Avsluta ekonomi i Opus inför övergång till FRENDA

För att övergången till FRENDA ska bli så bra som möjlig behöver ditt Opussystem uppdateras och "städas". Städningen ska göras för att säkerställa att de uppgifter som konverteras in i FRENDA är aktuella. 


För att underlätta övergången - skapa inte nya fakturor till patienter - ta kortbetalning eller använd Fakturatjänsten för att slippa den administrativa hanteringen att manuellt flytta fakturor från Opus till FRENDA.


Ekonomi – Utestående fodringar – Ofakt FK: Kontrollera att behandling ingår i en ersättningsbegäran

 1. På listan ska det bara finnas den patient som är i behandlingsstolen när listan öppnas dvs allt ska vara skickat till Försäkringskassan.
 2. Om det finns patienter kvar på listan och det är inom 14 dagar från behandlingsdatum –  skapa och skicka ersättningsbegäran till Försäkringskassan via patientens ”Journal”.
 3. Om åtgärden är äldre än 14 dagar ska man även då skicka ersättningsbegäran via patientens ”Journal” till Försäkringskassan eftersom patientens högkostnadsskydd räknas upp trots att åtgärden rapporterats in för sent.
 4. Om det därefter finns patienter som finns på listan – ring Opus supporten så får du hjälp att hantera dessa.Ekonomi – FK-lista Skicka/Ta emot: Hantera betalspecifikationer

 1. Markera betalspecifikationen och välj ”Hantera betalning”.
 2. Får du meddelande att betalspecifikationen innehåller fel:
  1. Svara ja på frågan om du vill korrigera felen
  2. Kontrollera vilken patient det avser (visas i rött på listan)
 3. Välj ”Korrigera alla” och ”Hantera betalning”
 4. Sök därefter upp journalen för den patient som korrigerats och kontrollera så att allt stämmer.


 Ekonomi – FK-lista Skicka/Ta emot

 1. Endast de ersättningsbegäran som ännu inte ingår i betalspecifikation ska finnas på listan.  Har du ersättningsbegäran på listan som inte är aktuell ska de åtgärdas.
 2. På raden för ersättningsbegäran kan man högerklicka och välja ”Visa ersättningsbegäran” för att hämta mer information om ersättningsbegäran alternativt sök patienten och kontrollera information i ”Journalen”.
 3. Vid Status MAN: Ersättningsbegäran är under manuell handläggning av FK. Ska finnas kvar på listan.
 4. Vid status FEL: Kontakta Opus supporten och boka en tid för att gå igenom dessa.
 5. Kontrollera att alla ersättningsbegäran är skickade – Välj ”Skicka alla”.


Ekonomi – FK Journal – Inbet-knapp

 1. Endast betalspecifikation som ännu inte utbetalats från FK ska vara kvar på listan.  Inbetalning från FK registreras som Centralt betald på inbetalningsdatum.
 2. Inbetalningar från FK visas på Insikt:
  Ekonomi/Administration/Verktyg/Inbetalningar – kontrollera  vad som har blivit inbetalt.


Ekonomi – Utestående fordringar – Ofakturerat


 

 1. Listan visar fordringar där faktura ännu inte skickats till patienten. Gå igenom listan och kontrollera vad som ska faktureras ut. Dagen före startdagen av FRENDA ska allt vara betalt eller utfakturerat.
 2. Patienter som har tillgodo (har betalat för mycket) ska inte faktureras och vara kvar på listan. De kommer att hanteras vid avslut av ekonomin dagen före start av FRENDA. 
 3. OBS att man behöver kontrollera varje patient så att det är en aktiv patient. De patienter som har tillgodo och har slutat behöver hanteras före övergången. Återbetalning till patient kan göras via Insikt. 
 4. Fakturera patienter där det finns skulder.
  1. Välj ”Journal”
  2. Välj ”Faktura” och därefter ”Fakt. Mark. Rader”
 5. Finns patientavgift som inte ska debiteras patienten;
  1. Välj  ”Journal” och ”Diverse”.
  2. Ange text med förklaring och arvode med minusbelopp och välj OK.
  3. Välj ”Kontant” och  ”Betala markerade rader”.
 6. Finns patientavgift p g a avslag från FK.
  1. Välj ”Faktura”.
  2. Välj ”Inbet” och ”Avskr” med motivering ”Avslag FK”.
 7. Finns patientavgift p g a avslag från FK där man har överklagat FK:s beslut ska patientavgiften finnas kvar i systemet så länge man inte har fått svar FK.

 


Inbet-knapp – Alla patienter - Gå igenom fakturerade fordringar

 1. Påminn förfallna fakturor
  1. Markera fakturan.
  2. Välj ”Påminn” alternativt skicka till Inkasso.
 2. Kontrollera Inkassouppgifter på Insikt: Ekonomi/Verktyg/Inkasso
 3. Avskriv Inkassofordringar som är slutbetalda eller har status EBV eller status Avslut.
  1. Markera fakturan
  2. Välj ”Avskr” och ange orsak varför avskrivning sker


Kontantkassa

Kontrollera så att kontantkassan stämmer med saldo i Opus Kassadagbok.  Gör kontrollen efter ett vanligt dagsavslut. 

 1. Välj  "Kassadag"
 2. Välj "Avstämning"
 3. Kontrollera så att beloppet på raden "Utgående Saldo" stämmer med vad som finns i kontantkassan. 
Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling