Skicka till Försäkringskassan

Patient > Ekonomi > Aktuell ekonomi


Knapp [Skicka FK] används för att begära ersättning för debiterade tillstånd/åtgärder hos Försäkringskassan. Ersättningsbegäran skickas per behandlare och datum med äldst först. 


Knappen är aktiv när debiteringen innehåller referenspris. Är knappen inaktiv beror det på att debiteringen är inlagd med "Ingen FK-ersättning" och saknar referenspris eller att kontakt med Försäkringskassan saknas för tillfället.


När ersättningsbegäran skickas till Försäkringskassan kontrolleras tillstånd/åtgärder först i Försäkringskassans valideringsmotor innan den blir godkänd. Blir den inte godkänd visas claim 899999999, läs mer om det nedan.


När ersättningsbegäran skickas till Försäkringskassan medföljer även åtgärdens pris. Det betyder att priset inte längre är ändringsbart eftersom det skulle påverka det som är inrapporterat till Försäkringskassan. Är åtgärden inrapporterad till Försäkringskassan behöver ersättningsbegäran återtas/makuleras för att priset ska kunna ändras/rabatteras. Därefter återrapporteras ersättningsbegäran med det ändrade priset. 


För att få ersättning från Försäkringskassan ska åtgärder inrapporteras inom 14 dagar (Lag 2008:145). Har det gått mer än 14 dagar öppnas en ruta där anledning anges till varför besöket skickas in för sent. 


På patientlisten, för vald patient, visas inhämtad information från Försäkringskassan. Läs mer här: Patientlist


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Välj antal ATB

Innan ersättningsbegäran skickas till Försäkringskassan väljs ATB. Antal ATB är förvalt med de som antal som finns tillgängliga för patienten. Läs mer här: Vilka ATB har patienten tillgängliga?Välj antal ATB = 0 när ATB inte ska användas

Välj antal ATB = 2 när båda ATB ska användas


Välj antal ATB = 1 om enbart ett ATB ska användas

För patienter som har båda ATB tillgängliga, välj vilket ATB som ska användas (det äldsta eller nyaste).


Starta om ersättningsperiod

Innan ersättningsbegäran skickas till Försäkringskassan markeras om ersättningsperioden ska startas om. Högkostnadsskyddet nollställs och patienten får en ny ersättningsperiod hos Försäkringskassan. 


Markera [Starta ny period] 


Ange belopp för STB

Innan ersättningsbegäran skickas till Försäkringskassan anges vilket STB-belopp som ska användas. STB-rutan visas enbart för patienter som har STB-orsak angiven via Grunduppgifter och när debiteringen innehåller åtgärder som får användas med STB. 


Om det inte går att fylla i hela eller delar av beloppet för STB, välj 0 ATB.


Ange anledning till försent inskickad

När det har gått mer än 14 dagar öppnas en ruta där anledning till varför besöket skickas in för sent. Avslag Claim id 899999999

En ersättningsbegäran som inte godkänns av Försäkringskassans valideringsmotor tilldelas Claim id 8999999999. Det betyder att något är fel som behöver ändras. Fel kan handla om fel åtgärder i kombination med varandra, avsaknad av tandnummer/tandposition/käke, fel tillstånd, låst tandposition mm. 


En ersättningsbegäran med claim id 8999999999 har INTE skickats in till Försäkringskassan och debiteringen behöver kontrolleras/ändras för att den ska kunna skickas in på ett korrekt sätt. 


För att se anledningen till avslaget från Försäkringskassan. Markera ersättningsbegäran och tryck [Visa FK-logg]


Ersättningsbegäran som får Avslag framgår på Startsidan > Ekonomi "Försäkringskassan - Ej hanterade avslag".


Manuell handläggning

En ersättningsbegäran kan hanteras manuellt av Försäkringskassan. Det sker t ex när ett besök rapporteras in för sent, när ett besök rapporteras in för patient som inte är inskriven hos Försäkringskassan, när ett besök rapporteras in för förhandsprövad vård etc. 


Vid manuell handläggning är det inte möjligt att skriva ut faktura eller specificerat kvitto. Rekommendationen är att ta delbetalning av patienten i avvaktan på Försäkringskassans beslut.


Delvis godkänd

En ersättningsbegäran kan godkännas delvis av Försäkringskassan. Det kan ske när fler ATB begärs i ersättningsbegäran än vad patienten är berättigad till. En ersättningsbegäran med status "Delvis Godkänd" hanteras som vanligt och det belopp som inte godkänns av Försäkringskassan ska patienten själv betala. 


Ta bort ersättningsbegäran

En ersättningsbegäran tas bort genom att klicka på [X] längst till höger. För att kunna ta bort måste rätt behandlare vara vald i behandlarlisten.

När ersättningsbegäran tas bort kommer åtgärderna som ingår att hamna på Startsidan, rubrik: Försäkringskassan - Ej begärda ersättningar. 


Vid borttag av ersättningsbegäran är det viktigt att ta bort dem i rätt ordning. Det senast inskickade besöket (med högst claimnummer) ska tas bort först. Vid borttag av inskickas ersättningsbegäran återtas/makuleras besöket även hos Försäkringskassan. Tas ersättningsbegäran bort i fel ordning, då kommer makuleringen att hanteras genom manuell handläggning hos Försäkringskassan. Vid minsta osäkerhet, kontakta supporten för hjälp.


Förhandspröva FK

Knapp [Förhandspröva FK] används vid de fall ersättningsbegäran inte godkänns t ex vid låst tandposition. Förhandsprövning ska enbart innehålla de tillstånd/åtgärder som inte godkänns, allt som godkänns ska skickas in som vanligt till Försäkringskassan. 


För att knappen [Förhandspröva FK] ska kunna användas från Aktuell ekonomi behöver besöket skickas in och få ett felsvar från Försäkringskassan. Vid osäkerhet, kontakta supporten för hjälp. 


Förhandsprövning sker i första hand via Behandlingsplanen, läs mer här: Förhandsprövning

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling