Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Kassaavstämning


Tidigare kassaavstämningar visas till vänster, finns det differenser i kontanter visas dessa inom parentes. 

Ovanför listan med kassaavstämningar finns det ”Från” och ”Till” datum att välja för att kunna filtrera avstämningarna.Högst upp syns det datum där man senast gjorde en avstämning samt dagens datum.


Under det finner man ekonomin för fakturor.Genom att klicka på pilen till höger ser du vilka patienter som har betalat och vilket belopp, samt återbetalningar och belopp.

Fakturor har även ”Övrigt” pilen, där visas information såsom ”Ersättning landsting Särskild grupp”, ”Barn och ungdomstandvård”, ”Jourersättning” och ”Övriga intäkter”.
Under ”Fakturor” ligger ”Fakturatjänst”, det avser betalningar med fakturatjänst.

Därefter kommer ”Betalkort”  1. Fyll i totalt räknade kontanter inklusive växelkassa.
  2. Ska insättning av kontanter göras fyller man i beloppet i rutan för ”Insättning av kontanter”.
  3. Vid kassadifferens måste ”Anledning till differens” anges
     
  4. Ett dagsavslut på kort görs via knappen [Dagsavslut betalterminal]. FRENDA kommer då läsa in de belopp som terminalen hanterat under dagen.  5. Vid användning av vissa modeller av betalterminaler dyker följande ruta upp,det är viktigt att vänta tills denna stängs innan du går vidare med ditt dagsavslut

        6. Klicka på [Signera & skicka]. Det VIKTIGT att detta görs annars spars inte er avstämning

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.