Redigera text och "taggar"

Beskrivningen nedan är generell och gäller för knappen [Redigera] och används för att ändra texter som gäller Avbokning/Uteblivande, Kallelse, Kallelsepåminnelse och Påminnelser via SMS (via Inställningar > Resultatenhet > Kommunikation).


För att redigera text, tryck [Redigera]


I det vänstra fältet kan fritext skrivas och kombineras med så kallade ”Taggar” för att infoga text som hämtas in automatiskt. 


För att infoga "Patientens förnamn", klicka på motsvarande Variabel i fältet till höger som heter [Patient.FirstName]. En så kallad "tagg" infogas. 


”Taggen" hämtar automatiskt in vald information när meddelandet skickas ut. Om ogiltig ”tagg” anges blir rutan röd och knappen för [OK] går inte att använda. 


Tillgängliga Variabler/Taggar


[Patient.Name]Patientens för- och efternamn
[Patient.FirstName]
Patientens förnamn
[Patient.LastName]Patientens efternamn
[Patient.Address.Street]Patientens gatuadress
[Patient.Address.PostalCode]Patientens postnummer
[Patient.Address.City]Patientens ort
[Clinic.Name]
Klinikens namn
[Clinic.Address.Street]Klinikens gatuadress
[Clinic.Address.PostalCode]Klinikens postnummer
[Clinic.Address.City]Klinikens ort
[Clinic.PhoneNumber]Klinikens telefonnummer
[Clinic.Email]Klinikens epostadress
[Appointment.Day]Bokningens veckodag
[Appointment.Date]Bokningens datum
[Appointment.StartTime]Bokningens starttid
[Appointment.EndTime]Bokningens sluttid
[Appointment.Duration]Bokningens längd
[Appointment.Treater.NameWithTitle]Bokningens behandlare, titel, för- och efternamn
[Appointment.Treater.FirstName]Bokningens behandlares förnamn
[Appointment.Treater.LastName]Bokningens behandlares efternamn
[Appointment.Treater.Title]Bokningens behandlares titel
[Appointment.HandleUrlText]Information och länk till bokningenKallelsepåminnelse

Taggar/variabler som börjar med [Appointment...] finns inte tillgängliga val när texter som gäller Kallelsepåminnelse ska redigeras

Webbtidbok

Tagg/Variabel [Appointment.HandleUrlText] finns enbart som val när texter som gäller Kallelse (SMS och E-post) och Påminnelse SMS ska redigeras. 


Används webbtidbok är det viktigt att se till att ”tagg” [Appointment.HandleUrlText] finns med för att patient ska få en ombokningslänk för att kunna boka om tiden via webbtidboken. 


Används inte webbtidbok och ”taggen” finns med i texten, då kommer det ingen ombokningslänk med i påminnelse SMS, kallelse eller ombokning som skickas till patient.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling