Notis

Patient > Notis


Notis används för att göra en anteckning som rör patienten. Aktiva Notiser visas i Patientlisten som en "Post-it"-lapp. 


Notis är en del av journalen och journalförs enligt samma villkor som övriga journalanteckningar. INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Flik Aktuella notiser

Här visas alla aktuella notiser. Det framgår vem som har skapat notisen och vilket datum den är skapad.Ny notis

Knapp [Ny notis] används för att skapa en ny anteckning. Det går att ha flera öppna notiser. 


Notis för patienten visas i Patientlisten och där framgår även antalet aktuella notiser, det går att föra muspekaren för att ta del av anteckningar. 


Högerklicksmeny

Genom att högerklicka på notis visas meny:

  • [Radera notis]: Används för att radera notis. Valet kan användas för notis som inte är signerad eller låst för redigering, dvs enligt samma villkor som för journalanteckningar. 
  • [Stäng notis]: Används för att stänga en notis som inte längre är aktuell
  • [Kopiera notis]: Används för att kopiera text


Flik Stängda notiser

Här visas de notiser som är stängda. Det framgår vilket datum den är stängd/borttagen och av vilken användare.


Visa Notiser i journalen

Som standard är notiser dolda i journalen. Tryck på [Visa dolda] och markera "Notis", då visas notiser i journalen.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling