Logg

Som resultatenhetsansvarig har du tillgång till logguppföljning i FRENDA.

Här kan du söka med hjälp av tidpunkt, användare, patient(personnummer), händelse ,aktivitet samt källa. Resultaten går att gruppera och sortera, sökning i loggen medför även att sökningen skapar en loggning.

Enklast att få fram rätt information är att inte ändra de förvalda urvalen under Händelser,Aktivitet och Källa.  
I loggen är de mest intressanta delarna att titta på Källa och Aktivitet. Dessa berättar var i programmet man befunnit sig med patienten laddad, samt vad man gjort.


Åtkomstkontroll/loggkontroll enligt GDPR

Åtkomst till journalhandlingar ska dokumenteras och det sker med automatik i FRENDA och återfinns under Rapport - Logg. 

Dessa loggar ska kontrolleras med jämna mellanrum (rutinen för detta fastställs hos respektive mottagning). 

För att säkerställa att man ej obehörigt tittat i journaler som ej är vårdkontakter.

Personal med behörighet ska informeras om att åtkomst till journalhandlingar loggas och att man kontrollerar åtkomst slumpmässigt med jämna mellanrum.

Förslag på sökning kan exempelvis vara:

Exempel 1: 
Om man har en kändis som går på kliniken, att i loggen slå på hens personnummer och se att ingen annan användare än den som varit med vid behandlingstillfället finns med på listan som presenteras. Eller vid tillfällen när hen inte varit på kliniken.
Exempel 2:
Sök på en specifik användare för att se om hen varit inne på patienter som inte varit en vårdkontakt vid ett specifikt datum.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling