Avsluta ekonomi och uppdatera patientregister i Alma inför övergång till FRENDA

För att övergången till FRENDA ska bli så bra som möjlig behöver ditt Almasystem uppdateras. Genomgången behöver göras för att säkerställa att de uppgifter som konverteras in i FRENDA är aktuella. 

 

Gå igenom utestående fordringar – fakturerat och ofakturerat


För att underlätta övergången - skapa inte nya fakturor till patienter för att slippa den administrativa hanteringen att manuellt flytta fakturor från Alma till FRENDA.


Gå igenom alla fordringar på både Försäkringskassan och patienter. 


För patientfordringar tänk på att


  • Fakturera samtliga patienter som har en skuld
  • Påminn de fakturor som har förfallit
  • Skicka fakturor till Inkasso och avskriv i förekommande fall

Inför starten av FRENDA ska samtliga patientfordringar vara debiterade både vad gäller Försäkringskassan och patienter.


Patienter som har tillgodo

Patienter som har tillgodo (förskottsbetalningar) ska inte faktureras och därför inte hanteras och vara kvar på listan. Tillgodon behöver hanteras manuellt vid avslut av ekonomin dagen före start av FRENDA.

 

Varje patient med ett tillgodo behöver kontrolleras så att det är en aktiv patient. De patienter som har tillgodo och har slutat på kliniken behöver hanteras före övergången.

 

Kontakta klinikens revisor för att säkerställa hur tillgodon ska hanteras inför övergången till FRENDA.


Övrig information

  • Inaktiva patienter kommer inte med över i konverteringen från Alma till FRENDA
  • Ekonomin konverteras inte från Alma till FRENDA utan ekonomin behöver avslutas i Alma
  • Tider som är preliminärbokade i Alma kommer i konverteringen att omvandlas till kallade i FRENDA. Därför bör alla preliminära kallelser skrivas ut före övergången till FRENDA dvs det ska inte finnas några preliminära tider i Almas tidbok vid övergången


Patientregister – aktiva patienter

Gå igenom patientregistret så att det är så aktuellt som möjligt vid övergången till FRENDA


  • Inaktivera patienter som ej besökt mottagningen på länge
  • Gå igenom och uppdatera revisioner så de är aktuella
  • Kontrollera så att det inte finns tillgodo på patienter som inte ska konverteras över till FRENDARevisioner – gå igenom och uppdatera

Gå igenom revisionslistorna och uppdatera revisionerna, avaktivera patienter som inte besökt mottagningen på länge osv .


Om du behöver hjälp med punkterna ovan - kontakta Alma supporten.Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling