Obetalda fakturor (Patient > Ekonomi)

Patient > Ekonomi > Obetalda fakturor


Obetalda fakturor visar de fakturor som inte är betalda för vald patient och vald resultatenhet. Fakturanummer som tilldelas består av Resultatenhet+År+Löpnummer. 


Fakturor som är förfallna visas på Startsidan, rubrik: Betalning inkl antalet förfallna fakturor. Samtliga obetalda fakturor visas via Ekonomi > Obetalda fakturor.INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Fakturainnehåll


Markera faktura, i nederkant visas

  • Fakturainnehåll med debiteringsrader (till vänster)
    Datum som framgår avser registreringsdatum
  • Betalningar (till höger)
    Datum/Klockslag som framgår avser registreringsdatum (ej bokföringsdatum)


Återutskrift av faktura

Återutskrift av faktura sker genom att använda [Skrivarikon] längst till höger.


Ta bort faktura

Faktura tas bort genom att använda [X] längst till höger.

Fakturan krediteras och innehållet i fakturan flyttas till Aktuell ekonomi.


Visning av faktura med patientandel

Faktura till Annan betalare som innehåller en patientandelsfaktura visas med en blå länksymbol till höger om skrivarikonen.


Registrera betalning

Knapp [Registrera betalning] används för att registrera den markerade fakturan som betald.

  • Bokföringsdatum: Förvalt datum är gårdagens datum
    Används enbart för Källa: PG/BG-inbetalt och Centralt inbetalt (ändringsbar bakåt i tid)
  • Källa: PG/BG-inbetalt är förvald


Skapa påminnelse

Förfallen faktura kan påminnas en (1) gång.


Knapp [Skapa påminnelse] används för att skapa påminnelse för markerad faktura.


Vid påminnelse för faktura utställd till Annan betalare är "Lägg till påminnelseavgift" avmarkerad. 


Förfallodatumet på faktura styrs av det antal dagar som är inställda på resultatenheten (Inställningar > Resultatenhet > Ekonomi). När det finns antal dagar i respit till påminnelse kan påminnelse skapas först när förfallodatum och det antalet dagar har passerat.


Inkasso

Knapp [Inkasso] används för att ändra den markerade fakturans fakturastatus till Inkasso.


Inkassohantering hanteras olika hos olika vårdgivarorganisationer. 


Skriv av faktura

Knapp [Skriv av faktura] används för att skriva av den markerade fakturan (kundförlust).


Välj Skäl till avskrivning, val Övrigt behöver motiveras ytterligare.


Avskrivning av patientfordran (kundförlust) behöver noggrant dokumenteras/motiveras för att vara avdragsgill enligt Skatteverket. 


I Rapport > Ekonomirapporter > Avskrivningar går det att följa upp samtliga fakturor som är avskrivna. 


Ändra förfallodatum

Knapp [Ändra förfallodatum] används för att ändra den markerade fakturans förfallodatum.


När förfallodatumet ändrats visas ett utropstecken (!) efter förfallodatumet. När muspekaren förs över förfallodatumet står det "Ändrat förfallodatum". Vid ändring av förfallodatum påverkas inte datumet på originalfaktura vid återutskrift, datumet ändras enbart i Frenda.


Via Patient > Ekonomi > Historik visas information om vilken behandlare som var vald när förfallodatum ändrades.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling