Senaste nytt 2019-09-18

Här följer några av nyheterna i den version av FRENDA som levereras 2019-09-18

Startsidan
Man nu välja att visa en personlig startsida med meddelanden och information som rör dig.

Allt du behöver göra är att klicka i bocken "personlig startsida" nere till vänster på startsidan.
OBS Man filtrerar bort vissa klinikspecifika data när man gör detta, varför det inte är lämpligt för alla på kliniken att ha denna ikryssad. FRENDA kommer ihåg att man kryssat i den och man behöver således inte kryssa i den varje gång.

Parodjournal
En del grafiska förändringar har skett i parodjournalen, bland annat är staplarna som indikerar fickdjup tydligare. 

Nu finns också en Realtidsjämföring. 
När du startar en ny mätning får du frågan vilket datum du vill jämföra med. Det datum du väljer kommer utgöra grunden för realtidsjämförelsen. Önskas ingen jämförelse alls välj "Ingen jämförelse" 


När du sedan uppmäter en ficka på en tand där en tidigare mätning finns, kommer en indikation på förbättring/försämring synas i realtid med en grön eller röd färg. Den svarta  stapeln utgör alltid den aktuella mätningen, men det gröna eller röda indikerar hur stor eller liten försämringen/förbättringen är. De gråa staplarna indikerar den tidigare mätningen. Då mätning saknas på den ytan idag finns ingen jämförelse där.


Journal
Apikal parodontit visas nu utan att täcka över grafiken rotfylld, detta för att grafiken skall överensstämma bättre med verkligheten vid t.ex. Rens, om kanalen ej är rotbehandlad blir hela kanalen röd.


Grunduppgifter
Vi har förenklat att ta över inaktiverade patienter till er kundstock, genom att lägga till en knapp i dennes Grunduppgifter.


Prislistan

För att underlätta för större kliniker med flera resultatenheter finns nu möjligheten  att skapa en gemensam prislista.
När man skapar en ny prislista väljer man "Gemensam för vårdenheten"
Detta fungerar även för LT- prislistor och Specialist-prislistorna.


Den gemensamma prislistan är blå. För att använda denna måste de resultatenheter som önskar använda denna sätta den som förvald.


OBS! Samtliga resultatenheter under vårdenheten med behörighet, kan ändra pris för alla på vårdenheten.

Och om den raderas av någon raderas den för samtliga resultatenheter! 
Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling