Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Avsluta ekonomi och rensa patientregister i Alma inför övergång till FRENDA

Gå igenom utestående fordringar – fakturerat och ofakturerat


Välj  ”Ekonomi” – ”Ekonomiska rapporter” – ”Utestående fordringar ”.Välj därefter – ”Utestående fodringar”– och bocka i ”Visa patientuppgifter”.Här visas alla fordringar på Försäkringskassan samt patienter. Kontrollera fordringar till Försäkringskassan så att allt stämmer.

 • Gå igenom listan och fakturera samtliga patienter som har en skuld.
 • Påminn de fakturor som har förfallit
 • Skicka till Inkasso
 • Avskriv de fordringar som är äldre än 3 år, avlidna, får ej tag på eller har status EBV från inkasso. Se information på Insikt angående inkasso och aktuella avskrivningsregler.

Inför starten av FRENDA ska samtliga patientfordringar vara debiterade både vad gäller FK och patienter.Man kan också se obetalda räkningar vid valet ”Obetalda räkningar”.


Patienter som har tillgodo

De patienter som har tillgodo - dvs har betalat för mycket - ska inte faktureras utan kommer hanteras vid övergången till FRENDA vid ekonomiavslutet dagen innan utbildningsdagen. Dessa tillgodon kommer flyttas manuellt vid övergången till FRENDA.

Ta ut en lista på tillgodon ;

 • Välj ”Ekonomi” – ”Ekonomiska Rapporter” – ”Tillgodohavanden”.
 • Bocka i ”Visa patientuppgifter”.
 • Gå igenom listan och kontrollera om det är aktuella patienter.


Övrig information

 • Inaktiva patienter kommer inte med över i konverteringen från Alma till FRENDA.
 • Ekonomin kommer inte över vid konverteringen.
 • Tider som är preliminärbokade i Alma kommer i konverteringen att omvandlas till kallade i FRENDA.
 • Därför bör alla preliminära kallelser skrivas ut före övergången till FRENDA.
 • dvs det ska inte finnas några preliminära tider i Almas tidbok vid övergången.  


Patientregister – aktiva patienter

Gå igenom patientregistret så att det är så aktuellt som möjligt vid övergången till FRENDA

 • Detta gör du på ”start-sidan”. Klicka på ”Namn” alternativt ”PatNr” för att sortera namnen/numren i ordning för att hålla ordning på vart du är.
 • Inaktivera patienter som ej besökt  mottagningen på länge. Titta igenom och uppdatera revisioner så dom är aktuella
 • Passa på att ännu en gång se till att det inte finns något tillgodo på patienter som inte ska följa med över till FRENDA samt att ingen har en ofakturerad skuld.Revisioner – gå igenom och uppdatera

Gå igenom revisionslistorna och uppdatera revisionerna, avaktivera patienter som inte besökt mottagningen på länge osv .


Välj ”Funktioner” – ”Kallelser” – ”Visa kö”Välj köstatus ”I kö”, den behandlare du vill titta på samt välj även den kallelselista mottagningen har sina revisioner i. Gå igenom listan och se om det är aktuella patienter.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.