Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Kommunikation

Här sparas patientens E-post och SMS-meddelanden och det finns även möjlighet att skicka enstaka E-post eller SMS-meddelanden till patienten härifrån.För att skicka E-post:

  1. Välj E-postadress att skicka till, saknas E-postadressen för patienten här så är den inte ifylld i Grunduppgifter eller så är det inte markerat att patienten accepterar E-post.
  2. Kontrollera att ämne är rätt då detta är ifyllt med standardtext.
  3. Skriv meddelandet i textrutan, viss text är redan ifylld som standard.
  4. Klicka [Skicka E-post].


För att skicka SMS:

  1. Välj mobilnummer att skicka till, saknas mobilnummer för patienten här så är det inte ifyllt i Grunduppgifter eller så är det inte markerat att patienten accepterar SMS. 
  2. Skriv meddelandet i textrutan, viss text är redan ifylld som standard.
  3. Klicka [Skicka SMS].Här visas status på skickade SMS genom att föra musen över statusikonen i listan.Vid tillfälliga störningar mot SMS-tjänsten/SMS-leverantör så försöker nu FRENDA skicka om SMS några gånger vid senare tillfälle. Om SMS-kallelse misslyckas pga. störning i SMS-tjänst eller inkorrekt nummer så skapas ett meddelande om detta till resultatenheten på startsidan.OBS! FRENDA kan inte hantera ett misslyckat SMS, utan informerar er bara för er kännedom så att ni kan kontakta patienten på annat sätt. Detta beror i vanligaste fall på att telefonen inte är påslagen eller saknar teckning. 


När man skickar SMS så delas långa texter upp i flera SMS, men i mottagarens mobiltelefon visas det som ett SMS trots att dom egentligen består av flera. Detta kallas multi-SMS eller konkatenerade SMS. Detta beror på att maximal textlängd i SMS hos teleoperatörer är 160 tecken.

 

Skickar man SMS som är längre än 160 tecken delas således SMS:en automatiskt upp. Följande regelverk gäller då:

 

  • 1 SMS är max 160 tecken
  • 2 SMS är max 306 tecken
  • 3 SMS är max 459 tecken o.s.v. 

 

Exempel: Är antal tecken i ett påminnelse-SMS 150 tecken så blir det 1 SMS till patienten och ni debiteras endast för 1 SMS

Exempel: Är antal tecken i ett påminnelse-SMS 200 tecken så blir det 1 SMS till patienten men ni debiteras för 2 SMS

 

Dom vanligaste tecken i SMS - som versaler, svenska tecken, utropstecken, paranteser, siffror osv. - räknas som ett tecken. 

 

Att tänka på när man skickar SMS från FRENDA är att samma SMS kan ha olika längd för olika mottagare eftersom patientens namn samt mottagningens namn kan variera. Om ni eftersträvar att sänka era kostnader för SMS är det klokt att försöka korta ner texten ni använder i SMS. Normalt är det i första hand påminnelser, följt av kallelser, som står för majoriteten av skickade SMS.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.