Senaste nytt 2019-05-02

Här följer några av nyheterna och rättningarna i den version av FRENDA som levereras 2019-05-02
Den största förändringen i denna uppdatering är Interna Remisser som möjliggör ett arbete mellan FRENDA kliniker på ett smidigt papperslöst sätt, och möjligheten för kliniker att registrera sig själva som remissmottagare.Startsidan
Designuppdateringar, kommunikation och ekonomi är separerade.


Ny ikon för att läsa meddelanden till Kostnadsstället (öga), vi har också lagt till möjligheten att ladda patienten direkt från startsidan, genom att klicka på den nya ikonen [Ladda patient] (ID-kortet)

Alla patienter som inte tillhör er kundstock men som öppnats på kostnadsstället går nu även att söka med namn, en indikation (orange prick) visar att det är en patient som inte tillhör er kundstock.
Patient

Utskrift av parodstatus innehåller nu datum för när parodstatus registrerades.


Behandlingsplaner som skapas på patienter med fördelning Patient 100% visas nu utan referenspris.


Tidbok

Mer text ryms nu på kallelsekorten, som ändras i Inställningar-Kostnadsställe-Kallelse


Markeringen "U" för utebliven patient i tidboken försvinner inte längre när man hanterat/tagit bort denne i Bevakningslistan.
För att ta bort en felmarkerad Utebliven, tar man bort journalraden som skapats.


Kallelser i tidboken som har "Blåa R" kan nu sättas som "Ej kallad" via högerklick, det innebär att dessa patienter återfinns på revisionslistan Bokade ej kallade.


Det finns nu möjlighet att "Hämta patient" och gå "Till journalen" från en tid i Historiken i tidboken


Interna Remisser

Patientbekräftelser kan nu även skickas via E-post och SMS utöver Brev.

Intresserad av att börja med Interna remisser? 

 1. Börja med att registrera om ni vill kunna ta emot remisser internt från remittenter genom att gå till Inställningar - Kostnadsställe - Kontaktuppgifter
  fyll här i er specialitet och klicka sedan på [Uppdatera], detta gör er sökbar för alla kliniker inom FRENDA


 2. Nästa steg är att söka kliniker ni vill använda er av när ni skall skicka remisser.
  Detta görs via Inställningar - Kostnadsställe - Adressbok
  Välj [Ny kontakt] , i fältet på högersidan välj "Kontakttyp" och sedan FRENDA mottagning,(TIPS: eftersom fler och fler kliniker använder FRENDA innebär detta att de sökbara klinikerna kan bli flera för varje dag som går),
 3. En lista visas med alla mottagningar i hela Sverige som registrerat sig för att ta emot remisser. Önskar man filtrera listan, kan man söka på specialitet , mottagningsnamn eller ort.
  Det går också att sortera listan genom att klicka på respektive kolumnrubrik.
  Klicka sedan på den mottagning ni önskar lägga till i adressboken och klicka på [+ Lägg till i min adressbok] eller högerklicka och välj "Lägg till i min adressbok"
  OBS: Om mottagningen ni vill lägga till redan finns i er adressbok sedan tidigare, innan FRENDA Interna Remisser lanserades, se till att ta bort denna för att undvika missförstånd när ni skall skicka remisser till denna mottagning

 4.  För att skapa en remiss gör som tidigare, gå till Patient - Remiss och klicka på [Skapa remiss]
 5. Under Mottagarinformation, sök önskad klinik, FRENDA mottagningar är markerade med en orange prick.


När man mottager en internremiss får man ett meddelande på startsidan.

Klicka på meddelandet för att öppna Kommunikation - Remiss.


När remissen öppnas ska denna tilldelas denna en behandlare och sparas, efter detta bekräftar att man mottagit remissen.
Bekräftelsen kan även skickas till patienten i form av SMS, e-post eller brev, avsändaren av remissen får en notifikation att remissen är bekräftad.


De interna remisserna har en chattfunktion mellan remitterande och mottagande klinik.
När ett chattmeddelande mottagits visas en notifikation om detta på startsidan.För mer info, kolla in denna video : https://youtu.be/INyjTS0HPJs


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling