Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Kommunikation

Här sparas patientens E-post och SMS-meddelanden och det finns även möjlighet att skicka enstaka E-post eller SMS-meddelanden till patienten härifrån.För att skicka E-post:

  1. Välj E-postadress att skicka till, saknas E-postadressen för patienten här så är den inte ifylld i Grunduppgifter eller så är det inte markerat att patienten accepterar E-post.
  2. Kontrollera att ämne är rätt då detta är ifyllt med standardtext.
  3. Skriv meddelandet i textrutan, viss text är redan ifylld som standard.
  4. Klicka [Skicka E-post].


För att skicka SMS:

  1. Välj mobilnummer att skicka till, saknas mobilnummer för patienten här så är det inte ifyllt i Grunduppgifter eller så är det inte markerat att patienten accepterar SMS. 
  2. Skriv meddelandet i textrutan, viss text är redan ifylld som standard.
  3. Klicka [Skicka SMS].Här visas status på skickade SMS genom att föra musen över statusikonen i listan.Vid tillfälliga störningar mot SMS-tjänsten/SMS-leverantör så försöker nu FRENDA skicka om SMS några gånger vid senare tillfälle. Om SMS-kallelse misslyckas pga. störning i SMS-tjänst eller inkorrekt nummer så skapas ett meddelande om detta till resultatenheten på startsidan.OBS! FRENDA kan inte hantera ett misslyckat SMS, utan informerar er bara för er kännedom så att ni kan kontakta patienten på annat sätt. Detta beror i vanligaste fall på att telefonen inte är påslagen eller saknar teckning. Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.