Skapa ett ärende Mina ärenden
Välkommen
Logga in

Rapport - Ekonomi

Rapport > Ekonomi

I produktionsrapporten presenteras ekonomiposter summerat per behandlare för vald period. 

 

Produktionsrapporten används för att visa producerad vård och försäljning per behandlare, här framgår även betalningar. Produktionen hamnar på den behandlare som är vald vid registreringstillfället.

 

Standardvisning av ekonomiposter i rapporten sker på transaktionsdatum. Kolumnerna är summerade med total för samtliga behandlare för vald period.

 

Datumurval: Via Skapad från och Skapad till anges datum för visning av ekonomi/ produktion

 

Använd registreringsdatum: Markeras för att söka fram samtliga ekonomiposter inom ett visst datumurval på registreringsdatum istället för transaktions-/bokföringsdatum

 

Visa: Används för att göra sökningen enligt det datumurval som har valts

 

Visa Excel: Presentation av rapporten i excel för att spara eller skriva ut.
 Vid visning i excel visas enbart belopp per behandlare och det sker ingen summering.

 

Detaljvisning – Visa patienter/Övrig intäkt: Markera en behandlare, tryck på ”<-pilen” som finns under knappen ”Visa Excel”. Nu presenteras de patienter som har genererat de belopp som framgår i markerad kolumnen. Visningen går att göra för samtliga kolumner i rapporten.

 

Förklaring till kolumner

Produktion

Ekonomiposter registrerade inkl Försäkringskassan

Försäljning

Ekonomiposter via knapp Försäljning

Inbetalningar kontant

Kontanta betalningar             

Inbetalningar kort

Kortbetalningar

Inbetalningar swish

Swishbetalningar

Inbetalningar PG

Betalningar via PG/BG

Inbetalningar fakturatjänst

Betalningar via Fakturatjänst
- Praktikertjänst har avtal med Collector
- Smile har avtal med Payzmart
 - Övriga kan teckna avtal med Payzmart el har tecknat avtal med Collector (under 2020 el tidigare)

Centrala inbetalningar

Betalningar som sker till Praktikertjänst centralt


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.