Kassaavstämning

Ekonomi > Kassaavstämning


Här registreras kassaavstämning för de betalsätt som använts för vald resultatenhet under arbetsdagen eller sedan den senaste signerade kassaavstämningen.


Kassaavstämning bör ske efter varje arbetsdags slut.


Signerade kassaavstämningar går att skriva ut.INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Kassaavstämningar

Kassaavstämningar visas till vänster. Signerad kassaavstämning visas med datum från och till inklusive användarsignaturen för den behandlare som utfört avstämningen. 


Det förvalda datumintervallet visar kassaavstämningar två (2) månader tillbaka i tid. 


Dagsavslut

Visas med datum när den senaste avstämningen är gjord samt dagens datum.


Fakturor

Innehåller de fakturor som är registrerade som betalda med PG/BG.

Knapp [<<] för rubrik Patienter används för att visa detaljerad information om patienter/belopp.

Knapp [<<] för rubrik Övrigt används för att visa poster som är registrerade via Ekonomi > Övrigt. 


Fakturatjänst*

Innehåller de betalningar som är registrerade med Fakturatjänst.

Knapp [<<] för rubrik Patienter används för att visa detaljerad information om patienter/belopp.

* Visas enbart när betalsätt Fakturatjänst är anslutet.


Swish*

Innehåller de betalningar som är registrerade med Swish.

Knapp [<<] för rubrik Patienter används för att visa detaljerad information om patienter/belopp.

* Visas enbart när betalsätt Swish är anslutet.


Betalkort

Innehåller de betalningar som är registrerade med Kort.

Knapp [<<] för rubrik Patienter används för att visa detaljerad information om patienter/belopp.


Kopplad betalterminal

Knapp [Dagsavslut betalterminal] används för att göra dagsavslut i betalterminalen från den dator som betalterminalen är kopplad till. 


När dagsavslut sker startas betalterminalen om.


Beloppet från betalterminalen hämtas in i Avläst betalterminal med datum, klockslag, inloggad användare och totalbelopp.


Vid fler kopplade betalterminaler

När det finns fler kopplade betalterminaler, då ska [Dagsavslut betalterminal] ske från respektive dator med kopplad betalterminal. När dagsavslut är färdigt från samtliga datorer, då kan kassaavstämningen signeras. 


Fristående betalterminal

Dagsavslutet sker i betalterminalen.


Ange beloppet från dagsavslutet i fält för [Manuell avläsning av betalterminaler]. 


Kontanter

Innehåller de betalningar som är registrerade med Kontant. 

Knapp [<<] för rubrik Patienter används för att visa detaljerad information om patienter/belopp.

Räkna kontanter.

Ange belopp i fält [Räknade kontanter (inkl växelkassa)].


När kontanter används måste [Räknade kontanter (inkl växelkassa)] fyllas i för att kassaavstämningen ska kunna signeras.


Dagskasseinsättning

Ange belopp som ska sättas in i fält [Insättning av kontanter].

Maxbelopp som kan anges är enligt Summa kontanter (exkl växelkassa).


En felaktigt registrerad dagskasseinsättning kan inte ångras, det angivna beloppet får sättas in på banken. 


Differens

När Differens visas, dvs när summa kontanter minus räknade kontanter inte stämmer, då är det tvingande att ange Anledning till differens. Två val finns:

  • Lämnat tillbaka fel växel
  • Polisanmälan stöd (för att vara avdragsgill behöver polisanmälan ske)


Signerad kassaavstämning som innehåller differens framgår med (differensbelopp) efter datumet. 


Signera & Skicka

Knapp [Signera & Skicka] används för att spara och signera kassaavstämningen.


Utskrift

Knapp [Skrivarikon] används för att skriva ut signerad kassaavstämning. Den kan skrivas ut till skrivare eller sparas som PDF. 


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling