Parodjournal

Patient >Parodjournal


I parodjournalen registreras fickstatus, plack, blödning, pus, gingival retraktion och tandsten samt mobilitet och furkar. Den tandgrafik som visas hämtas från journalen. 


Det går att registrera i parodjournalen med muspekare, tangentbord (numeriskt) eller genom röststyrning. Det går även att registrera journalanteckning och samtidigt lägga till ekonomiposter för debitering. INNEHÅLLSFÖRTECKNINGVisa historik

Markera "Visa historik" för att se tidigare skapade parodregistreringar. 


Radera

Knapp [Radera] används för att ta bort markerad parodregistrering. 


Det går att radera parodregistrering som inte är signerad eller låst för redigering enligt de regler som gäller för journalanteckningar. 


Kopiera

Knapp [Kopiera] används för att kopiera tidigare parodregistrering och använda den som grund vid ny registrering. 


Antal ytor

Välj antal ytor som registreringen ska avse: 2, 4 eller 6 ytor.


Vid 2-ytors sker registrering Mesialt/Distalt. 


Vid jämförelse mellan 4- och 6-ytors registrering är det enbart Mesialt/Distalt som är samma mätpunkter. 


Ny

Knapp [Ny] används för att skapa en ny parodregistrering. Markera först antal ytor registreringen ska avse. 


En ny parodregistrering skapas med dagens datum. 


Det går även att påbörja en ny registrering genom att trycka på [Kopiera].


Röststyrning

Det går att registrera i parodjournalen med hjälp av röststyrning. 


Läs mer här: Röststyrning Parodjournal


Inmatningstyper, Mobilitet och Furkar

Förutom Mobilitet och Furkar finns det sex olika inmatningstyper. Till varje inmatningstyp finns ett frågetecken där respektive typs olika kriterier anges. 


Inmatningstyper är Fickdjup, Blödning, Pus, Plack, Tandsten och Gingival retraktion. 


Läs mer här: Grafisk visning (Parodjournal)


Kan anges med: 

  • Yta, val B (Buckal) eller P/L (Palatinalt/Lingualt)
  • Alla


Tangentbordskommandon

Följande kan användas:

  • [enter]: byta yta
  • [+] eller [-]: byta tand
  • [,]: byta inmatningstyp


Stäng

Knapp [Stäng] används för att avsluta parodregistrering.


När parodregistrering stängs är registreringen slutförd. Det skapas en journalanteckning, plack- och gingivalindex (PI/GI) räknas ut. 


Pausa

Knapp [Pausa] används för att pausa en parodregistrering. 


En parodregistering kan lämnas pausad för att sedan återupptas och slutföras vid ett senare tillfälle. 


Observera! En pausad parodregistrering räknas inte som en slutförd registrering. Utförd behandling i journalen kan påverka den pausade registreringen. Exempel: En tand extraheras och tanden visas inte längre i parodjournalen. Finns det en pausad parodregistrering som innehåller registreringar på den borttagna tanden då försvinner även dessa (ej spårbara).


Öppna

Knapp [Öppna] används för att öppna en pausad parodregistrering.


Radera

Knapp [Radera] används för att radera en påbörjad eller pausad parodregistrering.


Grafisk översikt

Knapp [Grafisk översikt] används för att visa de olika registrerade inmatningstyperna inklusive värden. 


Läs mer här: Grafisk visning (Parodjournal)


Jämför

Knapp [Jämför] används för att jämföra stängda/avslutade parodregistreringar. 


Fickdjup visas enligt följande:

  • Grön: Förbättring
  • Röd: Försämring 
  • Svart: Oförändrad  


Utskrift

Knapp [Symbol Skrivare] används för att skriva ut parodregistrering. 


Fullständig registrering

För att statistik ska skickas vidare till SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit) behöver "Fullständig registrering" vara markerad. Statistik till SKaPa används enbart hos några större vårdgivarorganisationer. 


Plack- och Gingivalindex

När parodregistrering stängs/avslutas räknas ett Plack- och Gingivalindex ut (PI resp GI). Värdet visas längst ner till höger i parodregistreringen.


Registrera journalanteckning, tillstånd och åtgärd

Registrera journalanteckning med tillstånd och åtgärd direkt från Parodjournalen genom att högerklicka på [MUN].


Visa

Visa tandgrafik från journal

Knapp [v] används för att visa tandgrafik från journalen. Pilen finns högst upp i mitten av parodjournalen. När tandgrafiken visas går det att registrera fynd, status och behandling till journalen. 


För att inte längre visa tandgrafik, använd knapp [^]. Pilen finns mellan tandgrafik och parodgrafik.


Dölj patientmeny 

Knapp [<] används för att dölja patientmeny och visa parodjournalen i större/bredare format. Pilen finns i mitten av parodjournalen, till vänster.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling