Avslut av personal

Inför avslut av personal är det av yttersta vikt att man kontrollerat punkterna nedan innan beställningen görs. Avslut av personal får endast göras av verksamhetsansvarig.

 • För hantering av medarbetare inom Smile kontakta Smile supporten:
  08-7925790
 • Praktikertjänst AB: Beställning av borttag av användare ska göras på Intranätet via IT-support > Administration av e-tjänster


För att komma till formuläret "Avslut av personal" klicka här.


Viktigt! är att tänka på är att alltid ta bort behörigheter för medarbetare som slutar för att inaktivera användarens tillgång till FRENDA, detta görs via Inställningar > Resultatenhet > Behörighet. Checklista

 • Revisioner
  Kontrollera om det finns revisioner på behandlare som ska tas bort i FRENDA.
  Gör sökning på datumintervall med förslagsvis två år bakåt och två år framåt i tiden, för att hitta förflutna och framtida revisioner på behandlaren.
  Via Inställningar > Klinik > Revisionsflytt går det att flytta samtliga revisioner från en behandlare till en annan.

 • Tidbok
  Kontrollera om det finns tidbokningar bokade på behandlaren framåt i tiden, då behöver tidbokningarna bokas om till rätt behandlare (sker manuellt) för att SMS ska skickas ut med den nya behandlarens namn.

 • Listade patienter
  Kontrollera om det finns listade patienter på behandlaren.
  Listan finns via Rapport > Statistik > Patientstatistik > Listade patienter. Patienter behöver listas om till annan behandlare. det sker manuellt patient för patient.

 • FK - Ej hanterade avslag
  Kontrollera om det finns avslag på ersättningsbegäran där behandlaren har skickat in besök som avslagits av Försäkringskassan. Dessa behöver åtgärdas innan behandlaren kan tas bort.

 • Osignerade journalrader
  Kontrollera om det finns osignerade journalrader som behandlaren behöver signera.
  Listan finns via Rapport > Statistik > Patientstatistik > Osignerad journal.

 • Remiss
  Kontrollera om det finns remisser på behandlaren som behöver hanteras/avslutas.


 

 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling