Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Rensa patientregister i Opus inför övergång till FRENDA

Listor – Patientlojalitet

Ta fram listor och uppdatera patientregistret så att det är aktuellt genom att välja:


Urval 1
1. Välj ”Saknar jrant”
Listan visar patienter som helt saknar journalanteckningar.


Urval 2
Ta fram lista som visar de patienter som saknar journalanteckning på mottagning de senaste 999 dagarna och kontrollera om det är patienter som är aktuella.
1. Välj ”Saknar jranteckn”
2. Fyll i ”Dagar 999”


Listor Register - Patient/Revision


Gå igenom listorna enligt nedanstående urval och uppdatera revisioner, avaktivera patienter som inte besökt mottagningen på länge osv. för att få ett aktuellt patientregister.
OBS! Tänk på att urvalen behöver göras för varje behandlare på mottagningen.


Urval 1

Välj:
1.”Personnr”
2.”Nästa bokn.”
3.”Reg på vald behandlare”
4.”Enbart utan rev”.
Lista visas på de patienter som inte har revision hos vald behandlare.


Urval 2

Här hittar man revisioner bakåt i tiden.

Välj:

 1. ”Personnr”
 2. ”Nästa bokn.”
 3. ”Reg på vald beh”
 4. ”Rev.aktiv beh. aktivt företag” och fyll i datum fr o m 1900-01-01 och till och med den sista i föregående månad (eller när senaste kallelse gjordes).

Välj därefter tre olika ”Urval”: 

 1. Rev aktiv beh aktivt företag
 2. Rev aktiv beh alla företag – här återfinns även revisionerpå andra ekonomier/kst
 3. Rev aktivt företag  - samtliga revisioner på detta företag


Urval 3

Här återfinns patienter som har valt att ringa själv till kliniken.

Välj;

 1.  ”Personnr”.
 2.  ”Reg på vald beh.”
 3.  ”Nästa bokn fr o m”.
 4.  ”Ringer själv”.

 


Urval 4

Kontrollera att det inte finns patienter som inte har tilldelats patientnummer.

Välj;

1. ”Reg utan nr” – ta bort bocken i ”Reg med nr”

2. ”Reg på vald beh.”

3. Dubbelklicka på patienten i listan.

4. Följande dialogruta visas – välj ”Ja”

5. Patientnummer tilldelas patienten.


Urval 5

1. Välj ”Reg på vald beh” och därefter ”Välj”.

2. Kontrollera att alla patienter har fullständigt personnummer och fullständig adress. Patienter utan personnummer kommer inte över till FRENDA i konverteringen. Saknas adress konverteras patienten över till FRENDA men inte revisionen.

3. Om patienterna inte har adress/personnummer – komplettera uppgifterna  eller avsluta patienten om den inte är aktuell.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.