SKaPa

FRENDA anslutet till SKaPa

SKaPa betyder Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, det nationella registret syftar till att förbättra och utveckla tandvårdens kvalitet och behandlingsresultat och stödja utveckling av nationella riktlinjer.

Varför Praktikertjänst är med i SKaPa

Registret skapades av Landstinget i Värmland och Praktikertjänst var på ett tidigt stadium positivt till att det skapas ett gemensamt kvalitetsregister med möjlighet till jämförelser.

Det finns en bred uppslutning för SKaPa främst inom offentligt bedriven tandvård i Sverige men fler och fler privata aktörer ansluter sig. Den privata anslutningen kommer att öka snabbt när de stora journalsystemen anpassats till rapporteringsverktyget, det arbetet pågår och FRENDA kan alltså redan nu leverera data.

SKaPa i FRENDA 

FRENDA är anpassat till SKaPa vilket innebär att vissa basdata och uppgifter om diagnoser och utförda åtgärder rörande patienterna som behandlats kommer att skickas till SKaPa via digital överföring. Du som användare behöver inte vidta några särskilda åtgärder för att det ska ske. Uppgifterna om enskilda patienter är skyddade av sekretess. Som behandlande tandläkare kommer du att kunna ta del av olika rapporter som utgör grund för kvalitetsförbättring och verksamhetsutveckling. Det ger också möjlighet till olika typer av uppföljningar och jämförelser, datan i FRENDA rapporteras in till SKaPa en gång varje dygn.

Om patienten ej vill ha sina uppgifter levererade till SKaPa 

Om patienten inte godkänner rapportering till SKaPa registreras det i patientens Grunduppgifter i FRENDA genom att bocka i ”Exkludera från SkaPa” längst till höger under ”Övrigt”. Därefter kommer inga uppgifter rapporteras in till SKaPa på vald patient.
Det är endast signerade journalanteckningar som rapporteras vidare till SKaPa, det är därför av därför viktigt att samtliga behandlare signerar sina daganteckningar.

Osignerade journalrader i FRENDA hittar du under Rapport - Statistik - Patientstatistik - Osignerad journal

SKaPa för patienterna

För patienten innebär det här också många plusvärden, de mottagningar som deltar i SKaPa får kontinuerligt sammanställningar över patientarbetet avseende karies och parodontit. Det innebär att den enskilde patienten kan känna en trygghet i att behandlaren är beredd att jämföra sina behandlingsresultat med andras och är beredd att utveckla sina metoder för att kunna ge en bättre vård. De behandlare som deltar kan snabbare ta till sig framgångsrika metoder och dela med sig av resultat till andra.

Patienter som ej önskar delta i registret kan säga till på mottagningen, det markeras då i FRENDA under patientens grunduppgifter.

En patient vars uppgifter redan är inskickade till SKaPA kan begära att få sina uppgifter raderade, de behöver då fylla i en blankett som du kan skriva ut från Insikt och skicka in till kontoret.

Du som behandlare behöver inte fråga eller informera patienten om deltagande i SKaPa, det räcker med att informationsmaterial finns tydligt på mottagningen.

Informationsmaterial

På varje mottagning ska det finnas patientinformation om att vårdgivaren är med i SkaPa samt vad det innebär.

Du hittar mer informationen på Insikt under ”Kvalitet och Utveckling”.

Du kan läsa mer om SKaPa på www.skapareg.se

Sammanfattning 

• Du behöver ha information om SKaPa synligt på mottagningen (Detta kan skivas ut från SKaPa's hemsida)

• Du behöver inte fråga patienten om deras medverkan i SKaPa

• Patienten har rätt av avstå registrering i SKaPa
Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

010-128 54 60 support@frenda.se Fjärruppkoppling