Integration av röntgen i FRENDA

Till journalsystemet Frenda kan ett antal digitala röntgen/bildhanteringssystem kopplas, utöver vårt eget bildhanteringssystem Frenda Röntgen (läs mer på www.frenda.se). Syftet med kopplingen mellan Frenda och röntgensystemet är att få med sig personuppgifter (t ex namn, personnummer etc) så att man automatiskt får upp rätt patient när man inifrån Frenda gör ett uthopp direkt till bildhanteringssystemet. Det fungerar i princip på samma sätt som övriga journalsystem.


När en mottagning använder Frenda behöver en koppling mellan Frenda och röntgensystemet sättas upp i Frenda. Ibland behöver leverantören av röntgensystemet göra en anpassning för att det ska fungera i Frenda. Det beror på att man i vissa system använder Löpnummer/PatientId:n för att identifiera patienter, men för att säkerställa att det blir unikt använder Frenda personnummer med 12 siffror. Eventuellt kan röntgenleverantören ta ut en avgift för denna anpassning.


Vi rekommenderar att kontakt med leverantören tas tidigt i startprocessen för att avgöra hur inkopplingen bäst ska planeras. Det kan vara lämpligt att planera in att eventuella justeringar av bildhanteringsprogrammet görs samma dag som kliniken får utbildning i FRENDA (startdagen) eftersom man då i regel inte har några patienter för att inte störa klinikens arbete i vare sig det gamla journalsystemet eller Frenda.


När kliniken fått sina e-tjänstekort för inloggning i Frenda kan inställningarna förberedas.


Lägg till koppling till bildhanteringsprogrammet i Frenda

 1. Välj Inställningar > Resultatenhet > Externa program 
 2. Tryck [Nytt program] för att lägga till en koppling. Frenda hanterar flera olika kopplingar om behov finns.
  För varje koppling som görs dyker en knapp upp i den horisontella menyn.
  Inställningen görs en gång per resultatenhet och dator.


För att göra inställningar i Frenda behöver den inloggade användaren i Frenda ha behörighet att göra inställningen. 


Testa att kopplingen fungerar

 1. Lägg in en testbild i röntgensystemet, använd personnummer 19000327-2812 
 2. Logga in i Frenda
 3. Sök patienten med personnumret via "Sök" längst upp till vänster. Ange att patienten öppnas av administrativa skäl i den följdfråga som visas. Patienten heter Wilhelm Röntgen 
 4. När integrationen av röntgen är gjord i Frenda finns det en knapp i den den horisontella menyn. Tryck på knappen.
 5. Om det fungerar som det ska, då öppnas röntgenprogrammet och patienten/testbilden laddas.


Öppnas inte röntgenprogrammet, då är förmodligen sökvägen fel. Om röntgenprogrammet startar men patienten/bilden inte laddas. då är det antingen fel på argumenten eller så kan inte röntgenprogrammet hitta patienten av någon anledning.

Kontrollera argumenten eller kontakta röntgenleverantören.


Följande dokument vägleder dig i hur man går tillväga för att integrera röntgen i Frenda och kontaktuppgifter. Om röntgensystemet som används inte finns i denna lista, kontakta Frenda: www.frenda.se


Se bifogad pdf för inställningar och argument.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling