Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Flytta tillgodon till FRENDA

Vid konvertering från ett journalsystem till FRENDA följer inte ekonomin med utan måste avslutas i befintligt journalsystem. Befintliga tillgodon betalas därför ut i befintligt system och öppnas sedan upp igen i FRENDA. Här följer en beskrivning av hur du flyttar över dessa tillgodon in i FRENDA.


För att man ska kunna registrera beloppet i FRENDA måste konvertering från befintligt system till FRENDA vara gjord så att patienterna finns i FRENDA. I samband med ekonomiavslut av befintligt system har fakturering av tillgodon skapats och registrerats som betalt med betalsätt PG.


1. Sök patienten på personnummer eller namn


2. Välj ”Patient” i menyn


3. Välj ”Ekonomi” i menyn


4. Välj Delbetalning


5. Välj ”A conto PG” och registrera belopp på dagens datum – välj ”OK”. Patienten har nu ett tillgodo som räknas av när behandling registreras in i FRENDA.  Hitta tillgodobeloppen i Opus

Beloppen hämtas från ”Ekonomi/Omsättning”. Sök uppgifterna på datumet för avslut av Opus. Beloppen finns i kolumnen ”PG” och är minusbelopp.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.