Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Senaste Nytt 2021-05-11/12Här följer några av de nyheter och rättningar i den version av FRENDA Journal och FRENDA Röntgen som levereras 2021-05-11 samt 2021-05-12 för PTJ.


Patientnummer

Patientnummer är ett väl använt sätt att söka patienter och bör synas tydligt när jag hämtat upp en patient.
Detta presenteras nu direkt i patientlisten, klickar man på ikonen kopieras patientnumret.


Enklare att växla och söka behandlare

Det är nu enklare att växla mellan och söka behandlare i behandlarlisten.

När man har mellan 1-9 behandlare i behandlarlisten kan man nu använda Ctrl+alt 0 (På den numeriska delen av tangentbordet)För att bläddra mellan behandlare. siffra sedan Ctrl+alt 1-9 för att snabbt välja en behandlaren. 


Har man fler behandlare än 9 så kan man klicka på Behandlare och skriva namnet på den du söker.

Ingen "sökdialog" kommer upp men FRENDA känner av vad du knappar in.

Exempel:

Jag har valt en behandlare men behöver nu växla till Agneta.

När jag klickat på behandlare börjar jag skriva : "Agn"

FRENDA filtrerar nu fram Agneta eftersom ingen annan behandlare har dessa bokstäver i sitt förnamn.

Har jag flera behandlare med samma förnamn kan jag fortsätta skriva ut hela För och Efternamnet så filtrerar FRENDA fram baserat på det du skrivit. Tryck Enter när rätt behandlare föreslagits så slipper du klicka på namnet.


Enkel anvisning:

  1. Klicka på den behandlare som är vald.
  2. Skriv direkt namnet på den du vill välja
  3. När rätt namn dyker upp tryck Enter på tangentbordetCentralt utskick


För att ni skall slippa skriva ut, kuvertera och posta saker till patienterna så finns nu möjlighet att använda centrala utskick för flera dokument än bara kallelser. 

För att man skall kunna använda tjänsten krävs att patienten har en fullständig adress, bor i Sverige, Norge, Danmark eller Finland. 
Detta fungerar på de flesta ställen som inte innehåller känslig information.
Max antal sidor där detta är möjligt är 39, och om det är 8 sidor eller fler kommer utskriften skickas i C4 kuvert
På de utskrifter där valet är möjligt finns följande ikon att välja.

De saker ni ej kommer kunna använda detta för inledningsvis är: Journalutskrifter,Parod, Remisser, Tandteknik och Annan betalare.

De dokument ni använder denna tjänst för för kommer att förses med ett försättsblad med patientens adressuppgifter och sedan det dokument du valt att skicka. När man klickar på ikonen görs en uträkning som berättar för dig hur många sidor som kommer att debiteras.
Ni har i detta läge möjlighet att avbryta utskriften och istället skriva ut själva om så önskas.

Om ni väljer att fortsätta skickas detta till Central utskick.
Även här som på de flesta andra ställen i programmet kan ni klicka på OK, eller Ctrl+Enter för att stänga rutan.
Journal

Vi har sett ett allt större behov att skriva längre journaltexter och har nu utökat maxantalet tecken man kan skriva i en journalanteckning till 10000. För att göra journalen mer överskådlig vid användning av långa texter kortas översikten ned till att visa 9 rader. De anteckningar detta görs på syns tydligt med en orange text i nedre vänstra hörnet "Visa mer"  För att se de övriga raderna i dessa journalanteckningar klickar man på "Visa mer"
Se exempel: 


Eftersom man nu kan skriva så pass långa anteckningar blir det svårt att veta var man befinner sig med snabbredigeringen.
Det vill säga när man dubbelklickar på en journalrad för att redigera. Vi har därför lyft ut denna till en egen dialogruta, denna ger dig också möjlighet att ändra behandlare på raden. Fram tills raden är låst för redigering eller signerad.
När ni skrivit er förändring klickar ni [Spara]eller använder snabbkommandot Ctrl+Enter , som fungerar på de flesta ställen i programmet.


Tidbok
I tidboken har vi nu förtydligat skillnaden mellan dagar när bokningar ligger kant i kant.


Vi har också lagt till en tidmarkering för klockslag vid mouse-over på lediga tider i tidboken


Revision
Vi har i supporten upptäckt att funktionen "Sätt som kallad" under Revision Bokade, ej kallade har använts felaktigt med resultat att patienter ej fått sina tider, för att detta inte skall ske av misstag har vi nu lagt till ett varnande meddelande när man använder denna funktion. 


Sätt som kallad används när man bokat patienten på annat sätt, exempelvis om man pratar med dom i telefonen eller direkt i receptionen. 


Buggar

  • När man sökte patient i sökrutan kunde markören försvinna och rutan tappa fokus. Detta skall nu vara åtgärdat
  • Sökrutan har upplevts svår att stänga om man inte laddar en patient. Detta är nu åtgärdat och rutan stängs så fort man klickar utanför rutan istället för att som innan klicka på det lilla krysset.
  • En bugg gällande egen ekonomi via Aktuell ekonomi har blivit löst. Den gjorde det möjligt att skriva fritext i fältet, vilket ej är möjligt.
  • Via Rapport - Statistik - Revisionstatistik fanns en bugg som gjorde den beskrivande texten svår att läsa, detta är nu löst.
  • Filtreringsmöjligheten "Skapad från - Skapad Till" under Kommunikation - Remiss filtrerade tidigare felaktigt på när senaste händelse skett. Detta är nu åtgärdat och filtrering sker som sig bör på Skapande datum av remissen.
  • När man skapade en Ny patient via en tidbokning så hamnade denna patient ej bland den 10 senaste patienterna. Detta är nu åtgärdat.
  • Under Patient - Tid visade kolumnen Behandling inte hela texten, detta är nu åtgärdatRöntgen

Generell kalibrering

I denna version av FRENDA Röntgen introducerar vi ytterligare en variant på hur man kan kalibrera bilder inför en mätning. På de bilder som tagits med utrustning som skickar tillräcklig information till FRENDA Röntgen så dyker bockrutan ”Använd som generell kalibrering för denna bildtyp” upp.

 

Kryssar man i den rutan och trycker OK så kommer samtliga mätningar som görs på bilder av denna bildtyp, det vill säga bilder tagna med samma utrustning på en lika stor yta (sensor eller bildplatta). Nästa bild tagen med samma utrustning kommer alltså inte längre att kräva en kalibrering, utan man kommer då kunna mäta direkt i bilden utan att kalibrera. Denna typ av mätning är tänkt att vara betydligt enklare att använda sig av, men den ställer också högre krav på hur man har strålkällan riktad vid bildtagningen. Det är därför viktigt med att man är noggrann med att ta bilderna helt ortoradiellt, både när man tar bilden man skapar den generella kalibreringen med och när man tar bilder som man vet att man kommer vilja mäta på i framtiden. Eftersom denna mätning introducerar den möjliga felkällan kring den fysiska bildtagningen så dyker det upp en röd text uppe till vänster ifall det finns en mätning gjord på bilden som är baserad på en generell kalibrering.

 

 

Denna kalibrering ersätter inte den kalibrering som fanns tidigare, utan man kan alltid kalibrera utifrån något i bilden som man vet den verkliga längden eller bredden på. Vill man alltså fortsätta mäta så som man gjort tidigare så ignorerar man bara denna ruta. Det går naturligtvis även bra att kombinera båda sätten att mäta.

 

Generellt sätt kan man sammanfatta det som att den generella kalibreringen är enklare att använda men något osäkrare, medan den kalibrering som funnits sedan innan är något krångligare att använda men minskar risken för att mätningen ska visa fel på någon tiondels millimeter. Använder man sig av mätningar som en approximation eller ett estimat är alltså det nya sättet att kalibrera smidigast, medan det gamla sättet är bäst ifall man vill vara helt säker på att mätningen är korrekt.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.