Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Avslut av personal

Inför avslut av personal är det av yttersta vikt att man kontrollerat punkterna nedan innan beställningen görs. Avslut av personal får endast göras av verksamhetsansvarig.

 • För hantering av medarbetare inom Smile kontakta Smile supporten:
  08-7925790
 • Praktikertjänst AB: Medarbetare som slutar inom Praktikertjänst AB kommer per automatik att tas bort som behandlare från behandlarlisten i FRENDA. Om medarbetaren byter anställning till annan resultatenhet inom Praktikertjänst,då behöver supporten kontaktas så ombesörjer vi att behandlaren tas bort. 


För att komma till formuläret "Avslut av personal" klicka här.

Viktigt! är att tänka på är att alltid ta bort behörigheter för medarbetare som slutar för att inaktivera personens tillgång till FRENDA detta görs via Inställningar - Resultatenhet - Behörigheter. 


  • Revisioner

  Kontrollera om det finns revisioner på behandlare som ska tas bort i FRENDA. Ett bra datumintervall att söka på är två år bakåt i tiden och två år framåt i tiden. Detta för att hitta förflutna revisioner och framtida revisioner som finns registrerade på behandlaren. 

  Om det finns revisioner på behandlare som ska sluta bör revisionerna flyttas till en annan behandlare. 

  Revisionsflytt görs i FRENDA via Inställningar > Klinik > Revisionsflytt.  

  • Tidbok

  Kontrollera att det inte finns tidbokningar framåt i tiden i behandlarens tidboksresurs. Om det finns, ska tidbokningarna bokas om till rätt behandlare (SMS kommer annars att skickas ut med fel behandlare).

   
  • Listade patienter

  Kontrollera om det finns listade patienter på behandlaren. Listan tas fram i FRENDA via Rapport > Statistik > Patientstatistik > Listade patienter.

  Välj Lista och aktuell behandlare och klicka på Visa. Om det finns listade patienter ska dessa flyttas till annan behandlare. 

   

   
  • FK - Ej hanterade avslag

  Kontrollera om det finns ej hanterade avslag där ersättningsbegäran är inskickad av behandlaren. Dessa måste hanteras innan behandlaren tas bort i FRENDA och HSA.

   

   
  • Osignerade journalrader

  Kontrollera om det finns osignerade journalrader som behandlaren behöver signera. Listan på vilka patientjournaler det avser tas fram via Rapport > Statistik > Osignerad journal.

   
  • Remiss 

  Kontrollera om det finns remisser på behandlaren som behöver hanteras. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.