Faktura till Annan betalare

Patient > Ekonomi > Aktuell ekonomi


Knapp [Annan betalare] används när faktura ska betalas av annan mottagare, t ex region alt försäkringsbolag eller när faktura ska delas upp mellan patient och annan betalningsmottagare.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Faktura till Annan betalare

Tryck [Annan betalare]


  1. Godkännande visas "Godkänner patienten att skickad faktura innehåller personnummer?", tryck [OK]
  2. Sök kontakt, ange namn och välj
  3. Tryck [OK] när kontakten är vald
  4. Dela faktura visas, ange ev belopp om patienten ska betala besöksavgiften via faktura
  5. Tryck [Ok]
  6. Nu skapas två fakturor, en till vald kontakt och en till patienten


Har patienten delbetalat sin patientandel via kort, swish eller kontant, då anges inget belopp i patientandel eftersom delbetalningen blir avdragen på den faktura som skapas till Annan betalare.  


Faktura som skapas återfinns i Obetalda fakturor. 


Inställning för att faktura ska innehålla uppgift om intygsnummer osv

För att faktura till regionen ska innehålla uppgifter om intygsnummer, frikortsnummer och ev giltighetstid för frikort behöver regionen vara upplagd i adressboken med kategori: Region (Inställningar > Resultatenhet > Adressbok).


Patient med nödvändig tandvård (N/F-tandvård)

Oavsett vilken region som ersätter patientavgiften behöver faktura ställas ut i Frenda, enligt ovan. 


Varje region (21 st) har sina egna priser på åtgärder och regelverk för vad och hur debitering ska ske. Se till att ha tillgång till regelverket och rätt prislista, ev prislistor för att debiteringen på utställd faktura ska bli så korrekt som möjligt. Är det rätt från början behöver inga korrigeringar av faktura ske i efterhand.


Varje region (21 st) har även olika rutiner för hur de tar emot fakturor. Flertalet regioner har en webbportal där registrering av uppgifter sker, några regioner önskar faktura på traditionellt sätt.


Det enda gemensamma som gäller för samtliga regioner är att patienter som har intyg med N/F-tandvård ska Tandhälsostatistik skickas vidare till Socialstyrelsen, läs mer här: Skicka tandhälsostatistik till Socialstyrelsen

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling