Senaste nytt 2019-11-13

Här följer några av nyheterna i den version av FRENDA som levereras 2019-11-13

Startsidan
Startsidan har blivit bättre och än mer heltäckande!
Nu visas även Ej fakturerade rader:Dessa rader har tidigare endast kunna hittas under Ekonomi - Öppen ekonomi - Ej fakturerat . 
Det som visas är om en patient har en skuld, ett tillgodo, eller ett 0 värde i sin Aktuella Ekonomi.
Liksom många andra värden visas även detta när man visar din personliga startsida.


Glöm inte!
Patienter som ligger på manuell handläggning eller förhandsprövning räknas också in i detta värde !


Patientekonomi

På patientens ekonomi har vi nu snyggat upp bland alla knappar för att redigera en behandling, och samlat 

alla under en och samma knapp [Ändra behandling] , vi passade även på att utöka funktionaliteten.

Man kan nu ändra alla parametrar som innan men även fördelning, behandlingsdatum, latituder och tillstånd/åtgärder. 

Detta för att underlätta vid korrigeringar.

Komihåg! Det är inte möjligt att ändra en rad efter att man har en skickad ersättningsbegäran


Tidbok

Vi har nu lagt till möjligheten att göra radbrytningar i tidbokstexter för att underlätta när man läser i tidboken
För att göra en radbrytning håller man ner Skift och trycker Enter Revision
I revisionlistan är det nu möjligt att markera flera rader samtidigt utan att klicka på varje enskild rad.
Det är ett smidigt sätt för att sortera sin aktuella lista
Detta kan göra på två sätt:

1. Klicka på en rad, håll in Skift och klicka på nästa rad, alla rader mellan dessa kommer bli markerade: 


2. Klicka på enskilda rader och håll in CTRL

När markeringen är gjord högerklickar man och väljer [Välj]


OBS: Då man nu kan markera rader innan man väljer dom, har ordvalet på knappen Markera alla ändrats till [Välj alla]
När man visar revisionslistan kommer ingen rad att vara förvald längre (ibockad). För de mottagningar som använder automatisk kallelse får man nu välja vilka patienter som skall kallas, om det är alla klickar man på [Välj alla]

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling