Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Senaste nytt 2019-09-18

Här följer några av nyheterna i den version av FRENDA som levereras 2019-09-18

Startsidan
Man nu välja att visa en personlig startsida med meddelanden och information som rör dig.

Allt du behöver göra är att klicka i bocken "personlig startsida" nere till vänster på startsidan.
OBS Man filtrerar bort vissa klinikspecifika data när man gör detta, varför det inte är lämpligt för alla på kliniken att ha denna ikryssad. FRENDA kommer ihåg att man kryssat i den och man behöver således inte kryssa i den varje gång.

Parodjournal
En del grafiska förändringar har skett i parodjournalen, bland annat är staplarna som indikerar fickdjup tydligare. 

Nu finns också en Realtidsjämföring. 
När du startar en ny mätning får du frågan vilket datum du vill jämföra med. Det datum du väljer kommer utgöra grunden för realtidsjämförelsen. Önskas ingen jämförelse alls välj "Ingen jämförelse" 


När du sedan uppmäter en ficka på en tand där en tidigare mätning finns, kommer en indikation på förbättring/försämring synas i realtid med en grön eller röd färg. Den svarta  stapeln utgör alltid den aktuella mätningen, men det gröna eller röda indikerar hur stor eller liten försämringen/förbättringen är. De gråa staplarna indikerar den tidigare mätningen. Då mätning saknas på den ytan idag finns ingen jämförelse där.


Journal
Apikal parodontit visas nu utan att täcka över grafiken rotfylld, detta för att grafiken skall överensstämma bättre med verkligheten vid t.ex. Rens, om kanalen ej är rotbehandlad blir hela kanalen röd.


Grunduppgifter
Vi har förenklat att ta över inaktiverade patienter till er kundstock, genom att lägga till en knapp i dennes Grunduppgifter.


Prislistan

För att underlätta för större kliniker med flera resultatenheter finns nu möjligheten  att skapa en gemensam prislista.
När man skapar en ny prislista väljer man "Gemensam för vårdenheten"
Detta fungerar även för LT- prislistor och Specialist-prislistorna.


Den gemensamma prislistan är blå. För att använda denna måste de resultatenheter som önskar använda denna sätta den som förvald.


OBS! Samtliga resultatenheter under vårdenheten med behörighet, kan ändra pris för alla på vårdenheten.

Och om den raderas av någon raderas den för samtliga resultatenheter! 
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.