Senaste Nytt 2020-10-06/07

Här följer några av nyheter och rättningar i den version av FRENDA och FRENDA Röntgen som levereras 2020-10-06 samt 2020-10-07 för PTJ

Nya FRENDA kommer inom kort finnas tillgängligt för samtliga att ladda ner och använda, mer info kommer på startsidan i FRENDA. Funktionsuppdateringar i Silverlight versionen har upphört, bortsett från nödvändiga buggfixar och funktioner som ej kan anstå.

Listning
FRENDA växer och blir större, i takt med att fler och fler patienter hamnar i databasen får vi allt fler problem med att patienter bara kan "tillhöra" en klinik. 
Vi vet att patienter rör på sig mer än så och att ibland går samma patient aktivt till flera olika kliniker, ex. En tandhygienist på en klinik, och tandläkaren på en annan.  
Med den gamla logiken i FRENDA så blev det en "dragkamp" mellan klinikerna för att patienten var en aktiv patient hos båda och således borde räknas in i bland deras aktiva patienter.  När vi nu genomför denna ändring kommer patienter vara Listade istället. 
En patient kan vara listad på flera kliniker samtidigt,men endast på en klinik under samma vårdenhet. Detta ger ett mer rättvist värde för er på kliniken och man slipper få meddelanden på startsidan varje gång patienten varit till en annan klinik där den också går aktivt.


Grunduppgifter
Denna förändring medför flertalet ändringar, i grunduppgifter finns nu två nya knappar för befintliga patienter:

Avlista innebär precis som det låter att ni tar bort patientens listning på er klinik med samma orsaker som innan
Bytt tandläkare, Avliden, Akutpatient, Flyttat ,Övrigt och Remisspatient.
Observera! om en patient markeras som Avliden
kommer listningar på samtliga FRENDA mottagningar (som har patienten listad) att tas bort, tillsammans med eventuella revisioner, detta kan ej återkallas. För att undvika att man gör detta av misstag har vi lagt in ytterligare en varning om man skulle markera en patient som avliden:
Detta sker med automatik om en patient markeras som avliden av SPAR, och samtliga mottagningar får en notis på startsidan om detta. 

Uppdatera listning
Att uppdatera listning innebär att du ändrar vilken behandlare på kliniken som patienten är listad hos, man kan endast vara listad hos en behandlare på kliniken.

Lista
För nya patienter eller på patienter inom samma vårdenhet finns också en ny knapp:
Om man klickar på denna knapp listas patienten på det kostnadsställe du har valt, och på den behandlare som står som behandlare när man trycker på knappen. En patient kan inte vara listad på multipla kostnadsställen inom samma vårdenhet. Vilket är samma logik som "ägande" var innan.Journal
I journalen under [Visa dolda , Autogenererad] kan man ta fram om patienten listat sig på fler ställen, syftet med detta är för att patienten skall kunna se i en journalutskrift var denne är listad. 


Rapport
Eftersom vi ändrar logiken på aktiva patienter behövde vi också byta namn på statistiken. Här finns nu:
Listade Patienter - Vilket ger en översikt över hur många patienter som är listade på Vårdenheten.
Nylistningar - Visa hur många nylistningar som gjorts på Vårdenheten. En nylistning är när man listar patienten.
Avlistningar - Visa hur många avlistningar som skett under perioden.Röntgen

De förändringar som görs i FRENDA Röntgen till denna version kan sammanfattas i två olika avsnitt: Autoimport och Design. 

Autoimport


 I pluginet autoimport så går det nu att köra filer.
Det innebär att man t.ex kan starta en Panorama (OPG) via pluginet Autoimport.
Man pekar ut var bilderna sparas under Sökväg och man pekar ut vilken fil man vill köra under fältet Kör. Här kan man då välja den fil som startar panoraman och den sökväg där panoraman sparar sina bilder. 

OBS! Detta ska ses som en alternativ lösning och är ingenting som ska användas ifall man har en bra lösning till sin panorama idag. 
Ändrar man sätt man kommunicerar med panoraman så kan det innebära att det slutar fungera, om man är osäker på hur det fungerar ta hjälp av er panorama support. Tanken med denna lösning är att ha den som en extra väg som besparar klick ifall man kör panoraman på ett liknande sätt idag. Ändra alltså inte här utan att konsultera med den som du har supportavtal på panoraman med.

 

Vidare så har vi även rättat till några buggar gällande användande av mobilkameror och systemkameror i samband med pluginet. Att använda systemkamera denna väg är enklarare att konfigurera jämfört med en panorama, så här kan man gärna testa själv på en testpatient för att se ifall det kan förenkla arbetsflödet. Autoimport används för att man då ska kunna ta bilderna från enhetens minneskort och direkt föra in det i FRENDA Röntgen, men kravet är då att man kan ha sladden till enheten kopplad till datorn under bildtagningen.

 

Design

Designen för FRENDA Röntgen görs om i grunden, men ingen funktionalitet ändras. Anledningen till detta är att designen i FRENDA Röntgen ska likna designen i Nya FRENDA Journal, som nu har börjat rullas ut. Förändringarna omfattar ikoner, texter och menyer. Man kan sammanfatta det som att det är ett steg i att göra FRENDA Röntgen mer användarvänligt, eftersom vi sett att de funktioner som vi fört in i tidigare versioner har gjort att användarupplevelsen av programmet som lättförståeligt gått åt fel håll. Kortare sammanfattat är det ett samlat resultat av utförda valideringar och önskemål som kommit in gällande design.


Startvy

Här ändras textstilen för samtliga ikoner i listen. Ikonerna för Ny studie, Importera, Exportera, Detaljy (byter namn) och Byt mall ändras. Dessutom får samtliga plugins (utrustning) som aktiveras en orange färg vid aktivering.

 

 

 

 

 

 

 Högerklick

Högerklicksmenyn på en bild från startvyn får ikoner för att man snabbare ska kunna se vad de olika funktionerna gör


Högerklicksmenyn på en studie i vänsterlisten får även den ikoner.

 

 

 
Detaljvyn

Här görs de största designförändringarna. Samtliga funktioner i Detaljvyn (tidigare Visningsläget) grupperas in i de fem kategorierna: Titta, Rita, Mäta, Ändra och Återställ. Dessa fem kategorier får också ikoner.


Samtliga kategorier öppnas genom att klicka på de, och de får en orange färg när de är öppnade.

Titta

Precis som tidigare är WW/WL (Kontrast/Ljusstyrka) förvald och av den anledningen är också Titta utfälld.
De andra funktionerna i den kategorin är: Pekare, Panorera, Zoom, Invertera, Dölj bildinformation, Dölj annoteringar och Visningsläge. Som regel sparas ingen av dessa förändringar annat än temporärt i Detaljvyn. Undantaget som bekräftar regeln är WW/WL som sparas för bilder med ett högre bitdjup än 8 bitar, men det kan då återställas under ikonen Återställ. 


 

Rita och Mäta

I kategorierna Rita och Mäta finns funktionerna Text, Pil, Ellips, Frihand, Färg, Mätverktyg, Vinkel och Kalibrera. Funktionen Dölj annoteringar flyttar till Titta och funktionen Rensa annoteringar/mätningar flyttar till Återställ. Observera också att Dölj annoteringar även kan användas för att dölja mätningar temporärt. Ändringar som görs här sparas i Detaljvyn och Jämförelsevyn, men syns inte i Startvyn.

 


Ändra

Under Ändra återfinns funktionerna Rotera 90 grader, Rotera -90 grader, Spegelvänd horisontellt, Spegelvänd vertikalt och Beskär. Under Avancerat finns även Bildförbättring, Frihandsrotering, Gamma, Median och Skärpa. Sedan kommer knappen Kör makro följt av det makro man eventuellt har ställt in.

Alla ändringar som görs via funktioner i den här kategorin sparas överallt i FRENDA Röntgen. De kan som tidigare tas bort manuellt och individuellt via knappen Detaljer längst till höger. I denna meny har även Transformeringar bytt namn till Ändringar.

Återställ

Under Återställ finns funktionerna Rensa annoteringar/mätningar, Återställ WW/WL och Återställ till original. 


Jämförelsevyn

Jämförelsevyn får med en ikon för Titta och har, precis som tidigare, funktionerna: WW/WL, Panorera, Zoom och Visningsläge. 

 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling