Tidbokning behandlingsplan

Behandlingsplan

När en behandlingsplan eller kostnadsberäkning med besöksplanering är skapad på en patient så finns de planerade besöken i ”Tidbok” under ”Behandlingsplan” på vald patient.

  1. Välj ”Behandlingsplan” under meny Tidbok.
  2. De planerade behandlingsplanerna syns till höger i rullistan, välj behandlingsplan.
  3. Under rullistan med behandlingsplaner syns tiderna för behandlingsplanen, håll nere vänster musknapp och dra in tiden i tidboken, sk. ”Drag and drop”.
  4. Den bokade tiden blir då grön, gör på samma sätt för att lägga in de övriga tiderna.

OBS! Tider som har ett angivet intervall kan endast dra ut i ordningsföljd från toppen till botten.Man kan även klicka på [Sök tid] för att öppna fönstret ”Sök ledig tid”, detta kan vara att föredra framförallt vid kedjebokningar med tidsspann eftersom FRENDA automatiskt läser av det aktuella tidsspannet för besöksplaneringen.  1. Välj från vilket datum sökningen gälla.
  2. Fyll i behandlingstid i minuter.
  3. Välj eventuell Pridebokning, tryck på  s=sköterska, t=tandläkare, h=hygienist, och i=injektion.
  4. Kryssa för vilken/vilka behandlare som sökningen gäller.
  5. Klicka på [Sök nästa] för att få fram nästa lediga tid, den föreslagna tiden kommer att visas i rutan längst ned, passar den inte klicka på [Sök nästa] igen för att få nästa lediga tid, därefter kan man klicka på [Föregående] för att gå tillbaka till tidigare föreslagen tid.
  6. När man hittat en tid som passar, klicka på [OK] för att skapa bokningen.


Längst upp till höger har man knappen [Tidbokning +] klicka på den för att öppna ett nytt fönster där det finns möjlighet att lägga till flera tider eller göra andra förändringar för behandlingsplanen vid behov.Här visas tiden som skapades med behandlingsplanen, den går inte att redigera, klicka på [+ Nytt besök] för att skapa en ny tid.


Minimumintervall - Här kan man välja minsta intervall för nästa tid i behandlingsplanen.

Behandlare - Välj behandlare för tiden i rullistan.

Behandlingstid - Sätt tid i minuter.

Pride - Välj eventuell Pridebokning s=sköterska, t=tandläkare, h=hygienist, i=injektion .

Behandling - Välj behandlings typ i rullistan.

Bokningstext - Fritextruta för övrig relevant information.


Det går även att ta bort en tid man lagt till genom att klicka på [Ta bort] längst ner, markera tiden som ska tas bort och klicka på knappen [Ta bort], det går dock inte att ta bort den ursprungliga tiden.

När man är klar med att lägga till flera tider klickar man på [OK], dessa tider kommer då att visas i listan till höger och kan dras in i tidboken eller använd [Sök tid].


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling