Betalspecifikation

FK > Betalspecifikation


Här visas de betalspecifikationer som är inhämtade från Försäkringskassan för vald resultatenhet (mottagningsnr/klinikid).INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Betalspecifikationer

Betalspecifikation hämtas in varje tisdag och betalningen från Försäkringskassan kommer till bankkontot två dagar efter. Vid avvikelse/differens i betalspecifikation (avdrag vid t ex Efterhandskontroll) visas betalspecifikationen med rött datum. Information om differens framgår på Startsidan > Ekonomi "Betalspecifikation - Ej hanterade differenser". 


När avvikelsen är hanterad visas betalspecifikationen med grönt datum och meddelandet på Startsidan försvinner. 


Datumurval

Från och Till anges med datumintervall för att presentera betalspecifikationer för olika perioder. 


Det förvalda visningsintervallet är med sex (6) månader tillbaka i tid. 


Summering

Här visas information om markerad betalspecifikation med:

 • Utfärdandedatum: när den skapades hos Försäkringskassan
 • Preliminärt belopp: beloppet som kommer att utbetalas av Försäkringskassan
 • Inbetalningsdatum: visas när betalspecifikationen är markerad som betald
 • Betalt belopp: visas när betalspecifikationen är markerad som betald
 • Betalningsreferens: den refererens som Försäkringskassan lämnar för betalningen (det är utfärdandedatum samt de fem sista siffrorna i mottagningsnr/klinikid)
 • Status: aktuell status på betalspecifikationen


Sätt som betald

Knapp [Sätt som betald] används för att markera att betalspecifikationen är betald. Datum för betalning och beloppet är förifyllt. 


Vissa vårdgivare har inte tillgång till knappen eftersom betalmarkering sker på annat sätt. 


Har det gått mer än sju arbetsdagar visas information på Startsidan > Ekonomi "Betalspecifikation - Ej betalmarkerade".


Detaljer

Här framgår alla ersättningsbegäran som ingår i betalspecifikationen.


Högerklicksmeny

Vid högerklick i listan går det att öppna journalen eller ekonomin för respektive patient. Listan kan i sin helhet Visas i Excel eller Exporteras direkt till Excel. 


Hantera differenser/avvikelser

Differens/Avvikelse framgår med rödmarkering i betalspecifikationen. Markera raden och välj därefter avvikelse:


 • Knapp [Tillgodo påförs patient] används när patienten ska ta del av tillägg av FK-ersättning
 • Knapp [Tillgodo påförs mottagning] används när tillägg ej ska komma patienten till del
 • Knapp [Avdrag påförs patient] används när patienten ska belastas med avdrag av FK-ersättning
 • Knapp [Avdrag påförs mottagning] används när avdrag ej ska belastas patienten, t ex i samband med efterhandskontroll
 • Knapp [Ångra avvikelse] används för att ändra avvikelse från patient till mottagning eller tvärtomVar artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling