-in, för att stänga den klicka på texten.


Endast en behandlare åt gången kan ha tillgång till de personliga "att göra" posterna. Men om man önskar kan man göra den tillgänglig för alla på kliniken genom att sätta Typ till Klinik.

OBS!En personlig att göra kan endast hanteras och ses av den person du tilldelar denne till och kan inte "tas tillbaka"
Så var säker på att välja rätt behandlare innan ni sparar.

Förhandsgranskning Excel

Alla ställen i programmet där man kan exportera till Excel har nu fått ytterligare ett alternativDetta öppnar en mer avancerad version av förhandsgranskning där jag har möjlighet att applicera ett filter innan jag skriver ut eller sparar excel arket.

I exemplet nedan har jag valt att filtrera listan och visa endast en behandlare.

Och resulatet blir följande:

I detta läge kan jag nu skriva ut eller spara denna 


OBS! Det är endast möjligt att filtrera,inte sortera eller ändra vilka kolumner som syns.Tidbok

Samtliga tider har nu tiden utskriven i siffror och pride istället för som innan med bara pride


Logikförändring för specialfall
På kliniker mer flera resultatenheter, om den inloggade användaren har Resultatenhet A vald och bokar en patient på en resurs där den schemalagda behandlaren inte har tillgång till Resultatenhet A, så kommer nu Resultatenheten skifta till den första resultatenhet där behandlaren har tillgång istället för som innan att ändra behandlare. då vi anser att behandlaren är viktigast i denna situation. Samma logik appliceras i Webboken


Utskrift samtliga tider

Vid utskrift av samtliga tider uppstod förvirring om patienten hade tider på flera olika kliniker.
Nu skrivs samtliga tider ut på lappen, med tider till andra kliniker än kliniken som skriver ut denna

kommer att stå längst ned på lappen under rubriken Övriga kliniker:


Ekonomi


Faktureringsavgift - Bocken "Faktureringsavgift" påverkar inte längre Fakturor till Annan betalare. 
Detta ställs nu in i nästa steg.
Detta är gjort för att man inte av misstag skall kunna lägga en faktureringsavgift till Annan betalare

Istället för att styra via ovan bild kan man nu lägga till en avgift i nedanstående skede.
Denna bock är per default urbockad och man kan själv bestämma om man önskar en fakturaavgift till "Annan betalare" genom att sätta i bocken. 
I de fall där ingen patientandel anges läggs denna avgift till Annan betalare. 
Om man däremot har angett en patientandel läggs faktureringsavgiften till patienten.


Påminnelseavgift

När man skapar en påminnelse på en faktura läggs inte en påminnelseavgift till per automatik längre.
Istället har du möjlighet att påföra denna i nästa steg efter att du tryck på [Skapa påminnelse]

När du skapar en påminnelse på "annan betalare" är påminnelseavgiften per automatik urbockad.
På Patient är den per automatik ibockadBrevmallar


Vi har också lagt till möjligheten att få in veckodagen på en bokad tid med följande tag [Appointment.Day]

Taggen [Today] skall nu fungera som det är tänkt.


Inställningar - Textbank
Det är nu möjligt att byta ordning på texter i Textbanken med pilarFRENDA Röntgen

Det är nu möjligt att byta namn på en studie, markera den studie du önskar byta namn på och klicka på byt namn.
Det är också möjligt att ändra namnet när du skapar studien. 


 

Nu finns möjlighet att knyta ett plugin till en Mall.
Detta möjliggör att ha mallar som är specifikt anpassade efter ett visst plugin/Sensor/kamera
exempelvis barnsensorer mfl. Det spar er också ett klick för att aktivera pluginet vid bildtagning.
Denna inställning görs på Datornivå, och följer således inte med till andra datorer.

Denna funktion kan läggas till efter att man klickat på "Ny studie"

 

Generell kalibrering

I denna version av FRENDA Röntgen introducerar vi ytterligare en variant på hur man kan kalibrera bilder inför en mätning. På de bilder som tagits med utrustning som skickar tillräcklig information till FRENDA Röntgen så dyker bockrutan ”Använd som generell kalibrering för denna bildtyp” upp.Kryssar man i den rutan och trycker OK så kommer samtliga mätningar som görs på bilder av denna bildtyp, det vill säga bilder tagna med samma utrustning på en lika stor yta (sensor eller bildplatta). Nästa bild tagen med samma utrustning kommer alltså inte längre att kräva en kalibrering, utan man kommer då kunna mäta direkt i bilden utan att kalibrera. Denna typ av mätning är tänkt att vara betydligt enklare att använda sig av, men den ställer också högre krav på hur man har strålkällan riktad vid bildtagningen. Det är därför viktigt med att man är noggrann med att ta bilderna helt ortoradiellt, både när man tar bilden man skapar den generella kalibreringen med och när man tar bilder som man vet att man kommer vilja mäta på i framtiden. Eftersom denna mätning introducerar den möjliga felkällan kring den fysiska bildtagningen så dyker det upp en röd text uppe till vänster ifall det finns en mätning gjord på bilden som är baserad på en generell kalibrering.Denna kalibrering ersätter inte den kalibrering som fanns tidigare, utan man kan alltid kalibrera utifrån något i bilden som man vet den verkliga längden eller bredden på. Vill man alltså fortsätta mäta så som man gjort tidigare så ignorerar man bara denna ruta. Det går naturligtvis även bra att kombinera båda sätten att mäta.

 

Generellt sätt kan man sammanfatta det som att den generella kalibreringen är enklare att använda men något osäkrare, medan den kalibrering som funnits sedan innan är något krångligare att använda men minskar risken för att mätningen ska visa fel på någon tiondels millimeter. Använder man sig av mätningar som en approximation eller ett estimat är alltså det nya sättet att kalibrera smidigast, medan det gamla sättet är bäst ifall man vill vara helt säker på att mätningen är korrekt.


Buggfix


  • Det är inte möjligt att registrera en Remisshändelse/Bekräftelse på Extern mottagen remiss innan man valt en ansvarig behandlare, om man försöker detta får man ett meddelande att behandlare måste väljas.
  • I inställningar för schemamall var det ej möjligt att se 15 minutersintervall, detta är nu löst.
  • Ordningen på inmatningytorna matchade inte texten  i 4 punkts registreringen i Parodjournalen  detta är nu åtgärdat
  • I den senaste versionen av FRENDA uppstod ett fel när man skapar ett medspace ärende , detta skall nu vara löst
  • Problem med tomma sidor på inscannade dokument är nu löst. 
  • Det är nu möjligt att kopiera en anteckning i Journalen med ctrl+c utan att få ett felmeddelande


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling