Rapport - Ekonomi

Rapport > Ekonomi


I produktionsrapporten presenteras ekonomiposter summerat per behandlare för vald period. 

 

Produktionsrapporten används för att visa producerad vård och försäljning per behandlare, här framgår även betalningar. Produktionen hamnar på den behandlare som är vald vid registreringstillfället.

 

Standardvisning av ekonomiposter i rapporten sker på transaktionsdatum. Kolumnerna är summerade med total för samtliga behandlare för vald period.

 

Datumurval: Via Skapad från och Skapad till anges datum för visning av ekonomi/ produktion

 

Använd registreringsdatum: Markeras för att söka fram samtliga ekonomiposter inom ett visst datumurval på registreringsdatum istället för transaktions-/bokföringsdatum

 

Visa: Används för att göra sökningen enligt det datumurval som har valts

 

Visa Excel: Presentation av rapporten i excel för att spara eller skriva ut.
Vid visning i excel visas enbart belopp per behandlare och det sker ingen summering.

 

Detaljvisning – Visa patienter/Övrig intäkt: Markera en behandlare, tryck på ”<-pilen” som finns under knappen ”Visa Excel”. Nu presenteras de patienter som har genererat de belopp som framgår i markerad kolumnen. Visningen går att göra för samtliga kolumner i rapporten.

 

Förklaring till kolumner

Produktion

Ekonomiposter registrerade inkl Försäkringskassan

Försäljning

Ekonomiposter via knapp Försäljning

Inbetalningar kontant

Kontanta betalningar             

Inbetalningar kort

Kortbetalningar

Inbetalningar swish

Swishbetalningar

Inbetalningar PG/BG

Betalningar via PG/BG

Inbetalningar fakturatjänst

Betalningar via Fakturatjänst

Centrala inbetalningar

Betalningar som sker till Praktikertjänst centralt


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling